Światełko w tunelu

Budowa i zasada działania światłowodów.

Zbyt niska przepustowości łączy Internetowych to utrapienie znacznej grupy użytkowników Sieci. Czy lekarstwem dla globalnej wioski może być promień świetlny zamknięty w kawałku szkła?

Jeszcze dziesięć lat temu przyłączenie lokalnej sieci komputerowej (LAN – Local Area Network) do ogólnoświatowej Pajęczyny odstraszało kosztami eksploatacji i inwestycji, przewyższającymi potencjalne korzyści z podłączenia Internetu. W większości wypadków zatem jego jedynymi użytkownikami były uczelnie wyższe, gdzie wydatki związane z budową i działaniem Sieci pokrywane były z państwowych dotacji. Od kiedy rozwojem Internetu zainteresowały się firmy telekomunikacyjne, ceny usług zaczęły gwałtownie spadać, co spowodowało, że do Sieci mogły się bez problemów podłączać małe i średnie przedsiębiorstwa. Powstały też sieci obejmujące swoim zasięgiem całe osiedla lub miasta. W Polsce przykładem tego typu osiedlowych struktur są tworzone przez entuzjastów Internetu tzw. sieci trzepakowe, obejmujące zazwyczaj swoim zasięgiem kilka lub kilkanaście budynków.

Zarówno w przypadku małych i średnich firm, jak i sieci osiedlowych podczas projektowania i powstawania sieci wykorzystuje się topologię gwiazdy, a jako medium transmisyjne służy popularna „skrętka”. Takie rozwiązanie spełnia na razie swoje zadania w przypadku lokalnego transferu danych. Jednakże stale rosnący ruch sieciowy oraz coraz większe rozmiary przesyłanych plików, powodują, że standard Fast Ethernet z maksymalnym transferem wynoszącym 100 Mbit/s jest czasami już dzisiaj zbyt wąskim gardłem dla wymiany informacji nawet w małych sieciach lokalnych.

Generowany obecnie w sieci tzw. ruch długodystansowy (np. pomiędzy miastami, krajami i kontynentami) przewyższa możliwości infrastruktury technicznej wielu providerów. W celu zwiększenia przepływności (przepustowości) na całym świecie realizowane są programy rozszerzenia pasma transmisyjnego, znane niekiedy pod nazwą Internet 2. Są to plany stworzenia szerokopasmowych sieci światłowodowych stanowiących szkielet struktur transportowych między metropoliami i państwami. Jednym z przykładów tego typu rozwiązań jest „niesławny” światłowód położony wzdłuż rurociągu jamalskiego.

Info
Grupy dyskusyjne
Uwagi i komentarze do artykułu:
#
Pytania techniczne:
#
Internet
Odsyłacze do stron poświęconych technice światłowodowej
http://wtm.ite.pwr.wroc.pl/~spatela/rios/optical_links_pl.html
Słowniczek pojęć z zakresu techniki światłowodowej i fotoniki
http://www.laurin.com/DataCenter/Dictionary/CD/index.htm
Sieci światłowodowe na świecie
http://www.kmicorp.com/maps/8index.htm
Media transmisyjne
http://www.przewody.com.pl/
Komputery optyczne
http://www.lucifer.com/~sean/Nano.html