Główny problem w upowszechnianiu się mediów strumieniowych

Listy do redakcji (Główny problem w upowszechnianiu się mediów strumieniowych)

Nie ma racji Marcin Pawlak, pisząc, że główną przeszkodą w Polsce są wolne łącza w drodze do upowszechnienia się multimediów w Internecie

(dotyczy to opinii opublikowanej przy artykule nt. mediów strumieniowych – patrz CHIP 8/2000, s. 136 – przyp. red.)

. Główną przeszkodą – tak samo w Polsce, jak i na całym świecie – jest po prostu brak zaimplementowanych dobrych protokołów, umożliwiających rozsyłanie strumieniowe w sieci. Rozsyłanie multimediów w tradycyjny sposób zapcha każde łącze. Dopóki obsługa ruchu multicastowego nie stanie się rzeczą „obowiązkową” dla routera pracującego w sieci Internet, rozpowszechnienie się multimediów nie będzie możliwe.

Robert Kołaczyński, grupa chip.artykuly

Naszym zdaniem główną przeszkodą w upowszechnieniu mediów strumieniowych jest jednak jakość łączy dostępnych dla większości internautów, od której zależy również wspomniana przez autora listu obsługa ruchu multicastowego. Dopiero po uporaniu się z tym problemem będzie się można zastanawiać, czy multimedia rozsyłać za pomocą tego czy innego („lepszego” lub „gorszego”) protokołu. Na razie sporym kłopotem jest przesyłanie w Sieci czegokolwiek…