Żegnaj, SDI

Opis Neostrady i technologii xDSL

Nikt się tego nie spodziewał. Kiedy na serwerach grup dyskusyjnych wciąż rozbrzmiewają pytania typu: „Jak zainstalować SDI w sieci lokalnej?”, nasz największy operator telekomunikacyjny oświadcza, że dni terminali HiS są już policzone.

A upłynęło niewiele ponad dwanaście miesięcy od momentu, w którym po raz pierwszy pisaliśmy o wprowadzeniu usługi SDI. Skorzystało z niej około 20 000 osób. I nagle okazuje się, że stara zabawka najprawdopodobniej wyląduje w koszu (Wiesław Opaliński, Centrum Systemów Teleinformatycznych TP SA: „Myślę, że (…) stare SDI – może co prawda nie w całej Polsce – zaniknie”). Telekomunikacja Polska rozpoczyna bowiem świadczenie nowej usługi umożliwiającej uzyskanie stałego dostępu do Internetu. Neostrada – bo taką nazwę nadano rozwiązaniu – początkowo pojawi się w Warszawie, a później ma trafić do wybranych miast.

Info
Grupy dyskusyjne
Pytania i komentarze do artykułu:
#
Pytania techniczne:
#
Internet
Neostrada
http://www.neostrada.pl/
Technologia xDSL:
http://www.adsl.com/
http://www.alliancedatacom.com/adsl-tutorial.htm
http://www.discoverycom.com/htmlpages/dslwp.htm
http://www.ispintegrators.com/internet_services/
dsl/dsl_white_papers/dsl_white_papers.html

http://www.rad.com/networks/1997/adsl/
adsltechdis.htm