Dane prosto z gwiaździstego nieba

Kiss Nordic SATDEM Satellite Modem, TechnoTrend DVBsat PCI: Dane prosto z gwiaździstego nieba

Wraz ze wzrostem popularności systemów satelitarnej transmisji danych (np. Internet via the Sky – CHIP 3/2000, s. 80) zwiększa się liczba dostępnych na rynku dekoderów przeznaczonych do odbioru tego rodzaju przekazów. Nowymi urządzeniami służącymi do dekodowania danych przesyłanych za pośrednictwem satelitów w standardzie DVB (Digital Video Broadcasting) są karty TechnoTrend DVBsat PCI oraz Kiss Nordic SATDEM Satellite Modem. Pierwsza z nich przystosowana została dodatkowo do odbioru telewizji i stacji radiowych nadawanych cyfrowo, zgodnie ze specyfikacją DVB. Do odbioru danych wykorzystuje się zwykłą antenę satelitarną. W obu kartach sygnał doprowadza się do standardowych gniazd LNB. DVBsat PCI wyposażony został także w wyjście sygnału LNB oraz analogowe wyjścia obrazu (kompozytowe) i dźwięku. Pozwala to m.in. na jednoczesne korzystanie z jednej anteny satelitarnej przez komputer i tuner satelitarny. Dzięki wyjściom audio i wideo programy telewizyjne mogą być rejestrowane np. na magnetowidzie. Przewidziano także możliwość współpracy z dodatkowymi kartami deszyfrującymi kodowane programy radiowe i telewizyjne w systemach viaAccess, Cryptoworks czy Irdeto. Moduł tego typu (tzw. Conditional Access Module – CAM) dla karty DVBSat kosztuje ok. 430 zł.

Poprawna konfiguracja obu urządzeń nie jest prosta. Choć sterowniki kart zawierają predefiniowane parametry transmisji danych (częstotliwość sygnału, polaryzację) w systemie Europe Online, konieczne jest właściwe określenie sposobu współpracy komputera z Siecią (modem lub sieć lokalna). Sterowniki obu urządzeń wyposażone zostały we wskaźniki poziomu sygnału ułatwiające prawidłową orientację anteny oraz informacje statystyczne (aktualna prędkość transmisji, ilość pobranych danych).

Obie konstrukcje przystosowane zostały do nowego sposobu autoryzacji użytkowników przez operatora Internet via the Sky. Obecnie nie jest już wymagana obecność w systemie programu autoryzującego (patrz: CHIP 3/2000, s. 80). Zamiast tego podczas każdego połączenia z Siecią wysyłany jest do użytkownika formularz HTML zawierający pytanie o identyfikator i hasło. Choć minimalnie zmniejsza to zapotrzebowanie na pamięć operacyjną, nowe rozwiązanie ma także wady – w przypadku korzystania z łącza przez kilku użytkowników sieci lokalnej (np. za pomocą programu WinGate) każdy z nich musi znać dane identyfikacyjne.

Do TechnoTrend DVBsat dołączona została aplikacja przeznaczona do odbioru programów telewizyjnych i radiowych. Możliwe jest m.in. automatyczne przeszukanie transponderów satelitów Astra i HotBird w celu odnalezienia wszystkich stacji radiowych i telewizyjnych nadawanych w standardzie DVB. Karta dekoduje także dodatkowe informacje towarzyszące transmisji DVB, co umożliwia automatyczne przydzielenie nazw stacjom lub wyświetlanie informacji o kolejnych pozycjach programu. Odbierane programy mogą być rejestrowane na dysku twardym w formacie MPEG-2. Niestety, przeprowadzone testy wykazały niezgodność urządzenia z niektórymi kartami graficznymi – w przypadku użycia modeli wykorzystujących układy Riva 128 oraz karty STB Velocity 4400 (Riva TNT) obraz telewizyjny w trybie pełnoekranowym był silnie zniekształcony. Przy wyświetlaniu filmów w pomniejszonym oknie tego rodzaju problemy nie występowały. Dobrą jakością charakteryzował się także obraz dostępny na wyjściu analogowym urządzenia. Bez kłopotu przebiegała współpraca z kartą Matrox G400. Choć producent karty SATDEM Satellite Modem zapewnia o możliwości odbioru programów radiowych i telewizyjnych, oprogramowanie służące temu celowi nie zostało jeszcze opracowane.

Testy obu dekoderów nie wykazały różnic w transmisji. Dane przesyłane były z prędkością około 100-300 kbps podczas przeglądania stron WWW przez jednego użytkownika i około 0,5-1,2 Mbps podczas transferu plików. Głównym ograniczeniem wydajności systemu była prędkość przesyłania zapytań tradycyjną drogą do serwera operatora w Luksemburgu.

Nową, szczególnie atrakcyjną dla posiadaczy modemów usługą oferowaną przez Europe Online jest transmisja plików realizowana w technologii „push”. Każdy użytkownik systemu zamówić może dowolną ilość plików (będących w zasobach serwera operatora) i odłączyć się od Sieci, pozostawiając włączony komputer. O określonej godzinie wybrane dane zostaną wysłane użytkownikowi, odebrane przez dekoder i automatycznie zapisane na dysku twardym. Zamówienia realizowane są w kolejności zgłoszeń. Czas oczekiwania na zamówione pliki zależy od ilości użytkowników korzystających z usługi i wynosi od jednej do czterech godzin. Na stronie operatora dostępna jest lista zaplanowanych do nadania plików wraz z czasem rozpoczęcia transmisji. Jeżeli interesujący program już się na niej znajduje, możliwe jest jego odebranie bez konieczności oczekiwania w kolejce. Liczba oferowanych zasobów jest duża. Dostępne jest m.in. kompletne archiwum znanego serwisu ZDnet oraz wiele plików multimedialnych. Transmisja danych odbywa się ze stałą prędkością (efektywną), wynoszącą około 1,6 Mbps. Ze względu na brak możliwości przesłania informacji zwrotnej i ewentualnej retransmisji błędnie odebranych danych przesyłana jest znaczna ilość nadmiarowych danych, służących do korekcji błędów. Niekiedy zdarza się jednak, że odebrane pliki nie mogą być poprawnie odtworzone. Sytuacja taka jest sygnalizowana przez program kontrolujący transmisję i wymaga ponownego zamówienia danych. Wpływ na ilość błędów ma precyzja ustawienia anteny satelitarnej oraz pogoda. W przypadku korzystania przez kilka komputerów z jednego łącza w sieci lokalnej opisana usługa dostępna jest tylko na komputerze wyposażonym w dekoder satelitarny.

DVBsat PCI
Maks. przepustowość: 45 Mb/s, w systemie Internet via the Sky – 2 Mbps
Wejście: antenowe LNB
Wyjścia: antenowe LNB, kompozytowe wideo, liniowe audio
Sterowniki: Windows 9x/NT 4.0
Gwarancja: 1 rok
Cena: 1200 zł
+ duża wydajność
+ wyjście antenowe LNB
– kłopoty ze współpracą z niektórymi kartami graficznymi
– brak sterowników dla Linuksa
Producent: TechnoTrend Systemtechnik, Niemcy
http://www.technotrend.com/
Dostarczył: Globit, Kielce
tel.: (0-41) 361 11 31 w.272
faks: 303 18 30
e-mail: [email protected]
http://www.satbit.com.pl/

SATDEM Satellite Modem
Maks. przepustowość: 45 Mbps, w systemie Internet via the Sky – 2 Mbps
Wejście: antenowe LNB
Sterowniki: Windows 9x/NT 4.0
Gwarancja: 1 rok
Cena: 1250 zł (wraz z anteną)
+ duża wydajność
– brak dokumentacji
– brak sterowników dla Linuksa
Producent: Kiss Nordic, Dania
http://www.kissnordic.dk/
Dostarczył: Cezar, Legnica
tel.: (0-76) 866 50 00, faks: 866 50 01
e-mail: [email protected]
http://www.cezar.com.pl/