HTML na ratunek!

Pliki pomocy CHM stosowane w Windows pozwalają uzyskać efekty niedostępne w formacie HLP. Wielu użytkowników zapyta zapewne w tym momencie: jak tworzyć takie zbiory? Czy odpowiednie narzędzia są proste w użyciu, czy też potrzebna jest specjalistyczna wiedza?

Pliki pomocy CHM stosowane w Windows pozwalają uzyskać efekty niedostępne w formacie HLP. Wielu użytkowników zapyta zapewne w tym momencie: jak tworzyć takie zbiory? Czy odpowiednie narzędzia są proste w użyciu, czy też potrzebna jest specjalistyczna wiedza?

Budowanie plików pomocy jest łatwiejsze niż kiedyś – dostępnych jest wiele naprawdę wygodnych narzędzi. Bardzo często można również z powodzeniem użyć darmowego programu HTML Help Workshop firmy Microsoft. Niestety, w niektórych przypadkach możliwości tego narzędzia nie są wystarczające. Jeżeli zamierzamy zapisywać tworzone pliki jednocześnie w „klasycznym” formacie HLP oraz nowym – CHM, chyba lepiej skorzystać z komercyjnych programów (np. Help & Manual 2).

Gdy nie utworzyliśmy wcześniej pliku ze spisem treści naszej pomocy, możemy to zrobić, wybierając w tym oknie pole Dreate a new contents file.

Oprogramowania innego niż HTML Help Workshop warto poszukać także w sytuacji, gdy nasza pomoc została zapisana w postaci zbiorów HLP i zachowały się jej kody źródłowe, a chcemy je w miarę „bezboleśnie” zapisać w nowym formacie. Może się bowiem zdarzyć, że wynik działania HTML Help Workshop nie będzie zgodny z naszymi oczekiwaniami. Jedna z poważniejszych wad tego programu polega na tym, że nadaje on utworzonym plikom nazwy nie mające nic wspólnego z ich zawartością. Dodatkowo trzeba ręcznie zmieniać deklarację strony kodowej w każdym pliku (przy wielu zbiorach może to być uciążliwe). Niektórym użytkownikom nie spodoba się na pewno także fakt, iż program nie oferuje rozbudowanego edytora plików HTML (można najwyżej wprowadzać w nich poprawki, otwierając dukumenty w trybie tekstowym). Jednak mimo tych niedogodności HTML Help Workshop oferuje dość sprawne funkcje ułatwiające przygotowywanie i kompilowanie zbiorów CHM. Wraz z programem dostajemy narzędzie do tworzenia grafiki na potrzeby plików CHM – HTML Help Image Editor.

Jeżeli zatem chcemy za pomocą HTML Help utworzyć plik w formacie CHM, zbiory z tematami pomocy zapisane w formacie HTML musimy przygotować oddzielnie. Czytelnikom, którzy nigdy przedtem nie tworzyli takich plików, proponujemy skorzystać z edytorów HTML dołączanych do Internet Explorera albo Netscape Communicatora – są bezpłatne, łatwe w obsłudze i mają wystarczające możliwości.

Jeśli zamierzamy wykorzystać materiały opublikowane na jakiejś witrynie WWW, najlepiej podzielić zawarte na niej informacje na jak najmniejsze części (opisujące poszczególne zagadnienia) i zapisać je w oddzielnych zbiorach. Potrzebna może się również okazać zmiana ich strony kodowej na Windows-1250 (HTML Help Workshop nie obsługuje strony kodowej ISO-8859-2 i w wielu miejscach zamiast polskich znaków diakrytycznych będzie wyświetlał „krzaczki”). Warto także przeznaczyć oddzielny katalog na wszystkie pliki wchodzące w skład projektu. Nie jest to oczywiście konieczne, ale pozwoli zachować porządek – szczególnie w sytuacji, gdy zbiorów tych jest bardzo dużo.

Tworzymy własny system pomocy…

Po przygotowaniu plików HTML z tematami pomocy możemy utworzyć nowy projekt. Z menu File programu HTML Help Workshop wybieramy polecenie New (lub klikamy ikonkę), w otwartym oknie wybieramy z listy pozycję Project i naciskamy przycisk OK. W oknie, które pojawi się na ekranie, kreator zapyta, czy chcemy wykorzystać projekt pliku HLP (opcja Convert WinHelp Project – pozostawiamy ją niezaznaczoną). Następnie podajemy nazwę, jaką chcemy nadać głównemu zbiorowi projektu i klikamy przycisk Dalej.

Program nie pozwala zmieniać położenia gałęzi myszką – należy to zrobić, korzystając z przycisków.

W kolejnym oknie decydujemy, czy zamierzamy włączyć do tworzonego projektu pliki ze spisem treści (opcja HTML HELP table of contents), indeksem (HTML HELP index) albo dokumenty HTML z samymi tematami (HTML files). Zaznaczamy ostatnie pole. Program zapyta o lokalizację plików, które mają być dodane do projektu (naciskamy przycisk Add i kolejno wybieramy zbiory).

Gdy teraz klikniemy przycisk Finish, główne okno programu zostanie podzielone na dwie części. Po jego lewej stronie znajdują się trzy zakładki (Project, Contents i Index). Jak łatwo zgadnąć, prowadzą one do do opcji konfiguracyjnych projektu (Project), spisu treści (Contents) i indeksu (Index) pliku pomocy.

Okno przeglądarki

Teraz musimy określić wygląd okna, w jakim ma być wyświetlana nasza pomoc (standardowe nie zawiera m.in. zakładek Ulubione czy Wyszukaj, a warto dodać te elementy). Z paska narzędzi po lewej stronie zakładki Project wybieramy przycisk. Program spyta o nazwę okna, które chcemy zdefiniować (należy ją wpisać w polu Create a window type named), a następnie pokaże parametry możliwe do ustawienia.

W oknie Window Type najważniejsze dla nas są: nazwa okna wyświetlana w jego nagłówku (pole Title bar text w zakładce General) oraz wspomniane wcześniej zakładki umożliwiające wstawianie ulubionych odnośników i przeszukiwanie. W zakładce Navigation Pane klikamy pole wyboru Windows with navigation pane, topic pane, and button, a następnie zaznaczamy opcje Search tab i Favorites tab. W przypadku gdy chcemy pozwolić użytkownikowi na przeszukiwanie pomocy z użyciem warunków logicznych, należy zaznaczyć opcję Advanced przy polu Search tab. Dzięki polu wyboru Default tab możliwe jest także określenie, która zakładka ma być widoczna bezpośrednio po otwarciu naszego pliku pomocy.

Podczas przeglądania zbioru CHM część z zakładkami może być schowana (opcja Open with navigation pane closed) albo w ogóle usunięta (odznaczamy pole Window with navigation pane, topic pane, and button – wtedy jednak znikną również przyciski w górnej części okna przeglądarki plików CHM).

Przyciski, które mają być wyświetlane, wybieramy z kolei w zakładce Buttons. Ciekawą funkcję mamy do dyspozycji dzięki przyciskom Home, Jump 1 i Jump 2. Po ich naciśnięciu zostaną wyświetlone dokumenty wybrane przez nas za pośrednictwem zakładki Files.

Możliwe jest także uzyskanie różnych dodatkowych efektów graficznych, związanych z wyglądem i zachowaniem się okna (np. zmiany rodzaju ramki czy wyglądu paska tytułowego). Odpowiednie ustawienia znajdziemy w zakładkach Styles i Extended styles. Należy pamiętać, że działanie niektórych opcji może zależeć od tego, czy zostały zaznaczone inne, oraz że w przypadku głównego okna niektórych parametrów nie można zmienić (będą takie same, niezależnie od ustawienia związanych z nimi opcji).

Opcje projektu

Po ustaleniu parametrów okna, w którym będzie wyświetlana nasza pomoc, powróćmy do zakładki Project (wystarczy kliknąć przycisk OK). Zawiera ona po lewej stronie pasek narzędzi z przyciskami wywołującymi funkcje edycyjne, natomiast po prawej pole z danymi do edycji. Znajdują się w nim kolejne linijki głównego pliku projektu (o rozszerzeniu HHP). Jak można od razu zauważyć, ma on postać podobną do zbiorów INI i składa się z sekcji i wartości (po kliknięciu dowolnego elementu program otworzy okienko, w którym można go zmienić).

Po naciśnięciu przycisku zostanie otwarte okno z opcjami projektu. Określamy tu język (opcja Language w zakładce General), nazwę pliku wyświetlanego na początku w głównym oknie (pole File), oraz okno, w którym pomoc będzie pokazywana (Default window). Możliwe jest także podanie rodzaju czcionki, która będzie używana we wszystkich zakładkach okna po lewej jego stronie (dla Index i Contents można ją także określić w oddzielnych oknach, w przypadku kart Favorites i Search jest to możliwe tylko tutaj).

Jeżeli wcześniej w definicji okna używanego do wyświetlania naszej pomocy wstawiliśmy zakładkę Search, powinniśmy jeszcze zaznaczyć opcję Compile full-text search information w zakładce Compiler (w przeciwnym razie karta Search będzie pusta). Możemy jeszcze określić, czy nasz plik będzie mógł być odczytywany przez biblioteki HTML Help w wersji 1.0 (dołączane do Internet Explorera 4) czy też wymagana będzie co najmniej wersja 1.1 (pole Compatibility w tej samej zakładce).

Konieczna jest również decyzja, w jaki sposób ma być zapisany indeks w naszym pliku CHM – dokładne różnice i ograniczenia przy używaniu każdego z formatów są opisane w pomocy do HTML Help Workshop (w naszym przypadku wystarczy wiedzieć, że należy zaznaczyć opcję Create a binary index).

Spis treści także może zostać zapisany w zbiorze CHM w jednym z dwóch formatów. Decyduje o tym opcja Create a binary TOC, którą należy pozostawić nie zaznaczoną.

Dodawanie plików z tematami

Jeżeli chcielibyśmy dodawać (lub usuwać) do naszego projektu kolejne pliki HTML z tematami, możemy zrobić to, klikając przycisk w zakładce Project. Nie jest to konieczne, ale na pewno wygodne – później w niektórych oknach dialogowych HTML Help Workshop będziemy mogli wygodnie wybierać zbiory z listy bez konieczności poszukiwania ich za każdym razem na dysku.

Info
Grupy dyskusyjne
Uwagi i komentarze do artykułu:
#
Pytania techniczne:
#
Internet
Kurs Pawła Wimmera http://www.pckurier.pl/podreczniki/htmlhelp/
HTML Help Workshop i najnowsze informacje o technice HTML Help:http://msdn.microsoft.com/workshop/author/htmlhelp/
Program Help & Manual 2:http://www.ec-software.com/order.htm
Odnośniki do stron o HTML Help:http://www.helpmaster.com/htmlhelp/htmlhelp.htm
Na CHIP-CD w dziale Software | HTML Help znajduje się program Help & Manual 2.5.1 oraz pliki projektu opisanego w tekście.
0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.