Kompresja z pudełka

Pomimo coraz szerszego wykorzystania algorytmu kompresji filmów MPEG-2, stosowanego m.in. do kodowania nagrań rozpowszechnianych na nośnikach DVD, wciąż popularny jest wcześniejszy standard MPEG-1. Jednym z czynników decydujących o jego rozpowszechnieniu jest znacznie mniej złożony proces kompresji i dekompresji danych, pozwalający na odtwarzanie klipów MPEG-1 także na wolniejszych komputerach. MPEG-1 jest szeroko stosowany do rozpowszechniania materiałów filmowych za pośrednictwem stron WWW. Filmy skompresowane według tego algorytmu wykorzystywane są także przez wielu wideoamatorów do archiwizowania nagrań na płytach CD.

Proces przygotowania filmów w wersji elektronicznej nie jest łatwy. Wymagana jest do tego karta graficzna wyposażona w wejście wideo. Dużo czasu trzeba też poświęcić na wykonanie programowej kompresji zgranego materiału. Znacznie wygodniejszym rozwiązaniem może okazać się zakup zewnętrznego urządzenia służącego do przechwytywania i sprzętowego kompresowania obrazu. Jedną z konstrukcji tego rodzaju jest MPEGWizard Plus firmy AVerMedia.

„Czarodziej” wyposażony został w dwa wejścia wideo (kompozytowe oraz S-Video) i złącze równoległe, służące do przesyłania zdigitalizowanego obrazu do komputera. Zamontowano w nim również gniazdo umożliwiającej jednoczesne podłączenie MPEGWizarda i drukarki. Materiał filmowy zapisywany może być w połowie lub w jednej czwartej standardowej rozdzielczości obrazu telewizyjnego. Dla systemu PAL są to odpowiednio 352×288 lub 176×144 punkty. Użytkownik może sam ustalić stopień kompresji nagrań. Wyboru dokonuje się poprzez określenie przepływności bitowej (bitrate), czyli ilości danych przypadających na sekundę filmu. Dla nagrań w wyższej rozdzielczości przewidziano zakres 1-3 Mbps (7,5-22 MB/min), dla niższej 200-500 kbps (1,5-3,7 MB/min). Do rejestracji dźwięku potrzebna jest osobna karta muzyczna. Za pomocą MPEGWizard Plus można przechwytywać także pojedyncze klatki obrazu. Maksymalna rozdzielczość zapisanych kadrów, wynosząca 704×576 punktów, może zostać podwyższona do 1600×1200 poprzez zastosowanie interpolacji.

Jakość nagrań ulega istotnym zmianom w zależności od wyboru trybu zapisu – w największej rozdzielczości jest porównywalna z jakością filmów VHS. Ze względu na stosunkowo niewielką objętość pliki zapisane w mniejszych rozdzielczościach mogą być zamieszczane w serwisach WWW.

Oprócz rejestracji materiałów w standardzie MPEG-1 MPEGWizard Plus może służyć do zapisywania nieskompresowanych nagrań w standardzie AVI. Niska przepustowość łącza równoległego (115 KB/s, w trybie ECP+EPP 3 MB/s) wymusza jednak ograniczenie rozdzielczości do 192×144 punkty przy prędkości 7-10 klatek/s. Próba dokonania zapisu z większą szybkością prowadzi do zgubienia nawet 70% klatek.

Do rejestracji nagrań służy dołączony program DigiVCR. Obsługa aplikacji jest prosta i intuicyjna. Jednymi z dostępnych opcji są: regulacja jasności, kontrastu i nasycenia kolorów oraz możliwość precyzyjnej synchronizacji obrazu z dźwiękiem. Podczas zapisu filmów o najwyższej rozdzielczości (największe ilości przesyłanych danych) dochodzi niekiedy do zawieszenia komputera.

Uzupełnieniem zestawu MPEGWizard Plus są aplikacje Ulead VideoStudio 3.0 oraz iPhoto Express. Pierwsza z nich przeznaczona jest do montażu fragmentów nagrań. Bogaty zestaw efektów specjalnych oraz rozbudowany generator napisów zaspokoi wymagania większości wideoamatorów. Program umożliwia także bezpośrednie przechwytywanie sekwencji wideo. Niestety, obraz można zapisać tylko w postaci nieskompresowanego pliku AVI. Podobnie jak w przypadku innego software’u do montażu wideo, czas potrzebny na generację gotowego pliku multimedialnego jest bardzo długi i nawet na wydajnych komputerach przekracza kilkunastokrotnie długość nagrania.

Drugi z dołączonych programów – iPhoto Express – jest prostą aplikacją do edycji fotografii oraz projektowania drobnych wydawnictw. Za jego pomocą przygotować można np. kalendarz lub kartkę pocztową ozdobioną kadrem przechwyconym z filmu.

MPEGWizard Plus jest urządzeniem przeznaczonym do rejestracji krótkich filmów, które potem można umieścić na własnej witrynie WWW. Doskonale nadaje się też do tworzenia materiałów na „domowe” płyty multimedialne.

MPEGWizard Plus
Maks. rozdzielczość: 352×288 (filmy), 1600×1200 (pojedyncze klatki)
Standard wideo: PAL, SECAM, NTSC
Wejścia: Composite, S-Video
Kable: przewód równoległy
Oprogramowanie: Ulead VideoStudio 3.0, Ulead iPhoto Express, DigiVCR
Matryca CCD: 350 tys. punktów
Wyjście: LPT
Gwarancja: 1 rok
Cena: 910 zł
+ łatwa obsługa
+ bogate oprogramowanie
– niska rozdzielczość przechwytywanego obrazu
Producent: AVerMedia, Tajwan, http://www.averm.com.tw/
Dostarczył: Proabit, Warszawa, tel.: (0-22) 654 76 65, faks: 654 76 74, e-mail: [email protected], http://www.proabit.com.pl/