Gwarancja na podzespoły komputerowe

Listy do prawnika 12/2000

Jakiś miesiąc temu padł mi napęd CD-ROM, na który miałem roczną gwarancję. Oczywiście zawiozłem sprzęt do reklamacji i po krótkim czasie wymieniono mi go na nowy, działający do tej pory. Dostałem nową gwarancję, jednak serwisant stwierdził, że na nowy sprzęt dają mi gwarancję do końca okresu gwarancji udzielonej na podzespół, który się zepsuł. Czy to oznacza, że okres gwarancji nie kończyłby mi się za rok, w czerwcu, ale już we wrześniu – rok od zakupu pierwszego reklamowanego przeze mnie CD-ROM-u?

Czytelnik

Gwarancja nie może odbiegać na niekorzyść klienta od przepisów kodeksu cywilnego (art. 577 i następne), chroniących klienta. Wśród tych uregulowań znajduje się art. 581, który mówi, że dokonanie istotnej naprawy bądź wymiany towaru powoduje, iż termin gwarancji biegnie na nowo – od momentu dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia naprawionej. Zatem albo serwisant niewłaściwie zinterpretował warunki w dokumencie gwarancyjnym, albo to owe warunki są sprzeczne z przepisami polskiego prawa.