HTML na ratunek cz. 2

Pomoc już dawno przestała być dostępna tylko w postaci zbiorów tekstowych. Najnowszy format - CHM - oferuje znacznie więcej opcji niż dominujące do tej pory w środowisku Windows pliki HLP. Oto, jak skorzystać z tych nowych funkcji. W CHIP-ie 6/2000 zaprezentowaliśmy podstawowe możliwości techniki HTML Help - tworzenie plików CHM ze spisem treści i indeksem, […]

Pomoc już dawno przestała być dostępna tylko w postaci zbiorów tekstowych. Najnowszy format – CHM – oferuje znacznie więcej opcji niż dominujące do tej pory w środowisku Windows pliki HLP. Oto, jak skorzystać z tych nowych funkcji.

W CHIP-ie 6/2000 zaprezentowaliśmy podstawowe możliwości techniki HTML Help – tworzenie plików CHM ze spisem treści i indeksem, wyposażonych w funkcje ułatwiające ich przeszukiwanie. Teraz pokażemy, w jaki sposób można dodatkowo wzbogacić zbiory Pomocy oraz jak wykorzystać je na stronach WWW.

Odwołania do tematów umieszczonych w innych zbiorach CHM

Tematy pomocy w plikach CHM mają swoje własne adresy. Można je zapisać dwojako:

ms-its:nazwa pliku.chm::/plik.htm (polecenie to działa, gdy w systemie zainstalowany jest Internet Explorer 4 lub nowszy) lub mk:@MSITStore:nazwa pliku.chm::/plik.htm (działa dla Internet Explorera 3.x)

– gdzie oczywiście zamiast nazwa pliku.chm podajemy pełną ścieżkę do zbioru CHM, a w miejsce plik.htm nazwę i ścieżkę do pliku HMTL z tematem pomocy. Sposób przeglądania gotowych, skompilowanych zbiorów CHM został opisany poniżej w punkcie „Dekompilacja plików CHM”.

Dzięki tym mechanizmom możliwe jest odwoływanie się do tematów jak do stron WWW zarówno w spisie treści, indeksie, jak i plikach HTML z tematami, które mają się później znaleźć w budowanych zbiorach CHM. Niestety, możliwość ta nie zawsze jest dostępna, gdy próbujemy odwołać się do zbioru zapisanego w innym formacie. Przeglądarka nie potrafi np. korzystać z plików z arkuszami stylów (zbiorów CSS – Cascade Style Sheets) znajdujących się w gotowych plikach CHM.

Alternatywne adresy

W zbiorach CHM możliwe jest również wykorzystanie tzw. alternatywnych adresów. Wyobraźmy sobie, że jakaś pozycja w spisie treści, indeksie lub odnośnik tworzony za pomocą kontrolki ActiveX będą się odwoływać do tematu z innego zbioru CHM. Co się stanie, gdy plik z tym tematem nie zostanie znaleziony? Najczęściej nic. Okazuje się jednak, że możliwe jest pokazanie w takiej sytuacji przygotowanej przez nas wcześniej strony z odpowiednim komunikatem – musimy tylko podać jej adres jako tzw. adres alternatywny dla wybranej pozycji.

Dołączanie spisów treści z gotowych plików CHM

Stosunkowo proste jest również włączenie do spisu treści budowanego zbioru CHM spisu z innego, gotowego pliku zapisanego w tym formacie. W tym celu wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy podgląd spisu treści tworzonego zbioru CHM i z wyświetlonego menu wybrać pozycję Insert File. W tak otwartym okienku należy podać adres według wzoru:

nazwa pliku.chm::spis tresci.hhc

Zamiast nazwa pliku.chm wstawiamy nazwę zbioru, z którego dołączamy spis treści. W miejscu spis tresci.hhc powinna się pojawić nazwa pliku, w jakim został zapisany spis treści tego zbioru CHM. Jedynym problemem może być fakt, iż pierwsza pozycja spisu treści z dołączanego pliku (o ile nie jest ona folderem) może zostać na niego zamieniona. Jeżeli się tak dzieje, należy zaznaczyć pozycję, którą właśnie utworzyliśmy (zaczyna się ona od słowa „INCLUDE:”), i przesunąć ją o jedno miejsce w lewo.

Uwaga:

jeżeli zbiór CHM, z którego dołączamy spis treści, nie zostanie znaleziony, odpowiednie pozycje w pliku CHM, do którego dodajemy spis, nie będą wyświetlone.

Zmiany w plikach z tematami…

Opisane dotąd (w tym artykule i tekście z CHIP-a 6/2000) czynności pozwalały zmienić wygląd okna, w którym zostanie wyświetlona nasza pomoc, zmodyfikować opcje projektu oraz przygotować spis treści i indeks. Znajdujący się niżej opis jest przeznaczony dla osób, które zakładają, że pliki HTML z budowanych przez nie zbiorów CHM będą odczytywane jedynie Internet Explorerem. Opiszemy również, w jaki sposób dodawać do plików z tematami dodatkowe efekty. Niektóre z nich będą prawidłowo wyświetlane poza plikami CHM (np. na stronach WWW), ale tylko przez Internet Explorera, a inne wyłącznie w skompilowanych plikach z pomocą.

Użycie samego HTML-a okazało się po prostu niewystarczające, aby w nowej pomocy można było uzyskać wszystkie udogodnienia znane z klasycznych plików HLP. Przykładowo: dosyć trudno byłoby np. dodawać przyciski wyświetlające menu czy listy z pokrewnymi tematami, uruchamiać programy itp. Dlatego wykorzystano technikę ActiveX i przygotowano odpowiednią kontrolkę służącą do „dozbrajania” plików CHM dodatkowymi funkcjami. Po wywołaniu jej z odpowiednimi parametrami będziemy dysponować naprawdę wydajnym narzędziem.

Info
Grupy dyskusyjne
Uwagi i komentarze do artykułu:
#
Pytania techniczne:
#
Internet
Pomoc programu Logo Manager online http://www.logomanager.co.uk/help/
Witryna WWW wykorzystująca HTML Help http://msdn.microsoft.com/library/tools/htmlhelp/wkshp/sampleweb.htm
Program KeyTools
http://www.keyworks.net/
W dziale Sotfware | HTML Help znajdują się zbiory w formacie CHM demonstrujące opisane w tekście mechanizmy i efekty (m.in. przykłady budowy witryn WWW z różnymi spisami treści) oraz skrypty konwertujące pliki HHC do formatu DHTML)
0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.