Okienkowe faksowanie

David One: Okienkowe faksowanie

David One to oprogramowanie przeznaczone dla platformy Windows NT, mające zagwarantować sprawny obieg informacji i dokumentów w każdej praktycznie postaci: faksów, e-maili, notatek czy nagranych wiadomości głosowych. Aplikacja jest jednostanowiskową wersją rozbudowanego pakietu David Professional. Program został opracowany na bazie David Information Interchange Engine (DIIE) – systemu zapewniającego nie tylko obieg dokumentów, ale i ich konwersję. Należy zwrócić uwagę na funkcje „transformowania” – wiadomość tekstowa, otrzymana za pośrednictwem poczty elektronicznej, może zostać „odsłuchana” przez telefon; odebrany faks łatwo przekształcić do postaci dokumentu tekstowego.

Jako że „przodkiem” Davida jest serwer faksowy FaxWare, podstawowym i szczególnie rozbudowanym elementem pakietu jest moduł do faksowania. David One współpracuje z faks-modemami analogowymi (Class 2, Gmma-LINK, Analog Ferrari Faxboard), ISDN oraz radiomodemami GSM.

Chociaż przyjmowanie i wysyłanie faksów jest w pełni obsługiwane przy wykorzystaniu zwykłych, analogowych modemów, prawdziwy lwi pazur architektury DIIE ukazuje się dopiero po podłączeniu modemów ISDN. Wówczas system potrafi nie tylko odebrać i wysłać faks, ale również nagrać wiadomość, zestawić połączenie z inną linią telefoniczną czy też odczytać (za pomocą wbudowanego syntetyzera mowy) przeznaczoną dla dzwoniącego wiadomość. Nie liczmy jednak na to, że program poradzi sobie ze „zwerbalizowaniem” tekstu napisanego po polsku. W rachubę wchodzą, niestety, tylko wiadomości anglojęzyczne.

InfoCenter to klient faksowy, poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych.

Do programowania „zachowania się” systemu faksowego służy specjalny graficzny edytor skryptów, noszący nazwę David Communication Controller. Ponieważ prezentuje on algorytm działania skryptu w formie przejrzystego diagramu, nawet osoby w ogóle nie potrafiące programować nie powinny mieć jakichkolwiek problemów z jego wykorzystaniem.

Dzięki rozbudowanym op-cjom routingu (przekazywania wiadomości) każdy użytkownik Davida sam decyduje, jaki będzie dalszy los adresowanych do niego dokumentów. Na przykład pracownik firmy może na czas swojej nieobecności „podesłać” innej osobie wszystkie przychodzące do niego przesyłki bądź przesłać je pod określony numer faksu.

Ponieważ podstawowym narzędziem wymiany informacji we współczesnej firmie staje się e-mail, drugim zasadniczym elementem pakietu David One jest serwer poczty elektronicznej. Pozwala on nie tylko na dostęp do klasycznych wiadomości pocztowych – za jego pomocą można również odczytać odebrany faks czy nagraną wiadomość. Podobną funkcję pełni

WebBox — serwer zapewniający pełny dostęp do archiwum dokumentów Davida za pośrednictwem zwykłej przeglądarki WWW. Do wymiany informacji służy też serwer grup dyskusyjnych, zgodny z internetowym standardem NNTP.

Podstawowym narzędziem, pozwalającym na korzystanie z usług oferowanych przez pakiet, jest

Tobit InfoCenter — uniwersalny klient usług komunikacyjnych, przystosowany do współpracy z serwerami opartymi na architekturze DIIE. InfoCenter umożliwia nie tylko wysłanie i odebranie faksu czy e-maila, ale również nagranej wiadomości głosowej (Voice Mail), SMS czy specyficznej dla systemu David wiadomości Tmail. Ta ostatnia jest zapisywaną w postaci tekstowej wiadomością, wysyłaną (podobnie jak faks) pod określony numer telefonu. Jednak w przeciwieństwie do faksu jest ona odczytywana adresatowi przez wbudowany w system syntetyzer mowy – oczywiście po angielsku.

Podczas instalacji modułu InfoCenter dokonujemy wyboru języka interfejsu użytkownika. Jest on dostępny w kilku narodowych wersjach. Istnieje jego polska odmiana, ale instalując oprogramowanie łatwo to przeoczyć. Rzecz w tym, że na skutek błędu podczas lokalizacji, w instalatorze widnieje napis „angielski”.

Pisanie skryptów zarządzających pracą urządzeń ISDN ułatwia edytor prezentujący algorytm ich działania.

David One został wyposażony w kilka dodatkowych narzędzi – znajdziemy w nim m. in. kalendarz. Pożyteczna może okazać się fiunkcja integracji z adresowymi bazami danych.

Dołączona do pakietu dokumentacja jest bardzo obszerna i wyczerpująca – przynajmniej na pierwszy rzut oka. David One powstał jako potomek programu do faksowania przeznaczonego dla systemu NetWare. Dostarczane wraz z programem podręczniki są wspólne dla wszystkich pakietów bazujących na architekturze David Information Interchange Engine (David, David Professional, David 6, David One, FaxWare 6). W papierowej dokumentacji brakuje zrzutów ekranowych pokazujących oprogramowanie działające pod kontrolą systemu Windows NT. Ponadto książki dostępne są tylko w wersji angielskiej. Słowem – drukowany system pomocy nie jest najmocniejszą stroną Davida One.

Natomiast na plus programu należy zapisać funkcję łączenia się za pośrednictwem DavidaOne z serwerami David Professional. Dzięki temu możliwe jest np. uzyskanie z domu albo z małej firmy dostępu do sieci dużej korporacji.

David One
Wymagania: PC Pentium; 48 MB RAM; Windows NT 4.0/2000; ok. 100 MB na dysku
+ rozbudowane funkcje obsługi urządzeń ISDN
+ obsługa internetowych protokołów komunikacyjnych
+ dołączony serwer news
+ duże możliwości konwersji pomiędzy różnymi formami dokumentów
– niedociągnięcia w dokumentacji
Producent: Tobit Software, Niemcy http://www.tobit.com/
Dostarczył: WiP Computer Systems, Legnica, tel.: (0-76) 852 33 00, faks: 852 32 00, e-mail: [email protected], http://www.wip.webcom.pl/
Cena: ok. 1070 zł