Za rok znów matura?

Biologia. Testy multimedialne: Za rok znów matura?

Matura zbliża się wielkimi krokami. Czasu coraz mniej, a tu cały materiał do powtórzenia. Rozwiązywanie testów świetnie nadaje się do sprawdzania posiadanych wiadomości, a niektórzy traktują je wręcz jako sposób uczenia się. Optimus Pascal proponuje tym razem biologię.

Zakres materiału obejmuje podstawowe działy biologii na poziomie liceum. Pytania testowe podzielone są według stopnia trudności na trzy grupy (swoją drogą dlaczego? – przecież realnie podczas testu z jakiejś dziedziny nie ma podziału na pytania łatwiejsze i trudniejsze – trudniejsze to te, na które nie zna się odpowiedzi…). Łącznie na płytce znajduje się 1208 pytań testowych (aczkolwiek wydawca podaje na okładce, że jest ich „ponad 1220”). Najwięcej z nich, bo przeszło 700, zaliczono do średniego poziomu trudności. Wśród pytań z najtrudniejszego poziomu część wykracza poza program liceum – ci, którzy je poprawnie rozwiążą, mogą mieć uzasadnione powody do dumy.

Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie testowe często ujrzymy dodatkowe wyjaśnienia – na przykład w postaci rysunku.

Na początku pracy musimy podać imię i hasło. Jest to przydatne w sytuacji, gdy program używany jest przez więcej niż jedną osobę. W ten sposób możemy być pewni, że nasz kolega nie będzie mógł oglądać żałosnych wyników naszych testów. Jednak jeżeli programu używa tylko jedna osoba, przydałaby się możliwość rezygnacji z „wklepywania” imienia i hasła przy każdym uruchomieniu.

Następnie wybieramy poziom trudności (od 1 do 3) i dział, z którego chcemy być odpytywani. Do wyboru mamy: budowę komórek i tkanek, systematykę organizmów, fizjologię, genetykę oraz ekologię i ochronę środowiska. Każdy z działów podzielony jest na bardziej szczegółowe tematy.

W ich ramach musimy określić, ile pytań z danego tematu będzie wchodziło w skład testu. Nie do końca zrozumiały jest sens takiego rozwiązania sposobu układania sprawdzianów, tym bardziej że w większości tematów liczba pytań nie przekracza kilkunastu, a w niektórych jest ich tylko kilka. Prostsze i bardziej naturalne wydaje się ograniczenie się do możliwości wyboru samych tematów testu.

Dla uczniów pobierających naukę w liceach, gdzie nie ma komputerów, i – co za tym idzie – mogących czuć się nieco onieśmielonymi widokiem strony głównej programu, dostępny jest samouczek. Krok po kroku przeprowadzi on użytkownika przez konieczne etapy konfiguracji i wyjaśni działanie dostępnych opcji (towarzyszy temu głos lektora).

Po zakończeniu „układania” swojego testu możemy zaczynać jego rozwiązywanie. Na ekranie pojawiają się kolejne pytania i cztery możliwe odpowiedzi. Po dokonaniu właściwego wyboru przechodzimy do następnego pytania i tak aż do końca testu. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi jest koniecznym warunkiem przejścia do następnego pytania, więc musimy klikać aż do skutku. Oczywiście jeżeli nie podamy za pierwszym razem właściwej odpowiedzi, program nie zalicza tego pytania. Można jednak sprawdzić, na ile pytań odpowiedzielibyśmy prawidłowo, gdyby dano nam szansę ponownego wyboru – dzięki opcji „Druga odpowiedź” dostępnej podczas wyświetlania wyników. Jeżeli podczas rozwiązywania testu poczujemy nagłe zmęczenie lub nieodparty impuls zmuszający do obejrzenia najnowszych przygód Jamesa Bonda, możemy sprawdzian porzucić – program umożliwia powrót do miejsca, w którym przerwano test.

„Nagrodą” za dobrą odpowiedź jest wyświetlenie wyjaśnienia, które krótko omawia (rozszerza) prawidłową odpowiedź. W wielu przypadkach poparte jest ono rysunkiem, schematem (np. strukturalnym wzorem chemicznym) lub zdjęciem. Można przeczytać, popatrzeć – a nuż lepiej się utrwali w pamięci?

Na koniec możemy obejrzeć owoce naszej ciężkiej pracy – wyniki. Program podaje je w postaci liczby poprawnych odpowiedzi lub procentowej, z rozbiciem na poszczególne działy i tematy. Wyniki są zapamiętywane – można je porównywać i oceniać postępy.

Program Optimusa to na pewno coś więcej niż zbiór kartek z pytaniami testowymi i klucz z odpowiedziami w stylu 1-a, 2-c. Z drugiej strony nie tak znowu wiele więcej. Ale może to po prostu rozwiązywanie testów jako takie jest nudne…

Biologia. Testy multimedialne
Liczba CD:
Język: polski
Wymagania: PC 486DX2/66, 16 MB RAM, napęd CD- -ROM 2x, Windows 3.1x/9x, ok. 21 MB na dysku
+ aktualny zakres materiału obowiązujący w liceum
+ możliwość używania przez kilka osób
– nie do końca przemyślany sposób „układania” testu
– zbyt mało pytań w dziale Ekologia i ochrona środowiska
– zbyt krótkie wyjaśnienia niektórych odpowiedzi
Producent: Optimus Pascal, Bielsko-Biała, tel.: (0-33) 811 91 80, faks: 812 31 41, e-mail: [email protected], http://www.opm.pl/
Cena: 129 zł

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News