Problemy z oprogramowaniem

Acrobat Reader 4.0 i kopiowanie grafiki

Niedawno zainstalowałem nowszą wersję (4.0) programu Acrobat Reader. Byłem z niego zadowolony do chwili, w której chciałem przenieść do Worda rysunek z pliku PDF. Okazało się, że nigdzie w menu nie ma narzędzia służącego do zaznaczania grafiki. W Pomocy jest informacja o tym, że trzeba na pasku narzędzi wybrać odpowiednią ikonę – problem w tym, że takiej ikonki nie ma. Czy oznacza to, że w tej wersji Readera kopiowanie grafiki jest niemożliwe (trzeba używać poprzedniej)?

Pytanie z hotline

Acrobat Reader 4.0 nie został pozbawiony możliwości umieszczania grafiki z pliku PDF w Schowku, ale autorzy programu nieco utrudnili korzystanie z tej funkcji. Jeśli na pasku narzędzi klikniemy ikonkę, uzyskamy możliwość zaznaczania ciągłego fragmentu tekstu (Text Select). Gdy natomiast klikniemy i przytrzymamy przycisk myszy przez chwilę, to otworzy się minipasek z trzema narzędziami służącymi kolejno do zaznaczania: tekstu, kolumny tekstu (Column Select) i grafiki (Graphics Select). Ikona symbolizująca ostatnio użyte narzędzie znajdzie się bezpośrednio na pasku, a pozostałe dwie pozostaną ukryte. Identyczny mechanizm wyboru odnosi się też do lupy ( Zoom In i Zoom Out), choć w tym wypadku istnieje jeszcze wybór tych poleceń z menu tekstowego lub użycie skrótów klawiaturowych.

Defragmentacja dysku pod Windows NT

Jestem użytkownikiem Windows NT 4.0. Ostatnio ze zdziwieniem przekonałem się, że w odróżnieniu od Windows 95 czy 98 nie ma narzędzia systemowego do defragmentacji HDD. Proszę o podpowiedź, jakiego programu użyć, żeby zdefragmentować dysk z partycjami NTFS.

Pytanie z hotline

Brak w Windows NT 4.0 wbudowanego narzędzia do defragmentacji partycji NTFS jest ewidentnym niedociągnięciem tego systemu. Na rynku dostępne są obecnie dwa programy służące do tego celu: Speed Disk z pakietu Norton Utilities i Diskee-per. Najlepsze efekty można osiągnąć, stosując oba te narzędzia naprzemiennie. Speed Disk lepiej optymalizuje dysk jako całość. Z kolei Diskeeper lepiej sobie radzi z defragmentacją poszczególnych plików. W najnowszej wersji tego programu zaimplementowano mechanizm śledzenia zmian zachodzących w różnych plikach – Frag Guard – i dobierania na tej podstawie najlepszego dla nich położenia na dysku.

Przenoszenie książki adresowej Netscape Communicatora>

Czeka mnie reinstalacja Windows 98 połączona z formatowaniem dysku. Przed utratą chciałbym uchronić swoją książkę adresową z Netscape’a, ale nie wiem jak to zrobić.

Pytanie z Internetu

W każdym profilu Netscape Communicatora książki adresowe (może być ich więcej niż jedna) są przechowywane w plikach o rozszerzeniu NAB lub NA2. Wystarczy więc skopiować odpowiednie pliki, by móc je wykorzystać w przyszłości. Istnieje też bardziej elegancki sposób na przeniesienie książki adresowej: poprzez eksport i import jej zawartości. Aby skopiować zebrane przez nas adresy z menu Communicator, uruchamiamy program Adres Book, zaznaczamy książkę i wybieramy polecenie

File

|

Export..

. Następnie podajemy nazwę i lokalizację pliku (domyślnie zostanie on zapisany w formacie LDIF). Import wygląda bardzo podobnie; musimy jednak pamiętać, że dane nie mogą zostać dodane do książki, w której są już jakieś kontakty. Należy utworzyć nowy spis – klikamy polecenie

File

|

New

Address

Book…

i wpisujemy nazwę – a następnie poleceniem

File

|

Import…

przenieść do programu zachowane dane. Jeśli nie chcemy mieć kilku spisów, można teraz wszystkie kontakty z nowej książki przenieść do jednej z istniejących.

Sterownik napędu CD-ROM SCSI na dyskietce startowej

Wykorzystuję nagrywarkę Teac CD R55S (SCSI) jako napęd CD-ROM w typowym komputerze z kontrolerem UDMA/33. W jaki sposób spreparować dyskietkę startową Win95, aby można było z niej uruchomić komputer z obsługą CD-ROM-u?

Adam Skrzypczak

Napęd CD-ROM w wersji SCSI pod względem jego obsługi w trybie wiersza poleceń Windows 95 nie różni się niczym od wersji IDE. W pliku AUTOEXEC.BAT należy umieścić wywołanie programu MSCDEX.EXE, natomiast CONFIG.SYS musi zawierać sterownik do używanego kontrolera SCSI oraz informację o pliku SYS do obsługi konkretnego modelu napędu CD-ROM. Wszystkie pliki powinny być dostarczone wraz ze sprzętem.

Linia, którą należy dodać do pliku AUTOEXEC.BAT (w opcji /L: występuje litera przypisana do napędu CD-ROM), wygląda następująco:

A:MSCDEX.EXE /D:CDROM001 /L:F

W CONFIG.SYS należy umieścić polecenia:

DEVICEHIGH=A:SCSIDRV.SYSDEVICEHIGH=A:CDROM.SYS  /D:CDROM001

W miejsce CDROM.SYS i SCSIDRV.SYS musimy wpisać odwołania do odpowiednich sterowników kontrolera SCSI i CD-ROM-u.

Karta Dial-Up i łączenie dwóch komputerów

W jaki sposób należy skonfigurować sieć, abym mógł połączyć dwa komputery za pomocą karty Dial-Up? Jeden komputer działa pod kontrolą Win 95, drugi Win 98.

Zygmunt Weselak

Karta Dial-Up potrafi korzystać wyłącznie z linii komutowanych. Nie można za jej pomocą połączyć dwóch komputerów bezpośrednio. Taki sposób komunikowania można zrealizować innymi metodami. Pierwsza to wykorzystanie kabla szeregowego lub równoległego i programu Bezpośrednie połączenie kablowe (ta aplikacja jest jednym z narzędzi systemowych). Można także użyć kart sieciowych i sieci Microsoft Networks. Bezpośrednie połączenie kablowe wymaga drobnych czynności konfiguracyjnych – po uruchomieniu programu zawsze trzeba podać wykorzystywany port (COM lub LPT) i funkcję, jaką pełni dana maszyna (host czy gość). Należy także pamiętać o udostępnieniu zasobów komputera-hosta. Połączenie kartami sieciowymi wymaga podania adresu IP i maski podsieci – więcej informacji na ten temat znajduje się na s. 229 w CHIP-ie 10/99.