Różne drogi prowadzą do Sieci

Przegląd ofert dostępu do Internetu w Polsce.

Kiedy zrywa się połączenie z Internetem, a wielokrotne próby pobrania potrzebnego pliku kończą się porażką, zaczynasz myśleć o tym, jak poprawić swój los. Czy możemy zrobić jeszcze coś oprócz kupna nowego modemu.

Wiadomo, że przeciętny użytkownik Internetu surfuje około 15 godzin miesięcznie, płacąc za to prawie 100 złotych. To dość drogo jak na tak krótki okres. Mowa tu oczywiście o użytkownikach numeru dostępowego TP SA. Większość osób nie spędza w Sieci więcej czasu, ponieważ ich na to nie stać. Także prędkość transmisji analogowej pozostawia wiele do życzenia, a pobieranie większych plików multimedialnych z góry skazane jest na niepowodzenie.

W czasach, kiedy na świecie rozważa się korzyści płynące z szerokopasmowego dostępu do Internetu (np. dostarczanie filmów na życzenie klienta wprost do jego telewizora), my musimy borykać się z problemem dostępu komutowanego. Ceny usług naszego krajowego operatora od dawna nie spełniają oczekiwań większości internautów. Znajduje to odzwierciedlenie w różnych protestach i akcjach na rzecz obniżenia tych cen (patrz: Listy do redakcji, s. 190, oraz list otwarty na s. 3).

Niedawno, w trakcie zbierania informacji do tego tekstu, spotkałem się ze zdaniem, że dyskusja na temat możliwości wyboru między różnymi dostawcami kompletnie nie ma sensu. Dlaczego? Podobno dlatego, że i tak większość dostawców (poza dwoma/trzema wyjątkami) korzysta z łączy TP SA i nie ma się nad czym zastanawiać. Tymczasem już z mojego poprzedniego artykułu o infrastrukturze, jaką dysponują polscy dostawcy internetowi, opublikowanego w zeszłym miesiącu (patrz: CHIP 3/2001, s. 172), wynika, że wcale tak nie jest. W kraju funkcjonuje już co najmniej kilka niezależnych sieci szkieletowych z własnym „wyjściem” w świat. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę nawet tę garść niezależnych operatorów, to okaże się, iż ich oferta ma na tyle duży zasięg, że jest w stanie odebrać Telekomunikacji sporą część sfrustrowanych klientów-internautów. Ale przejdźmy do rzeczy i zastanówmy się przez chwilę, czy rzeczywiście korzystanie z Internetu musi tyle kosztować. Ceny prezentowanych w artykule usług zebrane są w tabeli na stronie 169 pt. „Porównanie ofert…”.

Info
Grupy dyskusyjne
Uwagi i komentarze do artykułu:
#
Pytania techniczne:
#
Internet
Artykuły na temat metod dostępu do Internetu
http://www.telecomforum.pl/n0012/index.htm
Katalog amatorskich sieci komputerowych
http://www.trzepak.pl/
Serwis poświęcony Neostradzie
http://www.neostrada.pl/