Wyczerpująco na temat gniazd i interfejsów

Rzadko spotykanej „obszerności” książką jest pierwszy tom Unix – programowanie usług sieciowych. Potężne, bo liczące 1100 stronic dzieło W. R. Stevensa oznaczone numerem jeden stanowi bodaj z najlepszy podręcznik do programowania sieciowego w systemach uniksowych. Publikacja oprawiona w solidną twardą okładkę traktuje o mechanizmach komunikacji w sieci.

Autor szczegółowo omawia protokoły TCP, UDP, IPv4 i IPv6, gniazda oraz ich funkcje biblioteczne i systemowe. Oprócz wspomnianych zagadnień zarówno studenci informatyki, jak i programiści (bo to głównie dla nich przeznaczony jest ten podręcznik) znajdą tam rozdziały poświęcone wątkom i wielowątkowości, rozgłaszaniu i rozsyłaniu grupowemu, projektowaniu usług klient-serwer czy też metodom wykrywania błędów w programach dla sieci.

Każdy z rozdziałów zaopatrzono w zestaw ćwiczeń, które mają spowodować lepsze przyswojenie wiedzy.

Książkę wieńczy kilka dodatków zawierających między innymi rozwiązania wybranych ćwiczeń, omówienia protokołów, sposoby usuwania błędów z programów, przebogata bibliografia licząca ponad sto pozycji oraz obszerny skorowidz ułatwiający poruszanie się po podręczniku.

PWN, s. 1100, 75,50 zł