Problemy z oprogramowaniem

Wyświetlanie zawartości katalogów serwera FTP

Chciałbym mieć możliwość poznania zasobów serwera FTP bez konieczności chodzenia on-line po katalogach. Jest mi potrzebny program, który ściągnie listing zawartości wszystkich katalogów wraz z podkatalogami.

Pytanie z Internetu

Znaczna część serwerów FTP o bogatych zasobach ma w swoim głównym katalogu spakowany plik zawierający kompletną listę udostępnianych zbiorów. Pobranie go pozwala oszczędzić czas i odciążyć serwer. Jeżeli takiego zbioru nie ma, musimy go sami wygenerować na własnym dysku. Żaden z testowanych przez nas programów FTP (patrz: s. 138) nie dysponuje wygodnym poleceniem umożliwiającym wykonianie tego zadania. Pozostaje użycie tekstowego programu FTP z Windows bądź Linuksa. W lini komend wpisujemy ftp i naciskamy [Enter]. Po połączeniu się z serwerem wydajemy jedno z dwóch poleceń (zakładamy, że listing zawartości serwera ma trafić do pliku ftp.txt w głównym katalogu naszego dysku C: – w Linuksie podajemy inną odpowiadającą nam lokalizację):

ls -lR c:ftp.txtdir -lR c:ftp.txt

Musimy zdawać sobie sprawę, że dla dużego serwisu FTP rozmiar pliku zawierającego spis wszystkich zbiorów może osiągnąć wartość kilkuset kilobajtów. Po odebraniu odpowiedzi od serwera zostanie wyświetlony komunikat o liczbie przesłanych bajtów, czasie i szybkości transmisji. Sesję kończymy poleceniem

bye

Komendy dir i ls różnią się tylko tym, że ta pierwsza dla każdego folderu pokazuje także informacje o katalogach nadrzędnym (..) i bieżącym (.). Użycie drugiego polecenia spowoduje więc, że otrzymamy trochę mniejszy plik. Dostęp do wymienionych poleceń może być oczywiście blokowany przez administratora serwera, ale najczęściej takie ograniczenia nie są stosowane.

Problem z defragmentacją dysku w Windows 9x

(…) Ostatnio chciałem zdefragmentować dyski. Uruchomiłem więc Defragmentatora dysków dołączony do Windows. Gdy cały proces się rozpoczął, poczekałem chwilę, żeby zobaczyć czy wszystko idzie jak należy. (…) Otóż co kilka minut pojawiał się komunikat: Zawartość dysku zmieniła się, rozpoczynanie od początku. I tak w kółko.

Roman Bradecki

Defragmentator dysku, który jest jednym z narzędzi Windows 9x, ma dość uciążliwą cechę. W czasie pracy aplikacja ta musi mieć dysk twardy do swojej wyłącznej dyspozycji. Każda operacja dyskowa ze strony innego programu powoduje rozpoczęcie procesu porządkowania dysku od początku. Przed uruchomieniem Defragmentatora należy zamknąć wszystkie działające aplikacje – również programy pracujące w tle. Trzeba wyłączyć wszelkie skanery antywirusowe oraz monitory nowych instalacji. Jeśli nie jest to możliwe, pozostaje użycie takich programów, jak Diskeeper czy Norton SpeedDisk.

Programy DOS-owe pod Windows

Gdy próbuję uruchomić np. Turbo Pascala czy Nortona pojawia się komunikat „Urządzenie podłączone do komputera nie działa”. Natomiast programy te mogę uruchomić bez interfejsu graficznego Windows 95. Dzień wcześniej usuwałem parę plików z katalogu WINDOWS i WINDOWS/SYSTEM. W jaki sposób są uruchamiane programy DOS-owe z poziomu Windows? Czy można usunąć tą usterkę bez ponownego instalowania systemu?

Paweł Krysiak

Programy napisane dla DOS-a często mają własne sterowniki urządzeń lub w specyficzny sposób komunikują się z użytkownikiem. System Windows dla aplikacji DOS-owych tworzy tzw. komputer wirtualny, który umożliwia ich pracę w środowisku graficznym, a także współistnienie z innymi aplikacjami. Niestety, czasami ten mechanizm zawodzi i wtedy pozostaje użycie trybu MS-DOS. Należy kliknąć prawym przyciskiem skrót do aplikacji DOS-owej, wybrać Właściwości, następnie zakładkę Program i przycisk Zaawansowane. Następnie zaznaczamy Tryb MS- -DOS i

Ostrzegaj przy przejściu do trybu MS-DOS

. Od tego momentu przed uruchomieniem tego programu system będzie zamykał pozostałe aplikacje, przechodził do trybu MS-DOS i samoczynnie startował po zakończeniu się programu. Zaznaczając także Określ nową konfigurację MS-DOS, możemy sprawić, że program będzie uruchamiany z osobnymi zbiorami AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS.

Wspomniany tu Norton Commander powinien działać w okienku bez problemów. Jeśli z katalogu systemowego Windows zostały usunięte jakieś pliki, to nie ma gwarancji, że wszystkie niezbędne do jego pracy zbiory są nadal obecne. Żeby uniknąć reinstalacji systemu i używanych aplikacji, można wykorzystać program uruchamiany za pomocą pliku set-upcor.exe, który przywróci brakujące komponenty systemu.

Nagrywanie płyty Photo CD

Jak mam nagrać własną płytę PHOTO CD i jakim programem? Wszystkie narzędzia do nagrywania wymagają plików z rozszerzeniem PCD, a ja mam tylko JPG. Jak mam zamienić JPG na PCD?

Pytanie z Internetu

Niestety, raczej nie ma możliwości samodzielnego nagrania płyty w formacie Photo CD. Pliki graficzne są tam bowiem przechowywane w specjalnym, opracowanym przez Kodaka, formacie Image Pac. Jeśli ktoś chciał zaimplementować w swoim programie obsługę formatu PCD, musiał kupić od Kodaka specjalną, licencjonowaną bibliotekę. Była ona bardzo kosztowna, a sam format nie cieszył się zbyt wielkim zainteresowaniem, więc zaprzestano jej rozpowszechniania.

Odtworzenie MBR

Po deinstalacji Linuksa nie mogę uruchomić Windows, który był na tym samym dysku. Czy można odzyskać ten system (nie chciałbym formatować dysku)?

Pytanie z Internetu

Należy uruchomić program fdisk i sprawdzić, która partycja jest aktywna – jeżeli linuksowa lub żadna, wystarczy nadać znacznik aktywności partycji z Windows. Musimy po prostu nakazać start systemu z partycji windowsowej. W sytuacji gdy partycja Windows jest już aktywna, należy wyjść z programu fdisk i uruchomić go z przełącznikiem mbr (

fdisk /mbr

). Po restarcie system Windows uruchomi się bez przeszkód. Tym razem problem bierze się stąd, że LILO, bootmanager Linuksa, próbuje odwoływać się do nie istniejącej struktury. Nalepszym wyjściem jest wydanie komendy lilo -U przed deinstalacją Linuksa. Polecenie to usunie bootmanagera linuksowego i przywróci poprzednią zawartość sektora ładującego.