Słowa dla rodaków

Wydawnictwo M kontynuuje dzieło przybliżania polskim użytkownikom komputerów słów papieża Jana Pawła II. Po opisywanym już w CHIP-ie (nr 8/99, s. 104) zbiorze dokumentów papieskich Nauczanie Jana Pawła II krakowska oficyna przygotowała krążek

Drogowskazy dla Polaków Jana Pawła II — komputerowy zbiór wypowiedzi Ojca Świętego skierowanych do rodaków.

Program wyposażono w prosty i funkcjonalny interfejs, znany już z poprzedniego wydawnictwa. Jego głównym celem jest maksymalnie prosta i wydajna praca z zawartymi na płytce dokumentami. Zważywszy na imponującą zaiste objętość tekstów, wywiązuje się z tego zadania znakomicie.

Drogowskazy dla Polaków to kolejne przebogate źródło wiedzy o dziele Jana Pawła II.

Krążek zawiera przede wszystkim teksty wszystkich homilii i przemówień papieskich skierowanych do Polaków przy najróżniejszych okazjach. Oprócz kazań wygłoszonych podczas wszystkich pielgrzymek do Polski znajdziemy tu teksty przemówień w trakcie audiencji w Watykanie, listy (np. na 400-lecie śmierci Jana Kochanowskiego), a nawet telegramy. Obok wypowiedzi Jana Pawła II zgromadzono w opisywanym wydawnictwie także teksty wystąpień różnych osobistości kościelnych i świeckich, skierowanych do papieża podczas jego polskich pielgrzymek. Korzystanie z tych źródeł ułatwia obszerny indeks osobowy i rzeczowy oraz nader sprawny mechanizm wyszukiwania.

Wartość Drogowskazów… podnoszą dołączone kalendaria: historii Polski, kościoła w Polsce, życia K. Wojtyły i kardynała S. Wyszyńskiego oraz pontyfikatu Jana Pawła II. Zrozumienie tego ostatniego ułatwiają z kolei opinie i komentarze m.in. J. Turowicza, kardynała H. Gulbinowicza, księży J. Tischnera, A. Bonieckiego i innych. Dodano także słownik osób związanych z polskim katolicyzmem oraz słownik terminów – jak to określają autorzy – „kluczowych dla zrozumienia katolicyzmu w historii i współczesności Polski”. Dobór haseł w tej części krążka może chwilami budzić wątpliwości (skąd w tak zdefiniowanym zbiorze „Westerplatte”, „EWG”, „ONZ”?), są one jednak niemalże bez znaczenia wobec całej zawartości płytki.

Drogowskazy… z pewnością przydadzą się w każdej polskiej parafii. Jednak sięgnąć po nie mogą także wszyscy ci, którym nieobojętne jest przesłanie jednej z bardziej znaczących postaci naszego stulecia.

Drogowskazy dla Polaków Jana Pawła II
Liczba CD: 1
Język: polski
Wymagania: PC 486, 8 MB RAM, napęd CD-ROM 4x, Windows 9x/NT/2000
+ bogata treść
+ bardzo sprawne mechanizmy ułatwiające pracę z dokumentami
Producent: Wydawnictwo M, Kraków, tel.: (0-12) 421 50 92, faks: 422 03 09, e-mail: [email protected], http://www.wydm.pl/
Cena: 89 zł