Hipertekstem zapisane

Do przygotowania strony WWW w zasadzie wystarczy windowsowy Notatnik. Ale od lat rozwijane są specjalistyczne narzędzia służące do budowania internetowych witryn. W laboratorium CHIP-a testujemy kilkanaście edytorów HTML - zarówno tekstowych, jak i grafic

Szwajcaria kojarzy nam się zazwyczaj z czekoladą, bankami i zegarkami. Znacznie rzadziej przywodzi na myśl termin „informatyka”. A tymczasem to pod Genewą, w Europejskim Laboratorium Badań Jądrowych (CERN) pojawił się pomysł opracowania języka HTML oraz narzędzi do tworzenia hipertekstowych dokumentów.

Historia edytorów do budowania stron WWW rozpoczęła się jakiś czas po powstaniu samego HTML-a. Jego twórcą był Tim Berners-Lee, zatrudniony w latach 80. w genewskim ośrodku badania cząstek elementarnych. Aby móc prezentować w sieci komputerowej dokumenty naukowe, wymyślił ideę WWW i dla jej potrzeb przygotował specjalny język, który nazwał Hyper Text Markup Language. Jakimi narzędziami posłużył się Berners-Lee do sporządzenia pierwszych dokumentów w nowym języku? Otóż samodzielnie napisał program do przeglądania i edycji plików HTML. Początkowo aplikacja nazywała się WorldWideWeb. Później przemianowano ją na Nexusa .

HTML miał służyć do prezentowania materiałów naukowych. Pozwalał dzielić tekst na rozdziały i akapity, oferował funkcję tworzenia wielopoziomowych nagłówków i proste wyróżnianie fragmentów dokumentu. Należy też wspomnieć o obsłudze obrazków, formularzy, definiowaniu list oraz odnośników hipertekstowych. Tak właśnie prezentowała się pierwsza specyfikacja języka HTML. Wszystkie polecenia formatujące (znaczniki) miały postać wstawianych do tekstu komend, ujętych w trójkątne nawiasy.

Dokumenty HTML to pliki tekstowe, zatem do ich tworzenia w zasadzie wystarczy najprostszy edytor tekstu. W systemach uniksowych podstawowym narzędziem tego typu jest – a na pewno był – vi (visual editor). Dziś jego „wizualność” nas śmieszy, ale jeśli porównać go z naprawdę prymitywnym i niewygodnym edytorem wierszowym edline, okazuje się, że vi oferował spory komfort pracy.

Narzędzia do tworzenia stron WWW rozwijały się wraz z językiem HTML oraz siecią WWW. Początkowo nieliczni internauci mieli do dyspozycji tylko kilka przeglądarek. W trybie tekstowym królował Lynx, a w środowisku graficznym Mosaic, stworzony w NCSA (National Center for Supercomputer Applications). W roku 1995 część autorów tego programu założyła własną firmę i napisała przeglądarkę Netscape Navigator .

Info
Grupy dyskusyjne
Pytania i komentarze do artykułu:
#
Pytania techniczne:
#
Internet
World Wide Web Consortium – specyfikacja języka HTML 4.0
http://www.w3.org/tr/1998/rec-html40-19980424/
Kurs języka HTML autorstwa Pawła Wimmera
http://www.pckurier.pl/html/
Polska strona ogonkowa
http://www.agh.edu.pl/ogonki/
Na CHIP-CD w dziale Internet| Edytory HTML znajdują się arkusze kalkulacyjne z wynikami testów oraz wersje próbne programów Ace HTML 4 Pro, Agile HTML Editor 1.20, HomeSite 4.5, Pajączek 2000 Pro 4.72, Macromedia Dreamweawer 3.01, Tiger98 1.1 i WebScripter 3.1.
0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.