Przywiązać użytkownika

Znajomy dokonał zakupu sprzętu komputerowego. Teraz chciałby rozbudować swój komputer, jednakże jest, niestety, związany z firmą, w której dokonał zakupu. Ma bowiem na obudowie założoną plombę, a w jednym z punktów karty gwarancyjnej jest zapis mówiący, że gwarancja całkowicie traci ważność z chwilą uszkodzenia lub zerwania plomby gwarancyjnej. Czy firma może zakładać plombę na obudowę i stawiać takie warunki gwarancyjne?

Marcin Kurzak

W tym przypadku trzeba przyznać rację gwarantowi. Jeśli bowiem nic innego nie wynika z postanowień gwarancji – odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady tkwiące w sprzedanej rzeczy (art. 578 kodeksu cywilnego). Sprzedawca chroni się w ten sposób przed kosztami napraw niezawinionych wad, powstałych wskutek penetrowania komputera przez użytkownika. Z tego punktu widzenia także sankcja za naruszenie czy zerwanie zabezpieczenia jest zrozumiała.

Zawiłości prawne dotyczące komputerów sprawiają trudności nawet prawnikom. Część zagadnień nie jest bezpośrednio uregulowana przez obowiązujące przepisy. W większości przypadków niezbędne jest sprawdzenie, czy podobne sprawy były w Polsce w ogóle rozstrzygane. Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi na pytania często wymaga od prawnika przeprowadzenia czasochłonnych poszukiwań. Dlatego likwidujemy telefoniczne porady prawne i zapraszamy do wysyłania pytań pocztą lub e-mailem: [email protected]