Czy to magnetofon?

Test napędu taśmowego ADR DI30 do archiwizacji danych.

Współczesne urządzenia bazujące na pamięciach taśmowych przeznaczone są głównie dla profesjonalnych odbiorców, takich jak duże firmy czy centra informacyjne. Podstawowym zadaniem napędów taśmowych jest bezpieczne przechowywanie dużej ilości danych.

Firma OnStream, produkująca m.in. pamięci taśmowe, powstała w 1998 r. w wyniku oddzielenia się od Philips Electronics. Napęd DI30, wykonany w technologii ADR (Advanced Digital Recording) opracowanej przez Philipsa zawiera kilka innowacji wpływających na jego efektywność i niezawodność. DI30 pracuje na bazie 8-ścieżkowej głowicy, co zwiększa jego prędkość działania. Kodowanie może odbywać się zarówno wzdłuż taśmy, jak i na poszczególnych kanałach. W napędzie zastosowano mechanizm zmiennej prędkości ruchu taśmy, co umożliwia dostosowanie się urządzenia do szybkości transmisji danych z komputera. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa danych technologia ADR oferuje kod korekcji ECC (Error Correction Code). Dzięki takiemu rozwiązaniu prawdopodobieństwo wystąpienia przekłamania lub utraty danych jest bardzo małe. W przypadku dysków twardych możliwość pojawienia się błędu jest 10 000 razy większa! DI30 stosuje również system serwo, mający na celu kontrolowanie poprawnego ustawienia głowicy względem taśmy. W procesie wytwarzania nośnika na taśmie umieszcza się tzw. sygnały serwo, które są zliczane podczas pracy napędu. Jeżeli ich suma różni się od zera, to pozycja głowicy jest automatycznie korygowana.

Testowany napęd ADR DI30 wyposażony jest w interfejs IDE i przeznaczony do montażu wewnątrz komputera, jednakże producent oferuje również urządzenia zewnętrzne i komunikujące się z komputerem poprzez inne popularne interfejsy (USB, SCSI, LPT). Pojemność nośnika wynosi 15 GB bez kompresji i dwukrotnie więcej podczas zapisu z kompresją.

Instalacja napędu jest bardzo intuicyjna i może być przeprowadzona nawet przez mało doświadczonych użytkowników. Po zainstalowaniu sterowników i oprogramowania można przystąpić do pracy z urządzeniem. Pierwszą czynnością, jaką musi wykonać użytkownik, jest sformatowanie taśmy. Dokonać tego można przez bezpośrednie wywołanie odpowiedniej opcji w menu podręcznym dostępnym po wskazaniu ikony symbolizującej napęd lub z poziomu programu obsługi urządzenia w menu Start. Po sformatowaniu, co trwa ponad 20 minut wraz z inicjacją taśmy, system Windows „widzi” DI30 jako wymienny dysk twardy, na którym można swobodnie przechowywać pliki. Ponadto stosując program Echo BackUp firmy OnStream, można tworzyć kopie zapasowe całych dysków lub ich części. Przydatną funkcją jest możliwość zaprogramowania cyklicznego lub jednorazowego dokonywania archiwizacji wybranych składników systemu.

Podczas testu prękość transferu danych wynosiła maksymalnie 55 MB/min, co jest wartością zbliżoną do deklarowanej przez producenta (około 60 MB/min). Napęd wytwarza znaczne ilości ciepła, więc w czasie wielogodzinnej pracy komputera może to niekorzystnie wpłynąć na sąsiadujące z nim urządzenia. Niezbyt wygodny jest ręczny sposób umieszczania kasety z nośnikiem w napędzie. Podobne rozwiązanie stosuje się w niektórych CD- ROM-ach, z tą różnicą, że tam użytkownik zawsze dysponuje odpowiednim przyciskiem zamykającym szufladę. Poziom hałasu towarzyszący przewijaniu taśmy jest niestety dość znaczny.

ADR DI30 jest doskonałym narzędziem pracy dla tych, którzy gromadzą duże ilości informacji. Koszt zakupu wydaje się niski – przy stosowaniu pięciu kaset cena jednego gigabajta (z uwzględnieniem kompresji) wynosi 9,30 zł, czyli mniej niż np. w przypadku dysków twardych. Również ci, którym szczególnie zależy na bezpieczeństwie danych, z pewnością docenią zalety ADR DI30.

ADR DI30
Interfejs: IDE-ATAPI
Pojemność [GB]: 15 (30 GB
z kompresją)
Transfer: 60 MB/min
Szerokość taśmy [mm]: 8
Typ: wewnętrzny
Wymiar [mm]: 42×147×178
Gwarancja: 12 miesięcy
Cena napędu: 1335 zł
Cena nośnika: 280 zł
+ szybki transfer
+ niska cena za 1 MB
+ wysoka niezawodność
– sposób umieszczania nośnika w napędzie
– wydzielanie dużej ilości ciepła podczas pracy

Producent: OnStream, USA, http://www.onstream.com/
Dostarczył: Alstor, Warszawa
tel.: (0-22) 675 45 10, faks: 675 43 10 e-mail: [email protected], http://www.alstor.com.pl/