Multimedialne „rozmówki”

Francuski dla początkujących, francuski dla średnio zaawansowanych: Multimedialne "rozmówki"

Francuski dla początkujących i Francuski dla średnio zaawansowanych to dwie części podręcznika do nauki francuskiego pod wspólnym nadtytułem Multimedialny kurs konwersacyjny. Część pierwsza zawiera dwa rodzaje ćwiczeń leksykalnych: naukę wymowy wyrazów i dopasowywanie słów do obrazków. Część druga jest znacznie bogatsza. Składa się na nią dziesięć ćwiczeń wymagających praktycznego zrozumienia wypowiedzi, quiz wzorowany na teleturniejach, sześć tekstów-dyktand oraz studio nagraniowe, w którym możemy porównać wzorcową wymowę lektora z własną.

Język polski jest w tym pakiecie wyłącznie językiem pomocy. Znaczenie francuskich słówek, zwrotów i całych tekstów jest objaśniane jedynie ilustracjami – nie znajdziemy w programie słownika sensu stricto.

Pewnych problemów może użytkownikowi przysporzyć oryginalność interfejsu – trudno na pierwszy rzut oka stwierdzić, które elementy ekranu są aktywne i co się stanie, jeśli zostaną naciśnięte. Na domiar złego nie dołączono do programów żadnej instrukcji. Na szczęście jednak przy każdym ćwiczeniu istnieje legenda objaśniająca funkcje poszczególnych okienek i przycisków. Gdy już uda się znaleźć wywołujący ją guzik, reszta stanie się jasna.

W quizie należy zrozumieć wypowiedź szybciej niż komputerowy przeciwnik lub współkursant

Część przeznaczona dla początkujących zawiera jedynie mocno ograniczone rozmówki francusko-obrazkowe. Określenie „kurs konwersacyjny” jest w stosunku do niej zupełnie nieadekwatne – nie uczy ona rozmowy nawet na najbardziej podstawowym poziomie. Za jej pomocą można wykuć nieco słówek, dopasowując rysunek do usłyszanego wyrazu, oraz poćwiczyć wymowę, powtarzając za lektorem słowo, a następnie odsłuchać własne nagranie, porównując je z oryginałem. Użytkownik nie ma jednak możliwości użycia wyuczonych wyrażeń w jakiejkolwiek wypowiedzi, ponieważ program ignoruje istnienie zwrotów dłuższych niż „dziękuję bardzo”.

Dziesięć ćwiczeń językowych zawartych w części poświęconej średnio zaawansowanym może bardzo dobrze służyć do sprawdzenia już posiadanej kompetencji językowej. Nadają się one więc jako materiał pomocniczy do lekcji szkolnych lub kursów francuskiego. Zadania są trudne: trzeba np. wskazać na mapie budynek, do którego drogę objaśnia lektor, lub na podstawie opisu pokazać właściwą ilustrację. Jeśli uczeń nie zrozumie frazy lub jej części, pomocy musi szukać poza programem.

Dyktanda to sześć historyjek opowiedzianych językiem tak prostym, że aż nienaturalnym. Lektorzy czytają je wolniutko, oddzielając od siebie każdy wyraz, co niewątpliwie ułatwia postawione nam zadanie, lecz nie uczy rozumienia wypowiedzi osób, które spotkamy nad Sekwaną. Ciekawostką jest to, że dyktowany tekst należy zapisywać na… papierowej kartce, własnym długopisem. Osoby wyjątkowo przywiązane do klawiatury mogą przełączać się na okienkowy Notatnik. W obu przypadkach poprawność wykonania ćwiczenia trzeba sobie sprawdzić samemu, porównując swój zapis z zamieszczonym w programie tekstem, zeskanowanym z papierowego podręcznika.

Dużym plusem aplikacji jest to, że wszystkie kwestie są wymawiane przez lektorów z nienagannie francuskim akcentem, co szczególnie w przypadku części drugiej, zawierającej dłuższe wypowiedzi, pozwala „osłuchać się” z językiem.

Program nie może pełnić funkcji głównego podręcznika. Wobec faktu, że zawarte w nim teksty nie są przetłumaczone ani objaśnione gramatycznie, a często również nie zapisane, trudno byłoby nauczyć się z niego czegoś, czego się wcześniej nie znało. Można jednak za jego pomocą utrwalić sobie już przyswojony materiał językowy lub urządzić komputerową klasówkę.

Francuski dla początkujących, Francuski dla średnio zaawansowanych
Liczba CD: 1 i 1
Język: francuski; Pomoc w wielu językach
Wymagania:
PC 486, 16 MB RAM, napęd CD-ROM 2x, Windows 9x
+ różnorodność ćwiczeń w części drugiej
+ ciekawa oprawa graficzna pakietu dla zaawansowanych
+ native speakers
– brak instrukcji
– część pierwsza nie uczy wypowiadania się
Producent: Onet.pl, Bielsko-Biała
tel.: (0-33) 811 87 29
faks: 812 31 41
e-mail: [email protected]
http://www.opm.pl/
Cena: 49 zł każda część