Domorosły inżynier

Na Politechnice Warszawskiej otwarto internetowe, zaoczne studia inżynierskie, na których można zostać specjalistą np. od informatyki przemysłowej i technik multimedialnych.

Od nowego roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej ruszają studia inżynierskie, w których salę wykładową zastąpi Internet. Siedząc w swoich domach, studenci będą pobierali ćwiczenia do rozwiązania, korzystali z materiałów dydaktycznych na CD-ROM-ie czy odczytywali wykłady i wysyłali e-mailem przygotowane projekty. Poczta elektroniczna posłuży do konsultacji z nauczycielami akademickimi. Na razie kontakty online będą się odbywały raz w tygodniu.

Nowe laboratorium posłuży do zbudowania i obsługi portalu edukacyjnego, obsługującego studentów-in- ternautów.

W pierwszej kolejności oferta dotyczyć będzie czteroletnich zaocznych studiów na trzech wydziałach: Elektrycznym, Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Mechatroniki. Na każdym z nich przygotowano po 60 miejsc dla e-żaków, a w połowie maja zgłoszenie e-mailem przysłało już ponad 200 chętnych.

Kształceni będą specjaliści w takich specjalnościach, jak inżyniera komputerowa, techniki multimedialne i informatyka przemysłowa. Gotowy formularz czeka na pobranie na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej, oprócz tego trzeba też do 5 lipca złożyć dokumenty i zapłacić za pierwszy półsemestr. Jak poinformowała Ewa Chybińska, rzecznik prasowy Politechniki, łączna opłata za rok nauki wyniesie prawie 5000 złotych.

Niestety, nawet Internet nie pozwolił całkowicie zrezygnować z dojazdów do uczelni. Spotkania studentów będą się odbywały po każdym półsemestrze i pozwolą na uczestniczenie w zajęciach laboratoryjnych. Wtedy też, w trakcie tygodniowych sesji egzaminacyjnych, będzie się uzyskiwało zaliczenia i składało egzaminy.

Bazę dla rozpoczęcia tej formy nauczania stanowi oddane do użytku na początku maja Laboratorium Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i IBM, wyposażone w serwery, stacje robocze i drukarkę. Kontakt studentów z Alma Mater zapewni oprogramowanie Lotus LearningSpace, pozwalające m.in. na organizację naukowych chatów.

Studia online to jeden z elementów portalu edukacyjnego tworzonego przez Politechnikę Warszawską we współpracy z IBM Polska. W dalszej kolejności oferowane będą kursy e-biznesu, Javy i zarządzania bazami danych. „Liczba specjalizacji dostępnych w systemie nauczania na odległość może zostać zwiększona w przyszłym roku” – wyjaśnia rektor ds. nowych technologii w nauczaniu prof. Bogdan Galwas. – „Niemal każdy przedmiot można w ten sposób wykładać”.

Studia na odległość oferuje kilka uczelni prywatnych, a Politechnika Warszawska jest pierwszą szkołą publiczną, oferującą taki sposób zdobycia dyplomu. Propozycja jest bardzo ciekawa, choć nie stanowi idealnej oferty dla niezamożnych osób z wiosek i małych miast. Oprócz samych opłat za studia trzeba liczyć się z kosztami rachunków za dostęp do Internetu oraz zakwaterowania w Warszawie – łącznie przez 5 tygodni w ciągu 4 lat.

Info
Grupy dyskusyjne
Uwagi i komentarze do artykułu:
#
Internet
Studia Inżynierskie na Odległość na PW
http://www.pw.edu.pl/NTWE/
0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.