Śladami Kempelena

Przegląd programów grających w szachy.

Ludzi od dawna intrygowały maszyny potrafiące grać w szachy. Dzięki komputerom i informatyce możliwe stało się stworzenie godnego przeciwnika dla człowieka. Co dzisiaj oferują nam dostępne na światowym rynku programy szachowe?

Historia maszyn grających w szachy sięga drugiej połowy XVIII wieku. Wtedy to w 1769 roku Wolfgang von Kempelen skonstruował pierwszy automat szachowy, zwany Turkiem. Miał on kształt ludzkiej figury, ubranej w narodowe szaty tureckie (stąd nazwa), siedzącej przy biurku, na którym umieszczona była specjalna szachownica. Turek wykonywał posunięcia samodzielnie, a po zakończonej grze potrafił nawet prowadzić dyskusję z widzami za pomocą specjalnej tabliczki z literami. Mózg automatu, jak twierdził twórca, ukryty był wewnątrz biurka. Żeby jednak rozwiać wszelkie wątpliwości, przed każdą rozegraną partią wnętrze automatu było otwierane i prezentowane przeciwnikowi oraz publiczności.

Automat wiele razy zmieniał swojego właściciela, odwiedzając przy tym dwory całej niemal Europy. Jego tajemnica pozostawała nierozwiązana aż do 1834 roku, kiedy to jedno z francuskich czasopism opublikowało szczegółowy opis konstrukcji automatu. Oczywiście, jak można było się spodziewać, Kempelen nie stworzył maszyny samodzielnie grającej w szachy, gdyż nie pozwalała na to ówczesna technika. Dzięki wymyślnej konstrukcji wnętrza w Turku chowali się najlepsi szachiści tamtych czasów, zapewniając Kempelenowi popularność i sławę.

W dziewiętnastym stuleciu jeszcze kilkakrotnie pojawiały się automaty podobne do tego stworzonego przez Kempelena. Dopiero w drugiej połowie XX wieku wraz z roz- wojem mikrokomputerów maszyny zaczęły w pełni samodzielnie grać w szachy. Początkowo siła ich gry pozostawiała wiele do życzenia, co było spowodowane niską mocą obliczeniową oraz ówczesnym stanem badań nad sztuczną inteligencją. Dzisiaj, po kilkudziesięciu latach pracy naukowców i programistów, dostępne na rynku programy grają już niemal tak dobrze jak najlepsi zawodnicy na świecie.

Info
Grupy dyskusyjne
Uwagi i komentarze do artykułu:
#
Pytania techniczne:
#
Internet
Rodzina programów Chessmaster
http://www.chessmaster.com/
Dodatkowe informacje dotyczące Rebela
http://www.lokasoft.com/
Szwedzka lista rankingowa programów szachowych
http://home.swipnet.se/~w-36794/ssdf/
http://www.computerschach.de/to/
Turniej programów w Cadaqués
http://www.computerschach.de/tourn/ cad2001/cad2001.htm
Darmowe programy szachowe
http://ntfp.globalserve.net/chess/chesprgs.htm
Wyszukiwarka partii szachowych
http://www.chessbase-online.com/
FICS – darmowy serwer szachowy
http://www.freechess.org/
Polski FICS
http://chess.mtl.pl/
Polski darmowy serwer szachowy
http://www.inetchess.w3.pl/
Serwer szachowy Wydawnictwa Helion
http://helion.pl/szachy/
Komercyjny serwer szachowy
http://www.chessclub.com/
W dziale Software | Programy szachowe znajdują się wersje demonstracyjne programów Fritz 6.0 i Chess Tiger Light, wersja 30-dniowa programu Rebel 10.0, aplikacja Crafty 18.7 oraz dodatkowe materiały do tekstu.