Uwagi do artykułu nt. Whistlera

Listy do redakcji (Uwagi do artykułu nt. Whistlera)

(…) 1. Testowany przez Was (…) Whistler 2250 nie jest wersją beta – to Preview Developer Release. Wersja beta 1 jest zapowiadana na październik br. (…)

Na to, że nie jest to wersja beta, wskazują m.in. okienka z tekstami TBD (ang. „to be done”) zamiast właściwej zawartości. Gwarantuję, że w Whistlerze 2250 takie są. Poza tym setup DOS-owy twierdzi, że instaluje Windows 2000 Professional.

2. Nie wspomnieliście, że Windows Whistler będzie zawierał DirectX 8. Dostępny dla betatesterów DirectX8 build79 zawiera pliki w wersji 5.1.2231.79, co jednoznacznie wskazuje na to, że pochodzi on z Whistlera. (…)

Jakub Jóźwicki

Autor listu ma rację – według jednego z dostępnych w czasie testowania źródeł, build 2250 miał być wersją beta (stąd nieścisła informacja w tekście), a nie Preview Developer Release, jak należało napisać. Natomiast fakt, iż program instalacyjny systemu oraz ekran startowy informują o ładowaniu Windows 2000 Professional, nie jest niczym nadzwyczajnym – taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku np. Windows Millennium Edition – instalatory pierwszych bet twierdziły, że instalują Windows 98. Prawdopodobnie z identycznych powodów DXDIAG.EXE z Whistlera stwierdza, że ma do czynienia z DirectX 7.0 (4.07.00.0700). W chwili powstawania artykułu nie mieliśmy żadnej edycji tej biblioteki, nie byliśmy więc w stanie dokonać porównania numerów wersji DirectX-a 8 dostępnego dla betatesterów i zintegrowanego z Whistlerem build 2250. W materiałach, którymi dysponowaliśmy, nie było nic o planach włączenia biblioteki DirectX 8 do systemu. Przyznajemy jednak, że należało się tego spodziewać i powinniśmy byli o tym wspomnieć w artykule.