Inwigilowani w biurze?

Test programu Activity Monitor 200.

Czy pracując na komputerze w szkole, na uczelni lub w pracy, zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym, czy ktoś inny zdalnie kontroluje wszystko, co robicie? Jednym z programów umożliwiających takie podpatrywanie jest Activity Monitor 2001, który pozwala administratorowi sieci lub wykładowcy na śledzenie poczynań użytkowników.

Jedną z możliwości programu jest podgląd pulpitu śledzonego użytkownika.

Aplikacja składa się z części pracującej na serwerze i agenta instalowanego na komputerze użytkownika. Główne okno programu serwera podzielone jest na dwie części. Po lewej stronie znajduje się lista stacji roboczych, na których zainstalowany jest rezydentny moduł klienta, a po prawej okno z zakładkami. Można tu zobaczyć listę wszystkich uruchomionych aplikacji oraz przeczytać każdy tekst pisany na komputerze przez użytkownika. Na wypadek trudności z automatycznym odnalezieniem maszyny, ukrytej w odległej części sieci, autor programu przewidział możliwość ręcznego dodawania nazw lub adresów IP komputerów.

Oprócz monitorowania na bieżąco aplikacja pozwala na zapisanie informacji o całej działalności użytkownika w pliku dziennika (logfile). Mogą znaleźć się w nim takie informacje, jak nazwa aplikacji razem ze ścieżką do pliku wykonywalnego, czy czas jej uruchomienia i aktywności. Na życzenie administratora program agenta może w wybranym okresie czasu, np. co 5 minut, robić zrzut całego ekranu lub osobno wszystkich aktywnych okien. Dodatkowo można ustawić skalę obrazków oraz limit przestrzeni dyskowej, przeznaczonej do zapamiętywania tych informacji. Zapis do pliku dziennika nie jest uzależniony od bezpośredniego połączenia z serwerem, co oznacza, że informacje mogą być zbierane, nawet jeśli ktoś umyślnie odłączy swój komputer od sieci.

Po nawiązaniu połączenia i pobraniu pliku dziennika na lokalny dysk serwera program zarządzający umożliwia szybki eksport danych do formatów MS Excel, HTML bądź TXT. Najbardziej okazale prezentuje się plik HTML przedstawiający w przejrzystej formie harmonogram działań użytkowników wraz z odnośnikami do plików graficznych. Plik Excela zawiera dodatkowo tabelę przestawną, w której znajduje się proste podsumowanie okresów aktywności wszystkich śledzonych aplikacji. Bardziej zaawansowany użytkownik za pomocą makr może wpływać na postać przetwarzanych plików. Na lokalnym dysku, w katalogu programu dostępne są szablony HTML, Excela oraz zbioru tekstowego. Odpowiednio przygotowany plik ASCII, w którym ustawione zostaną wymagane separatory i kolumny, posłużyć może jako zbiór gotowy do importu do dowolnej bazy danych w celu przeprowadzenia jeszcze dokładniejszej analizy.

Wszystkie czynności administracyjne wykonujemy na serwerze. Po kupieniu licencji możliwe jest m.in. wyłączanie oraz zdalne odinstalowanie programu klienta na wybranej stacji roboczej. Działanie programu dla śledzonego użytkownika jest prawie niezauważalne. Jedyną oznaką jego obecności w systemie jest zajmujący tylko 2440 KB pamięci proces o niepozornej nazwie swsys.exe .

Narzędzia pracy, takie jak komputer z dostępem do Internetu i telefon, w większści firm nie są przeznaczone do prywatnego użytku. Brytyjski pracodawca może zgodnie z prawem przeglądać na przykład pocztę elektroniczną przesłaną pod adres pracownika i monitorować odwiedzane przez niego strony internetowe. Jednak w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka pracownik ma prawo do prywatności także w miejscu pracy, dlatego używanie przez pracodawców programu Activity Monitor 2001 może okazać się dla nich co najmniej ryzykowne. Program może okazać się jednak bardzo przydatny do zbierania danych statystycznych w celu podjęcia decyzji np. o rozbudowie sprzętu.

Activity Monitor 2001
Wymagania: PC 486; 16 MB RAM, Windows 9x; 1 MB na dysku
+ możliwość eksportu zebranch danych do pliku tekstowego w celu późniejszej analizy
– wysoka cena rejestracji

Producent: Yuri Martsinovsky, Ukraina
http://www.stealthwatcher.bizland.com/
Rejestracja: shareware, od 39 USD za pojedyncze stanowisko do 649 USD za nieograniczoną liczbę stanowisk
Na CHIP-CD w dziale Software | Nowe produkty znajduje się testowa wersja programu Activity Monitor 2001