Komputerowe retorty

Recenzja multimedialnego programu do nauki chemii.

Od pewnego czasu reforma edukacji stała się faktem. Na stałe powróciły obecne niegdyś gimnazja, do których niejednokrotnie mieli okazję chodzić nasi rodzice. Stworzyło to szereg problemów z doborem odpowiedniego materiału dydaktycznego przez nauczycieli, którzy musieli dostosować się do nowych wymagań programowych. Pośród wielu pozycji drukowanych znalazły się też takie, które wykorzystują nowe media, jakimi są komputer i srebrny krążek. Dziś prawie w każdej szkole znajduje się pracownia komputerowa, którą nauczyciele innych specjalności mogliby wykorzystać do uatrakcyjnienia wielu nudnych niekiedy godzin zajęć. Dotychczas na rynku obecnych było kilka pozycji multimedialnych, pomocnych w nauce matematyki, historii, języka polskiego, biologii oraz chyba najbardziej wyeksploatowanego tematu, jakim są języki obce. Brakowało natomiast czegoś, co stanowiłoby solidną pomoc w nauce tak nie lubianej przez niektórych uczniów, a zarazem szalenie ciekawej chemii. Tę lukę stara się wypełnić program

Multimedialny podręcznik dla gimnazjum – Chemia z elementami ekologii

przygotowany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Główne menu Multimedialnego podręcznika jest proste i estetycznie wykonane.

Produkt przeznaczony jest zarówno dla uczniów gimnazjów, jak i ich nauczycieli oraz realizuje materiał odpowiadający programowi nauczania chemii w gimnazjach. Podręcznik został zaakceptowany i zakupiony w ilości 25 tys. sztuk przez ministra Edukacji Narodowej. W pierwszej części kursu, którą otrzymaliśmy do testowania, przedstawione zostały podstawy chemii. W kolejnych jego składnikach, których wydanie planowane jest w najbliższym czasie, korzystający z programu pozna m.in. związki nieorganiczne i organiczne.

Interfejs obu części pakietu jest ujednolicony i dosyć wygodny. Pewne zarzuty można mieć jedynie do tego, że program oferuje tylko tryb 640×480, zatem przy większych rozdzielczościach dużą część ekranu zajmuje czarne pole. Sterowanie programem jest bezproblemowe i szybkie, wszystkie jego niuanse wyjaśnione są w łatwo dostępnej w aplikacji pomocy oraz w dołączonej do pakietu instrukcji obsługi. Książeczka ta zasługuje na uwagę użytkownika, gdyż zawiera wiele pożytecznych informacji dla uczniów i nauczycieli. Ci ostatni znajdą tu wiele danych na temat prowadzenia zajęć z wykorzystaniem możliwości multimedialnego podręcznika. Interfejs nie jest, niestety, doskonały, nie można więc na przykład wykorzystać klawiatury (o wiele wygodniej i szybciej przechodziłoby się klawiszami kursora pomiędzy sekcjami). Niezbyt dobrze rozwiązane jest też sterowanie odtwarzaniem filmów – klawisze służące do tego celu są małe i zajmują część okienka z wyświetlanym filmem (lepiej to rozwiązano w przypadku animacji).

Program jest bogato ilustrowany filmami i animacjami, które ułatwiają zrozumienie przedstawianych problemów.

W pierwszej części podręcznika znajdziemy omówione poszczególne gałęzie chemii ogólnej, podzielone na lekcje prezentujące kolejne działy dotyczące budowy materii, układu okresowego, atomów i cząsteczek. Druga płytka zawiera materiał wyjaśniający przemiany zachodzące podczas różnego typu reakcji chemicznych oraz charakterystyki gazów i roztworów wodnych. Nauczyć się tutaj możemy nie tylko teorii i historii, ale także prostych obliczeń wymaganych od ucznia na tym etapie nauki. Cały materiał jest bogato ilustrowany – jeśli nie przez filmy, to przez obrazowe animacje. Natrafimy również na trójwymiarowe modele anaglifowe, które można oglądać przez dostarczone przez producenta okulary. To proste urządzenie może sprawić kłopoty jedynie osobom z wadami wzroku (drugie okulary na nosie).

Na duże brawa zasługuje zestaw filmów wideo, pozwalających zapoznać się w domowym zaciszu z eksperymentami pomocnymi w zrozumieniu materiału. Nauczyciel może też wykorzystać na zajęciach nagrania jako materiał instruktażowy. Dostępna jest także pomoc wyjaśniająca trudniejsze terminy. Jednak najciekawszą funkcją programu są zawarte w nim doświadczenia do samodzielnego wykonania oraz zadania i testy, dzięki którym można sprawdzić stan wiedzy uczącego się. Jeśli szkoła dysponuje siecią, to możliwe jest kontrolowanie postępów uczniów w testach (opcja tylko w pakietach przeznaczonych dla szkół). Plusem jest także przewidziana przez producenta możliwość pobrania nowych testów z Internetu.

Program wyposażono także w słownik pojęć chemicznych, indeks pozwalający szybko odszukać żądaną informację oraz prosty układ okresowy. W przedstawionym materiale dużo miejsca poświęcono problemom ekologii i zanieczyszczeniom środowiska. Niestety, w beczce miodu znajdzie się też kropla dziegciu. W jednym z filmów znajduje się bowiem informacja, jakoby glukoza spalana była w procesie trawienia (tymczasem chodzi o oddychanie). Także kolorowanie atomów wodoru i tlenu nie jest zgodne z ogólnie przyjętym standardem. Takie drobne nieścisłości wprowadzają lekkie zamieszanie, nie zmieniają jednak ogólnego dobrego wrażenia, jakie wywołuje obcowanie z tym godnym ze wszech miar polecenia programem.

Multimedialny podręcznik dla gimnazjum – Chemia z elementami ekologii
Liczba CD: 2
Język: polski
Wymagania: PC 486 DX 100, 16 MB RAM, napęd CD-ROM 4x, Windows 9x/NT/2000
+ treść bogato ilustrowana filmami
+ doświadczenia do samodzielnego wykonania
+ możliwość aktualizacji przez Internet
– brak współpracy z klawiaturą
– ograniczenie tylko do jednej rozdzielczości
Autorzy: Hanna Gulińska, Andrzej Burewicz

Producent: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
tel.: (0-22) 622 00 03
faks: 622 00 24
e-mail: [email protected]
http://www.wsip.com.pl/
Cena: licencja 1-stanowiskowa: 120 zł, 5-stanowiskowa: 400 zł