Szóstka na piątkę

Lotus Organizer 6.0: Szóstka na piątkę

Lotus Organizer to niewątpliwie jeden z najpopularniejszych programów służących do zarządzania informacją osobistą. Na rynku pojawiła się właśnie kolejna wersja tego narzędzia, oznaczona symbolem 6.0. Mimo w sumie znacznego przyrostu numeracji wersji (poprzednia, opisywana w CHIP-ie 6/99, s. 150, miała sygnaturę 5.0) zmiany i rozszerzenia wprowadzone do narzędzia są kosmetyczne.

Podstawowa nowość to pojawienie się dodatkowej zakładki w notatniku menedżerskim stanowiącym tradycyjnie dla tej aplikacji zasadniczy element interfejsu użytkownika. Zakładka ta nosi nazwę Web i służy do zapamiętywania informacji na temat ciekawych miejsc w Sieci. Oprócz nazwy i adresu takiej strony w Organizerze możemy zanotować także krótką charakterystykę serwisu i opisać go za pomocą słów kluczowych. Jeśli jest to konieczne, możliwe jest również zapamiętanie identyfikatora użytkownika oraz hasła dostępu do witryny.

Zapisywane w bazie adresy stron można zaopatrzyć w opisy, podzielić je na kategorie oraz zapamiętać informacje konieczne do zalogowania się na wskazany serwer.

Ciekawą opcją oferowaną przez nowego Organizera jest możliwość automatycznego zapisania zawartości strony, któ-rej adres został umieszczony w sekcji Web lotusowego Notepada. Rozszerzono także możliwości programu EasyClip. Jego podstawowe zadanie to ułatwienie dostępu do bazy danych Organizera. Jeśli chcemy zapisać dane adresowe określonej osoby czy odsyłacz do ciekawej strony w Internecie, nie musimy uruchamiać Organizera, a wystarczy skorzystać z niewie kiego Easy-Clipa. Wchodzące w skład najnowszej wersji Organizera wydanie tego narzędzia potrafi odczytać dane przeglądanej aktualnie w okienku Internet Explorera strony i zapisać je w bazie. Bez uruchomienia Organizera możliwe jest także zapisanie we wbudowanym weń Notepadzie całego tekstu zawartego na stronie WWW.

Tradycyjnie już w skład pakietu wchodzi bogaty zestaw dodatkowego oprogramowania uzupełniającego funkcjonalność Organizera (OAG FlightDisk i HotelDisk, Paragon FoneSync, Lotus EasySync, Lotus SmartCenter). Szkoda jednak, że niedoskonały program instalacyjny pakietu (sugeruje wykonanie restartu maszyny po zakończeniu instalacji Organizera, w czasie gdy trwa jeszcze instalacja dodatkowych aplikacji) potrafi skutecznie zniechęcić do użytkowania dodatkowych narzędzi bądź uniemożliwić ich poprawną pracę. Program instalacyjny zadziwia jeszcze jednym: wbrew temu, co dyktuje intuicja, przycisk Next znajduje się po lewej stronie okna, a przycisk Back – po prawej. Aby zakończyć listę zarzutów wobec nowej wersji – użytkownik otrzymuje pakiet praktycznie bez żadnej drukowanej dokumentacji. Znajdująca się w pudełku kilkunastostronicowa książeczka zawiera jedynie opis instalacji programu. Poważnym mankamentem jest także brak polskiej wersji językowej, co z pewnością mocno ogranicza grono potencjalnych odbiorców tego pakietu w naszym kraju.

Nie można jednak powiedzieć, że nowy Organizer jest złym programem. Prosty interfejs użytkownika pozwala szybko dotrzeć do potrzebnych nam informacji. Zaletą pakietu jest także to, że nawet osobie, która miała niewielkie doświadczenia w pracy z komputerami, bardzo łatwo jest nauczyć się obsługi lotusowego PIM-a. Mocno dyskusyjne jest natomiast uaktualnienie posiadanej wersji 5.0 do nowego wydania. Jeśli dysponujemy starą edycją aplikacji, chyba nie warto tego robić.

Lotus Organizer 6.0
Wymagania: PC 486; 8 MB RAM; (Windows 9x); 24 MB RAM (Windows NT); ok. 17 MB na dysku
+ funkcje ułatwiające surfowanie w Sieci
+ bogaty zestaw aplikacji dodatkowych
+ niskie wymagania sprzętowe
– brak polskiej wersji językowej
– skromna dokumentacja
Producent: Lotus, USA, http://www.lotus.com/
Dostarczył: Lotus Polska, Warszawa, tel.: (0-22) 878 67 60, faks: 878 67 64, http://www.lotus.com/home.nsf/welcome/poland
Cena: ok. 520 zł
Uaktualnienie: ok. 130 zł
Na CHIP-CD w dziale Aktualności | Software znajduje się wersja demonstracyjna programu Lotus Organizer 6.0