Urząd Ochrony Algorytmów?

Czy można opatentować kliknięcie? Nie, bo już zostało opatentowane. W Europie trwa spór, jak daleko może sięgać prawna ochrona programów.

Udzielanie patentów na rozwiązania techniczne jest znane od kilkuset lat. Przyznanie czasowego monopolu ma sprzyjać powstawaniu i ujawnianiu innowacji. Ponieważ jeszcze w połowie lat 70. oprogramowanie było traktowane jako dodatek do sprzętu, a nie oddzielny towar, pytania o status prawny software’u były czysto teoretyczne.

Wprowadzenie na rynek komputerów osobistych zmieniło sytuację i doprowadziło do powstania rynku oprogramowania, który z czasem objął także inne rodzaje komputerów. W USA ochrona autorska typu copyright została wprowadzona w odniesieniu do oprogramowania dopiero w 1980 r. Stopniowo inne kraje poszły w ślad Stanów, a kilkanaście lat później zawarto odpowiednie porozumienie w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Uzyskanie patentu wymaga jedynie spełnienia dość luźnych wymogów – przede wszystkim trzeba przekonać o tzw. nieoczywistości rozwiązania. Warunek ten spełnia większość wniosków. Bo przecież trudno sobie wyobrazić instytucję państwową zajmującą się tłumaczeniem obywatelom, że w swoim rozwiązaniu nie dokonali wystarczającego kroku wynalazczego, by przyjęto od nich pieniądze za certyfikat.

Bardzo różne jest podejście przedsiębiorstw do możliwości, jakie wynikają z prawa patentowego. Są takie firmy jak IBM, które od dziesięcioleci w swojej strategii działania przywiązują dużą wagę do polityki patentowej. Inne, w tym wielkie koncerny, jak na przykład FIAT, po prostu jej nie mają.

Na całym świecie teoretycznie nadal nie patentuje się programów komputerowych. Zasadniczą kwestią jest jednak to, co rozumie się pod pojęciem „program”. W ostatnich latach sądy amerykańskie, a za nimi i urząd patentowy USA (PTO), bardzo rozszerzyły obszar rozwiązań podlegający patentowaniu.

Info
Grupy dyskusyjne
Uwagi i komentarze
#
Internet
Halloween Memorandum
http://www.opensource.org/halloween/ halloween1.html
Galeria horrorów patentowych
http://swpat.ffii.org/vreji/pikta/mupli/index.en.html
Kontrowersyjne patenty
http://www.oreillynet.com/pub/q/patent_list/
Manifest
http://wwwsecure.law.cornell.edu/commentary/ intelpro/manifint.htm
Europejska lista dyskusyjna przeciwników patentów software’owych
http://liberte.aful.org/mailman/listinfo/patents/
US Patent and Trademark Office http://www.uspto.gov/web/menu/busmethp/ index.html
Informacja EPO na temat patentów biznesowych
http://www.european-patent-office.org/news/pressrel/2000_08_18_e.htm
Tim O’Reilly o „One Click”
http://www.oreilly.com/ask_tim/amazon_patent.html
Petycje przeciwko patentowaniu programów
http://petition.eurolinux.org/
Projekt UE dotyczący wspierania Open Source
http://www.cordis.lu/ist/ka4/tesss/impl_free.htm
0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.