Światełko w tunelu

Zbyt niska przepustowości łączy Internetowych to utrapienie znacznej grupy użytkowników Sieci. Czy lekarstwem dla globalnej wioski może być promień świetlny zamknięty w kawałku szkła?

Jeszcze dziesięć lat temu przyłączenie lokalnej sieci komputerowej (LAN – Local Area Network) do ogólnoświatowej Pajęczyny odstraszało kosztami eksploatacji i inwestycji, przewyższającymi potencjalne korzyści z podłączenia Internetu. W większości wypadków zatem jego jedynymi użytkownikami były uczelnie wyższe, gdzie wydatki związane z budową i działaniem Sieci pokrywane były z państwowych dotacji. Od kiedy rozwojem Internetu zainteresowały się firmy telekomunikacyjne, ceny usług zaczęły gwałtownie spadać, co spowodowało, że do Sieci mogły się bez problemów podłączać małe i średnie przedsiębiorstwa. Powstały też sieci obejmujące swoim zasięgiem całe osiedla lub miasta. W Polsce przykładem tego typu osiedlowych struktur są tworzone przez entuzjastów Internetu tzw. sieci trzepakowe, obejmujące zazwyczaj swoim zasięgiem kilka lub kilkanaście budynków.

Zarówno w przypadku małych i średnich firm, jak i sieci osiedlowych podczas projektowania i powstawania sieci wykorzystuje się topologię gwiazdy, a jako medium transmisyjne służy popularna „skrętka”. Takie rozwiązanie spełnia na razie swoje zadania w przypadku lokalnego transferu danych. Jednakże stale rosnący ruch sieciowy oraz coraz większe rozmiary przesyłanych plików, powodują, że standard Fast Ethernet z maksymalnym transferem wynoszącym 100 Mbit/s jest czasami już dzisiaj zbyt wąskim gardłem dla wymiany informacji nawet w małych sieciach lokalnych.

Generowany obecnie w sieci tzw. ruch długodystansowy (np. pomiędzy miastami, krajami i kontynentami) przewyższa możliwości infrastruktury technicznej wielu providerów. W celu zwiększenia przepływności (przepustowości) na całym świecie realizowane są programy rozszerzenia pasma transmisyjnego, znane niekiedy pod nazwą Internet 2. Są to plany stworzenia szerokopasmowych sieci światłowodowych stanowiących szkielet struktur transportowych między metropoliami i państwami. Jednym z przykładów tego typu rozwiązań jest „niesławny” światłowód położony wzdłuż rurociągu jamalskiego.

Info

Grupy dyskusyjne
Uwagi i komentarze do artykułu:
#
Pytania techniczne:
#

Internet
Odsyłacze do stron poświęconych technice światłowodowej
http://wtm.ite.pwr.wroc.pl/~spatela/rios/
optical_links_pl.html

Słowniczek pojęć z zakresu techniki światłowodowej i fotoniki
http://www.laurin.com/DataCenter/
Dictionary/CD/index.htm

Sieci światłowodowe na świecie
http://www.kmicorp.com/maps/8index.htm
Media transmisyjne
http://www.przewody.com.pl/
Komputery optyczne
http://www.lucifer.com/~sean/Nano.html

Słowniczek

Apertura kątowa światłowodu – maksymalny kąt, pod jakim można wprowadzić promień światła do światłowodu.
Mody światłowodowe – określają rozkład pola optycznego i fizyczny kształt wiązki świetlnej wewnątrz światłowodu. Posługując się znacznym uproszczeniem, pojedynczy mod światłowodowy można utożsamić z jednym promieniem światła podróżującym wzdłuż światłowodu.
Propagacja fali światła – całokształt zjawisk fizycznych związanych ze swobodnym rozchodzeniem się fali światła wewnątrz ośrodka – w naszym przypadku w światłowodzie.
Przepływność – maksymalna ilość danych możliwa do przesłania przez medium (np. światłowód) w danej jednostce czasu (zazwyczaj w ciągu jednej sekundy).
Światłowód – falowód optyczny przenoszący światło dzięki zachodzącemu w nim zjawisku wielokrotnego, całkowitego, wewnętrznego odbicia.
Światłowód jednomodowy – światłowód, w którym możliwa jest transmisja tylko jednej wiązki światła. Promień świetlny biegnie wzdłuż włókna równolegle do osi rdzenia. Dzięki temu wiązka świetlna niosąca informacje nie ulega szybkiemu rozmyciu (dyspersji), co zwiększa odległość, na jaką można przesłać dane bez potrzeby ich regeneracji.
Światłowód wielomodowy – jego konstrukcja umożliwia jednoczesne nadawanie kilku sygnałów świetlnych. W celu zwiększenia „czytelności” informacji do ich budowy stosuje się włóka o skokowej bądź gradientowej zmianie współczynnika załamania światła.