Visionerem zostać…

Visio 2000 Professional: Visionerem zostać...

Pewne zawody narzucają konieczność tworzenia dużej ilości różnego rodzaju raportów, protokołów i sprawozdań z prac wykonywanych w laboratoriach itp. W notatkach tych nie może zabraknąć rysunków. Wykonanie schludnego schematu blokowego, diagramu obrazującego zasadę działania programu czy wykresu niezawodności bywa czasami kłopotliwym zadaniem. Wtedy z pomocą przychodzą nam programy komputerowe. Moduł do rysowania znajdziemy zazwyczaj w edytorze tekstu. Niestety, bywa on na tyle ubogi, iż wykonanie bardziej skomplikowanego rysunku graniczy z niemożliwością lub jest wyjątkowo pracochłonne. W takim przypadku nieocenioną pomocą może być użycie programu zaprojektowanego specjalnie do sporządzania najrozmaitszych diagramów – na przykład Visio 2000 Professional.

Visio 2000 pozwala na sporządzenie diagramów dowolnego typu.

Pakiet oferuje wszystkie narzędzia niezbędne do zaawansowanej edycji wpisywanego tekstu oraz operacji związanych z rysowaniem najrozmaitszych obiektów. W tym ostatnim przypadku często wcale nie musimy osobiście wykonywać obrazków – Visio 2000 udostępnia bowiem zestaw gotowych grafik. Aplikacja wyposażona jest w 104 pomocnicze biblioteki elementów, pogrupowane w 12 kategorii. Taka liczba bibliotek umożliwia narysowanie dowolnego wykresu blokowego – nawet tak egzotycznego jak wykres niezawodności. Jeśli jednak okaże się, że brakuje określonych elementów do specyficznych zastosowań, bez trudu sami opracujemy własny obrazek, który będziemy mogli dołączyć do dowolnej biblioteki obiektów. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy od zera przygotowali taką bibliotekę.

Program pozwala też na wstawienie do diagramu „zewnętrznego” rysunku zapisanego w jednym z kilkunastu najpopularniejszych formatów graficznych. Dodatkowo możliwe jest osadzenie w schemacie bardziej zaawansowanych rysunków technicznych z takich programów jak AutoCAD czy MicroStation. Przy rozmieszczaniu elementów w obszarze roboczym pomocna jest siatka (grid) i tzw. punkty przyciągania (snap points), do których wszystkie obiekty są automatycznie „przyklejane”.

Gdy samodzielnie rysujemy elementy diagramu albo schematu blokowego, Visio udostępnia narzędzia do kreślenia podstawowych figur geometrycznych, takich jak prostokąt czy okrąg. Obiekty w miarę potrzeb zmodyfikujemy, zaokrąglając na przykład rogi prostokąta czy trapezu. Wstawiane do rysunku elementy da się poza tym dowolnie obracać, przesuwać itp. Operacje te można przeprowadzić w dwojaki sposób. Pierwszym jest zaznaczenie obiektu myszą i przeciągnięcie go albo obrócenie. Druga metoda polega na wyświetleniu okna właściwości zaznaczonego obiektu i wpisaniu w nim dokładnych wartości przesunięć, kątów obrotu itp.

Miniedytor tekstu jest na pozór prosty, ale daje naprawdę spore możliwości „żonglowania” napisami.

Produkt Microsoftu oferuje obsługę warstw. Wykorzystanie tej techniki (znanej z wielu programów graficznych i aplikacji typu CAD/CAM) ułatwia prezentację złożonego diagramu, w sytuacji gdy zamierzamy przedstawić go z wykorzystaniem rzutnika. Każdej narysowanej warstwie odpowiada wówczas zadrukowany arkusz przezroczystej folii.

Należy wspomnieć o jeszcze jednej funkcji udostępnianej przez Visio. Otóż program pozwala na dołączanie do rysowanych obiektów tzw. gorących punktów. Jeżeli w takim punkcie „podepniemy” linię łączącą jeden obiekt z drugim, to po przesunięciu któregokolwiek elementu linia nie zostanie rozerwana, lecz podąży za przesuwanym obiektem.

Podczas wykonywania napisów pomocna jest funkcja umieszczenia wskaźnika tabulacji w bloku wstawionego tekstu. Dzięki temu w dokumencie udaje się precyzyjnie rozmieścić wszystkie napisy.

Oprócz oczywistych funkcji związanych z rysowanymi projektami microsoftowy pakiet oferuje wiele takich, które nie są wykorzystywane na co dzień. Mamy np. możliwość przypisania elementowi rysunku makropolecenia, które zostanie wykonane w momencie podwójnego kliknięcia wybranego obiektu. Inną funkcją jest ukrywanie wybranych obiektów w trakcie wydruku.

Visio przydaje się też, gdy chcemy narysować diagram działającej albo projektowanej witryny internetowej. Wystarczy wywołać odpowiednią funkcję oraz wskazać stronę startową witryny, a program sam zaimportuje wszystkie jej podstrony wraz ze znajdującymi się na nich obrazkami i elementami multimedialnymi. Następnie aplikacja automatycznie sporządzi dokument, w którym zostaną przedstawione symbole reprezentujące poszczególne składniki witryny. Nie zabraknie też informacji o hierarchicznej zależności między poszczególnymi elementami.

Niestety, mimo że aplikacja rozpoznaje znajdujące się na witrynie skrypty i aplety Javy, kontrolki ActiveX, odnośniki itp., to jednak nie analizuje „znaczenia” tych elementów. Powoduje to pewne problemy. Na przykład skrypt Javy umieszczony w startowym pliku index. html, mający za zadanie uruchomienie nowego okna, w którym będzie wyświetlana właściwa zawartość serwisu, nie zostanie zanalizowany. Na skutek tego diagram witryny będzie zawierał tylko elementy strony głównej oraz symbol skryptu. Natomiast „właściwa” strona pozostanie ukryta i nie rozpoznana.

Niewątpliwie pakiet Visio wart jest polecenia każdemu, kto musi sporządzać rysunki, raporty, schematy, diagramy itp. Osoby, których budżet nie pozwoli na wydatek 2600 złotych, mogą zadowolić się programem w wersji Standard, który kosztuje ok. 650 zł.

Visio 2000 Professional
Wymagania: PC Pentium; 16 MB RAM (Windows 9x); 32 MB RAM (Windows NT 4.0); ok. 100 MB na dysku
+ doskonałe możliwości edytorskie programu
+ integracja ze składnikami MS Office 2000
+ obfitość standardowych bibliotek oraz możliwość tworzenia nowych
– brak analizy skryptów podczas tworzenia schematu blokowego witryn WWW
– brak polskiej wersji
Producent: Microsoft, USA, http://www.microsoft.com/
Dostarczył: APN Promise, Warszawa, tel.: (0-22) 654 90 64, faks: 826 40 15, e-mail: [email protected], http://www.promise.com.pl/
Cena: ok. 2600 zł