Bliżej Internetu

CorelDRAW 10 Graphics Suite beta 3: Bliżej Internetu

Firma Corel, pomimo ostatnich kłopotów finansowych, które zmusiły ją do sprzedania części akcji Microsoftowi, nie zaniedbywała prac nad swymi sztandarowymi produktami. Jednym ze sposobów poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa ma być m.in. rozpoczęcie 10 listopada tego roku sprzedaży dziesiątej już wersji (patrz: CHIP 11/99, s. 154) popularnego programu graficznego CorelDRAW. Na podstawie wersji beta tej aplikacji możemy zdradzić naszym Czytelnikom, jakimi nowymi funkcjami kanadyjska firma chce zaskoczyć użytkowników i konkurentów.

Zupełnie nowa aplikacja w pakiecie CorelDRAW 10 – Corel R.A.V.E. 1.0 – umożliwia przygotowanie internetowych aplikacji w formacie Macromedia Flash.

Doceniając rosnącą rolę Internetu, twórcy programu zwiększyli znacznie możliwości głównych aplikacji pakietu (CorelDRAW i Photo-Paint) pod kątem przygotowania zarówno ilustracji, jak i całych dokumentów do publikacji w Sieci. Dotyczy to przede wszystkim narzędzi pozwalających na zoptymalizowanie rysunków do publikacji internetowych (opcja Publish to the Web | Web Image Optimizer ), eksportowanie dokumentów w formacie HTML ( Publish to the Web | HTML ) czy przygotowanie interaktywnych przycisków ( Effects | Rollover ). Jednak największa zmiana to dodanie, do znanego już zestawu narzędzi, aplikacji Corel R.A.V.E. 1.0 (Real Animation Vector Effect), przeznaczonej do tworzenia animacji internetowych i zapisywania ich np. w formacie Macromedia Flash (SWF). Nowy program pozwala łączyć ze sobą zarówno ilustracje wektorowe (m.in. CDR, AI, EPS), jak i bitmapy (np. GIF, JPEG, TIFF, PSD).

Poza narzędziami dla projektantów stron WWW najnowsza wersja pakietu oferuje szereg możliwości indywidualizacji interfejsu – od określania przezroczystości menu i palet narzędziowych, aż po przenoszenie do indywidualnie zaprojektowanego przez użytkownika przybornika dowolnych poleceń. Przybornik ten stanowić może jednocześnie element głównego menu programu. Mechanizmy personalizacji aplikacji pozwalają na przenoszenie poleceń techniką przeciągnij-i-upuść, przypisanie im własnych skrótów klawiaturowych, a nawet przeprojektowanie ikon reprezentujących poszczególne narzędzia. Możliwe jest także wyeksportowanie zindywidualizowanego w ten sposób interfejsu oraz pozostałych parametrów konfiguracyjnych aplikacji i wykorzystanie ich w programie zainstalowanym na innym komputerze.

CorelDRAW 10 pozwala na uzyskanie przezroczystych menu i palet narzędziowych. Czy jednak ułatwi to pracę z programem?

Kolejna nowość to zastosowanie w aplikacji CorelDRAW 10 znanej już z programu Photo-Paint 9 palety Cofnij/ Ponów, rejestrującej wszelkie wykonane zadania i pozwalającej na powrót do dowolnego etapu projektowania ilustracji lub zapisanie czynności w postaci makra. Udoskonalono także sposób zarządzania wielostronicowymi dokumentami – widok Page Sorter View umożliwia podgląd wszystkich stron projektu w postaci miniatur i swobodne przenoszenie ich w obrębie dokumentu. Rozszerzono także możliwości wielu znanych już narzędzi, np. Gumka i Nóż mogą być obecnie używane także w przypadku ilustracji bitmapowych.

W najnowszej wersji pakietu rozbudowano również opcje edycji tekstu, zwiększając znacznie możliwość formatowania poszczególnych fragmentów zdań i całych akapitów. CorelDRAW 10 umożliwia obecnie automatyczne sprawdzanie poprawności pisowni w dokumentach wielojęzycznych (także zapisanych w języku polskim). Znane z poprzedniej wersji narzędzie Autokorekty zastąpione zostało modułem QuickCorrect, korzystającym z baz językowych WordPerfecta.

Z ważniejszych zmian warto wymienić jeszcze zwiększenie liczby obsługiwanych przez program formatów – m.in. o dokumenty przygotowane w Macromedia FreeHand 8, Microsoft Visio 5 czy AutoCAD 2000 – oraz ulepszenia w zakresie sposobów zarządzania kolorem, przygotowywania projektów do druku oraz tworzenia dokumen- tów PDF. Z kolei Photo- -Paint 10 oferuje teraz efektywniejsze narzędzia przeznaczone do edycji tekstu (antyaliasing, umieszczanie tekstu na krzywej) i szybsze wyświetlanie skalowanych obrazów.

Testowana wersja nie daje na pewno pełnego obrazu możliwości nowego pakietu kanadyjskich programistów, nie wszystkie funkcje były bowiem w niej dostępne. Jednak nawet po bardzo pobieżnej ocenie programu widać wyraźnie, że producent pragnie znaleźć nowych nabywców głównie wśród osób przygotowujących elementy na strony WWW. Zmiany wprowadzone w nowej wersji pakietu nie wydają się bowiem w znaczący sposób poprawiać jakości pracy np. przy projektowaniu dokumentów przeznaczonych do druku

CorelDRAW 10 Graphics Suite beta 3
Wymagania: PC Pentium, 128 MB
RAM, napęd CD-ROM 2x, Windows 9x/NT/ Me/2000, ok. 160 MB na dysku
Składniki pakietu: CorelDRAW 10, Corel Photo-Paint 10, Corel R.A.V.E. 1.0, Microsoft Visual Basic for Applications 6.2, Bitstream Font Navigator, Canto Cumulus Desktop LE 5.0, CorelTrace 10, Corel Texture 10, Corel Capture 10, Adobe Acrobat Reader 4.0, kompatybilne z Adobe Photoshop
filtry: Digimarc Digital Watermarking i Human Software Squizz!
Producent: Corel, Kanada
http://www.corel.com/
Dostarczył: Corel Polska
Warszawa
tel./faks: (0-22) 654 70 98
Cena: ok. 2680 zł
Uaktualnienie: ok. 1400 zł