Uaktywnianie wyjścia telewizyjnego

Posiadam kartę ELSA Victory Erazor, która ma wejścia i wyjścia wideo. W instrukcji anglojęzycznej przeczytałem, że wyjściowy sygnał TV może być wysyłany tylko przy takich ustawieniach wyświetlania: dla PAL 640×480 przy 50 Hz, a dla NTSC 640×480 przy 60 Hz. Ustawienie tej drugiej wartości nie jest trudne, ale nie mam telewizora ani magnetowidu obsługującego NTSC. Pierwszej możliwości nie mogę wykorzystać, ponieważ nie można zejść z odświeżaniem poniżej 60 Hz w programie zarządzającym kartą (specjalna zakładka we właściwościach ekranu), gdyż najniższą wartością jest właśnie 60 Hz. Nie wiem, czy coś da aktualizacja sterowników.

Asterix 2

Instrukcja podaje prawidłowe parametry. Sygnał generowany na wyjściu telewizyjnym ma być zgodny z obowiązującymi standardami, co wymusza odświeżanie 50 Hz (PAL) lub 60 Hz (NTSC). Obie te wartości nie są jednak uzyskiwane za pomocą zmiany „normalnej” częstotliwości wyświetlanego ekranu. Aktywowanie wyjścia TV powinno następować po zaznaczeniu w sterowniku karty graficznej odpowiedniej opcji – karta automatycznie zacznie wysyłać sygnał we właściwym standardzie na wyjście przeznaczone do podłączenia telewizora. Jednocześnie przerwane zostanie wyświetlanie obrazu na monitorze. Jeśli w zainstalowanym sterowniku nie ma takiej opcji, a driver pochodzi z oryginalnej płyty dołączonej do urządzenia, to można podejrzewać, że omyłkowo zainstalowany został sterownik do modelu karty bez wyjścia TV.