Pierwszy krok w protokoły

B. Komar: Pierwszy krok w protokoły

Wbrew swojemu tytułowi Administracja sieci TCP/IP dla każdego nie jest typowym podręcznikiem administratora. Prezentuje ona podstawy funkcjonowania sieci opartych na protokole TCP/IP i funkcjonujących w nich usług oraz sposoby ich implementacji w systemie operacyjnym. Zakres omawianych zagadnień jest bardzo szeroki – począwszy od podstaw protokołu IP po konfigurację klientów i zastosowania technologii ATM w sieciach IP.

Dużą zaletą tej książki jest to, iż problematyka przedstawiana jest w kontekście kilku różnych środowisk (zazwyczaj Uniksa i Windows NT). Dla tych, którzy opisany materiał chcieliby „wykuć”, na końcu każdego rozdziału, zamieszczono pytania sprawdzające stopień jego opanowania. Całość uzupełnia dodatek zawierający spis najważniejszych standardów internetowych zawartych w dokumentach RFC.

Książka nie zawiera opisu wielu popularnych usług i protokołów, jednak systematyczne i rzetelne podejście do większości omawianych zagadnień czyni z niej wartościową propozycję, choć raczej dla kandydatów na administratorów niż dla doświadczonych profesjonalistów.

Helion, s. 589, 69 zł