Skaluj do woli

Herby miast polskich: Skaluj do woli

Większość obywateli naszego kraju wie, jak wygląda herb Warszawy – syrenkę znają niemalże wszyscy. Ale na tym kończy się chyba wiedza przeciętnego Polaka na temat herbów miast polskich, choć część z nas zna zapewne herb miasta, w którym akurat mieszka. Łatwo można nadrobić te braki, jeśli zaopatrzymy się w program Herby miast polskich wyprodukowany przez firmę Qnst ze Świecia.

Oczywiście wspomniany walor edukacyjny nie jest jedynym, dla którego warto byłoby wydać kilkadziesiąt złotych. Największą zaletą omawianej aplikacji jest bowiem fakt, że na płycie znajdziemy wszystkie herby w postaci plików wektorowych (CMX). Tak więc możliwe jest łatwe ich skalowanie i przygotowanie do druku. Wydaje się zatem, że krążek Herbów… powinien znaleźć się w każdym studiu graficznym, w którym może zajść potrzeba wykorzystania jednej lub kilku z 875 zamieszczonych na nim grafik.

Estetyczny i przejrzysty interfejs nie jest jedyną zaletą programu.

Aplikacja nie jest nadmiernie naładowana treścią. Estetyczny interfejs ułatwia znalezienie herbu interesującego nas miasta – bądź to poprzez odszukanie go na mapie, bądź też wskazanie na liście wszystkich grodów. Po odnalezieniu miasta obejrzymy pełnoekranowy wizerunek jego herbu wraz z krótką informacją o czasie założenia miasta i obecnej oraz poprzedniej przynależności administracyjnej. Oglądanie herbów umili nam jedna z dwóch melodii, ale możemy także zdecydować się na wyłączenie podkładu muzycznego. Drugim elementem dźwiękowym są hymny wszystkich państw ościennych (oczywiście obejrzymy także ich godła). Tu ciekawostka – kliknięcie poza północną granicą Polski pozwoli nam stwierdzić, że jest to kraina będąca we władaniu Neptuna, którego dźwiękową wizytówką jest krzyk mew…

Choć omawiany program to przede wszystkim zestaw grafik, jednak trochę szkoda, że część merytoryczna jest tak wątła. A przydałyby się bardzo na przykład informacje o symbolice herbów, często wszakże bardzo ciekawej, rzadko natomiast czytelnej na pierwszy rzut oka. W kolejnej edycji tego wydawnictwa warto także zadbać o uściślenie informacji już w nim zawartych. Wzmianka o dacie otrzymania przez Borne Sulinowo praw miejskich „około 1995 roku” brzmi nieco humorystycznie, tak jakby ustalenie tego faktu było bardzo trudne z powodu jego ogromnego oddalenia w czasie (dla porządku przypomnijmy – nastąpiło to 15 września 1993 roku).

Herby miast polskich
Liczba CD: 1
Język: polski
Wymagania: PC Pentium 100 MHz, 8 MB RAM, napęd CD-ROM 8x, Windows 9x
+ dołączone grafiki w formacie wektorowym, umożliwiające ich drukowanie w dowolnej skali
+ wkładka ze wszystkimi herbami
– wątłość strony merytorycznej programu
Producent: Qnst, Świecie, tel.: (0-52) 331 00 85, faks: 562 62 54,
Cena: ok. 73 zł
Na CHIP-CD w dziale Software | Nowe produkty znajduje się wersja demonstracyjna programu