Instalacja Windows 98 na jednym dysku z Windows 2000

W CHIP-ie 9/2000 został umieszczony artykuł pt. „Dwa systemy na PC”. Artykuł, jak na CHIP-a przystało, na fachowym poziomie, ale rozczarowuje zignorowanie najciekawszego zagadnienia. […] Chodzi mianowicie o zbyt pewnie trudny temat: Windows 98 ­ instalacja po Windows 2000. Jakoś wszyscy „zapominają” o tym interesującym wiele osób wątku ­ dziwi brak takiego zestawienia dwóch systemów. Mam tylko nadzieję, że CHIP podejmie kiedyś wyzwanie i opisze nurtujący czytelników problem.

Artur

Zagadnienie instalacji Windows 98 po zainstalowaniu Windows 2000 nie jest może banalne, jednak nie dlatego nie zostało ono przedstawione. Powód jest prosty: po co robić coś od końca? Najlepiej najpierw zainstalować Windows 9x, a później 2000. Unikamy wówczas problemu związanego z instalacją bootloadera. Jest kilka możliwych wariantów sytuacji, z którymi można się spotkać, instalując Windows 98 na komputerze z systemem 2000:

1.

Jeśli Windows 2000 zainstalowany jest na partycji podstawowej typu FAT32, to można po prostu zainstalować Windows 9x na tej samej partycji (oczywiście w innym katalogu niż WINNT). Operację należy zakończyć odtworzeniem bootloadera przy wykorzystaniu płyty instalacyjnej Windows 2000. W menu startowym instalacji wybieramy opcję odtwarzania systemu [R], a następnie Konsolę odzyskiwania [C]. W konsoli logujemy się jako administrator i wydajemy polecenie fixmbr, po czym zamkamy konsolę komendą exit .

2.

Gdy folder /WINNT nie został umieszczony na partycji podstawowej (oznaczonej jako C:) i partycja ta jest sformatowana jako FAT16 lub FAT32, to podobnie jak w punkcie 1. wystarczy wówczas zainstalować Windows 9x na dysku C: i oznaczyć tę partycję jako aktywną, a następnie odtworzyć bootloader Windows 2000 (tak jak w pkt. 1).

3.

W przypadku gdy w systemie mamy tylko jedną partycję zawierającą Windows 2000 i jest ona typu NTFS, to sprawa staje się poważniejsza. Pierwszą czynnością w takiej sytuacji jest pozyskanie odpowiedniej ilości wolnego miejsca na drugą partycję, która będzie mogła zawierać Windows 9x. Pomoże nam w tym komercyjny program Partition Magic. Nową partycję podstawową typu FAT zakładamy na wolnym miejscu za pomocą Menadżera dysków Windows 2000. Następnie instalujemy Windows 9x i tam w Wierszu poleceń MS-DOS uruchamiamy program debug.exe. W konsoli wpisujemy kolejno polecenia:

L 100 2 0 1 N C:BOOTSECT.W98 R BX 0 R CX 200 W Q

Teraz kolejno ­ ustawiamy partycję NTFS jako aktywną (za pomocą fdisk.exe ), odtwarzamy bootloader (tak jak w pkt. 1), uruchamiamy Windows 2000, kopiujemy zbór bootsect.w98 na partycję NTFS i dokonujemy edycji pliku boot.ini. W sekcji [operating systems] dopisujemy linijkę:

Reklama
C:\ootsect.w98="Windows 9x"

4.

Jeżeli dysponujemy większą liczbą partycji NTFS, musimy jedną z nich przekonwertować na FAT (16 lub 32) za pomocą Partiction Magic, a dopiero potem powtórzyć czynności z punktu 3.