Pajęczyna bez kabla

Opis nowej usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu.

Wiele firm chcących uzyskać stały dostęp do Internetu boryka się nie tylko z problemami natury formalnej, ale musi również pokonywać bariery fizyczne związane z lokalizacją swojego biura. Może np. się zdarzyć, że zabytkowy dom, w którym znajdują się biura, jest zaopatrzony w starą linię telefoniczną, a zarządca lub właściciel nie pozwala na instalację nowych kabli. Nie wiadomo też, co zrobić, jeśli położenie kabla lub światłowodu jest bardzo utrudnione i wymaga poniesienia dużych kosztów, wynikających np. z wykonania kilkukilometrowego kanału. Duży kłopot stanowi również konieczność zapewnienia łączności z Internetem w danym miejscu tylko przez kilka dni (np. podczas targów). Nie opłaca się wówczas poprowadzenie kabla i zainstalowanie łącza stałego.

Rozwiązaniem tych i podobnych problemów może być szerokopasmowy dostęp radiowy, realizowany w ramach nowej usługi Telekomunikacji Polskiej SA. „Szerokopasmowa Bezprzewodowa Sieć Dostępowa” to nazwa, za którą kryje się usługa o sporym potencjale. Niskie koszty utrzymania, szybka instalacja i możliwość wykorzystania do transmisji głosu oraz obrazu wideo to podstawowe zalety nowego rozwiązania oferowanego przez „Tepsę”. Dzięki komunikacji radiowej klient uzyskuje szerokopasmowy kanał dostępowy o jakości znacznie przekraczającej jakość łączy miedzianych. Oczywista jest w tym przypadku np. odporność na uszkodzenia mechaniczne. Użycie kanału radiowego do podłączenia się do Sieci ma sens w przypadku słabej lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Może on też służyć jako łącze rezerwowe. Oprócz szerokopasmowego dostępu do Internetu i do publicznej sieci telefonicznej system oferuje również stworzenie sieci VPN i połączenie LAN-ów abonenta (patrz: „Tunelem do celu”, s. 180).

Działanie usługi polega na wykorzystaniu transmisji radiowej do zapewnienia ciągłego połączenia klienta z siecią teleinformatyczną za pomocą protokołu ATM. Transmisja odbywa się w paśmie 26 GHz i zapewnia przepustowość 30 Mbps w obu kierunkach. System działa na bazie sprzętu MINI-LINK BAS firmy Ericsson. W jego skład wchodzi instalowana na budynku stacja bazowa oraz tzw. terminal abonencki, który zapewnia klientowi dostęp do Sieci. Terminal jest wyposażony w jeden port 10BaseT (Ethernet) oraz ­ zależnie od potrzeb ­ może mieć maksymalnie 8 kart z interfejsami 100BaseT (Fast Ethernet) lub E1. Porty ethernetowe pozwalają na bezpośrednie przyłączenie do sieci lokalnej lub firmowego firewalla, a za pomocą portu E1 można zapewnić kontakt z siecią telefoniczną PSTN lub ISDN lokalnej centrali.

Warunkiem sprawnego działania transmisji jest bezpośrednia widoczność między anteną abonencką i stacją bazową. Nominalny zasięg w naszych warunkach klimatycznych to 4,3 km, a prawdopodobieństwo niezawodności wynosi 99,99%. W skali roku odpowiada to w sumie 53 minutom niedostępności połączenia. Z tego powodu jakość bezprzewodowej sieci można porównywać z łączem światłowodowym. Minimalna gwarantowana przepustowość dla usługi łącza dzierżawionego to 64 kbps, a maksymalna, 2 Mbps. Natomiast dla dostępu do Internetu i do sieci Polpak-T ­ to wspomniana wcześniej wartość 30 Mbps.

Na razie radiodostęp będzie przeznaczony dla odbiorców w dużych miastach i w początkowym okresie rozbudowy, niestety, nie skorzystają z niego małe firmy. W dniu oddawania tekstu do druku usługa była dostępna tylko w Warszawie, a spośród kilku planowanych stacji bazowych pracowała tylko jedna, znajdująca się przy ul. Kazimierzowskiej 53. Abonent powinien być zlokalizowany w jej zasięgu. Jeszcze w 2000 roku planowane było uruchomienie kolejnych trzech stacji bazowych w centralnych dzielnicach Warszawy i na Służewcu. Jeżeli lokalizacja klienta spełnia opisane warunki, wówczas terminal abonencki może być zainstalowany i uruchomiony w terminie do dwóch tygodni. W listopadzie 2000 roku nie zatwierdzony był również cennik dla omawianej usługi. Wiadomo jednak, że na całkowity koszt będzie składać się opłata instalacyjna, opłata abonamentowa za dostęp do portu na routerze brzegowym i za każdy kanał PVC do sieci POLPAK-T. Szacunkowo powinno dać to w sumie cenę około 3000 zł za port Ethernet z jednym kanałem PVC.

Obecnie możemy korzystać z radiowych sieci LAN (patrz: CHIP 11/2000, „Ethernet FM”), a nawet bezprzewodowych peryferiów komputerowych. Sieć umożliwiająca bezprzewodowy dostęp do Internetu doskonale nadaje się do połączenia z tymi technikami, oferując nam jeszcze większą wygodę pracy.

Info
Grupy dyskusyjne
Uwagi i komentarze do artykułu:
#
Pytania techniczne:
#
Internet
System MINI-LINK BAS
http://www.ericsson.com/transmission/
mini-link/bas/index.shtml