Paczkowanie głosu

Voice over IP to technologia pozwalająca znacząco zmniejszyć koszty prowadzenia rozmów telefonicznych. Ale czy niższe ceny nie wiążą się przypadkiem z obniżeniem jakości rozmów? I jak zbudowane są systemy VoIP?

Na pierwszy rzut oka transmisja plików nie różni się od przekazywania głosu. Jednak w rzeczywistości jest inaczej – rozmawiający ze sobą ludzie mają zaskakująco duże wymagania dotyczące jakości przesyłanej informacji.

Do prowadzenia zwykłej rozmowy telefonicznej niezbędne jest ciągłe nadawanie strumienia bitów po łączach. Natomiast modemy komunikują się ze sobą w nieco odmienny sposób – ich „rozmowa” sprawia wrażenie procesu odbywającego się „zrywami” – i takim też jest w istocie.

Przed dwoma miesiącami opisywaliśmy technologię GPRS pozwalającą na dokonywanie pakietowej transmisji danych w sieci telefonii komórkowej (patrz: CHIP 11/2000, s. 208). Nadawanie ponumerowanych paczek informacji sprawdza się podczas surfowania w Internecie albo przy wymianie listów elektronicznych – pozwala bowiem na zmniejszenie kosztu połączenia z Siecią (płacimy wtedy tylko za ilość przetransmitowanych bitów, nie zaś za czas połączenia). Spróbujmy jednak wyobrazić sobie sytuację odwrotną – czyli taką, w której korzystając z dowolnej sieci pakietowej, staramy się przeprowadzić zwykłą rozmowę telefoniczną. Możliwość skorzystania z takiej techniki wydaje się kusząca zarówno dla użytkowników domowych, jak i firm. Ci pierwsi liczą na zmniejszenie opłat za połączenia telefoniczne. Przedsiębiorcy dodatkowo obniżają koszty własne dzięki zintegrowaniu sieci telefonicznej z siecią transmisji danych – nie muszą zatem utrzymywać firmowych intranetów i linii telefonicznych, ale płacą tylko za wewnętrzną sieć.

Technikę pozwalającą na prowadzenie rozmów telefonicznych za pośrednictwem pakietowej sieci transmisji danych (np. ATM, Frame Relay czy Internetu) opracowano już kilka lat temu. Oczywiście mowa o Voice over IP. Wszyscy, którzy chcą zaimplementować taki system, muszą uporać się z pewnymi problemami natury techniczno-psychologicznej.

Info
Grupy dyskusyjne
Pytania i uwagi do artykułu:
#
Pytania techniczne:
#
Internet
Opis technologii Voice over IP
http://www.innomedia.com/ip_telephony/ voip/index.htm
http://www.altigen.com/pro_w2.htm
Dostawcy systemów Voice over IP
http://www.brinet.com.pl/
http://www.cisco.com/
0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.