MS Office w sieciach lokalnych

Zmiana zasad licencjonowania pakietu MS Office

Microsoft zmienił zasady licencjonowania swoich produktów. W wersji 4.2 pakietu MS Office można było używać programów w sieci na różnych komputerach, pod warunkiem że w jednym momencie ilość działających pakietów nie przekroczyła ilości licencji. Tymczasem w licencji MS Office 2000 zapis o mechanizmie (lub procedurze) kontrolującym liczbę licencji został zastąpiony koniecznością „przyporządkowania oddzielnej licencji do każdego komputera”. Dla mnie wniosek jest taki: mogę zainstalować w sieci, ale używać tylko na konkretnych maszynach, do których przyporządkuję posiadane licencje.

Poprzednio było lepiej, bo mogłem wykorzystywać jednocześnie wszystkie licencje na dowolnych komputerach. Teraz ludzie się będą przesiadać do komputera z Office’m albo trzeba kupić licencje na wszystkie komputery.

Marek Dul

List 2

Rzeczywiście, zarówno prowadząca obsługę klientów polskiego Microsoftu firma Infoserwis, jak i prawnicy współpracujący z BSA potwierdzają, że w ostatniej wersji pakietu biurowego uprawnienia użytkowników zostały ograniczone. Mając MS Office 4.2, można używać go w sieci lokalnej na różnych komputerach, pod warunkiem wprowadzenia procedury „zapewniającej, że liczba osób korzystających równocześnie z software’u nie przekroczy liczby licencji”. Tymczasem warunkiem używania MS Office’a 2000 jest zaakceptowanie umowy, stanowiącej m.in., że „Licencjonobiorca musi nabyć i przyporządkować oddzielną licencję na oprogramowanie dla każdego komputera, na którym oprogramowanie jest uruchamiane (…). Licencja na oprogramowanie nie może być używana wspólnie lub jednocześnie na różnych komputerach”. Z prośbą o komentarz tej zmiany zwróciliśmy się do polskiego oddziału Microsoftu.

„Licencjonodawcą jest Microsoft Corporation. Polski oddział nie może zmieniać umowy licencyjnej czy zasad licencjonowania produktów. Tak więc zmiany w umowach wprowadzane są przez centralę i obowiązują na całym świecie. Co do zmian – rynek komputerowy, jak również sposób używania oprogramowania bardzo szybko się zmienia. Dlatego też czasami pojawia się konieczność modyfikowania umów licencyjnych. Microsoft stara się doprowadzić do tego, aby zasady licencjonowania produktów z jednej strony były jak najprostsze, a z drugiej aby dopasować je do wymagań użytkowników. W celu uproszczenia wprowadzono zasadę – jeden komputer – jedna licencja. Jednak pracujemy również nad tym, aby stworzyć model licencjonowania dostosowany do potrzeb użytkowników, którzy sporadycznie korzystają z oprogramowania. Chodzi tu oczywiście o model ASP (

abonament na czasowe korzystanie z oprogramowania – przyp. red. ), który za jakiś czas będzie dostępny”. Michał Gołebiewski
    Microsoft Polska

Szkoda, że wprowadzone zmiany podnoszą koszty tych firm, których pracownicy z pakietu biurowego korzystają tylko okazjonalnie. Jesteśmy przekonani, że większość z nich wolałaby zostać przy wcześniejszej, niechby bardziej skomplikowanej licencji. Z przyjemnością poinformujemy, gdy tylko zasady licencjonowania programów Microsoftu staną się bardziej korzystne. Na razie polityka koncernu zdaje się zorientowana na zwiększanie atrakcyjności konkurencyjnych produktów, np. darmowego Star Office’a.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.