Na plasterki, na plasterki…

Porady: zarządzanie partycjami.

Przyjrzyj się swojemu dyskowi. Jeśli kupiłeś go niedawno, to pewnie ma co najmniej 20 gigabajtów pojemności. Fajnie mieć coś tak dużego – ale czy pamiętałeś o podzieleniu tego olbrzyma na partycje?

Jeśli o tym zapomniałeś, to teraz masz problemy z uporządkowaniem zgromadzonych danych. Pomyśl więc o zmianie podziału swojego dysku. I nie bój się, że stracisz programy i dokumenty. Pokażemy Ci, jak żonglować dyskowymi partycjami, korzystając z różnych aplikacji.

Ranish Partition Manager: zmiana rozmiaru partycji

Na początek skoczmy od razu na głębokie wody. Korzystając z Ranish Partition Managera,zmniejszymy rozmiar istniejącej partycji i dzięki temu wygospodarujemy miejsce na nową.

Zmieniając rozmiar partycji za pomocą Ranish Partition Managera,musimy sprawdzić, ile miejsca zajmują zgromadzone do tej pory dane. Informacja ta znajduje się w polu Used. Dzięki danym z pozycji Partition Size wiemy, jak duża jest istniejąca partycja. Możemy ją zmniejszyć najwyżej do granicy określonej przez liczbę Minimum Size.

Zarówno program, jak i opisane dalej czynności są najbardziej skomplikowane. Później będzie już z górki. Aplikacja nie ma interfejsu graficznego, więc nie obejdzie się bez ręcznego wpisywania cyferek.

Kiedy w polu Number of Sectors wpisujemy nowy rozmiar partycji, pojawia się informacja o błędnym wpisie w MBR. Musimy wówczas przejść do okna modyfikacji sektora startowego i nacisnąć klawisz [X], a MBR zostanie automatycznie poprawiony.

Przede wszystkim musimy sprawdzić, ile miejsca na dysku można wygospodarować na naszą nową partycję. W prawej dolnej części ekranu znajduje się pole

Used

(zaznaczone zielonym kolorem), a pod nim liczba informująca, ile miejsca na dysku zajmują zgromadzone dane. Po odjęciu tej liczby od wartości w polu

Partition Size

(znajdującym się poniżej) dowiemy się, jak bardzo możemy zmniejszyć naszą partycję. Pamiętajmy, że nie wolno nam przekroczyć wartości minimalnej podanej w polu Minimum Size !

Następnie zmieniamy sposób prezentacji danych na ekranie. Zamiast „współrzędnych” partycji podanych za pomocą numerów cylindrów, głowic i sektorów potrzebne są nam informacje o położeniu jej sektora startowego i końcowego. Przechodzimy do takiego trybu wyświetlania, wciskając klawisz [F4]. Następnie przesuwamy kursor do kolumny Number of Sectors i zmieniamy znajdujący się w niej wpis.

Przy każdej dokonanej poprawce w ostatniej kolumnie –

Partition Size

– będzie podawany nowy rozmiar partycji. Pojawi się też ostrzeżenie o błędnej wartości sektora startowego, gdyż została zmodyfikowana tablica w MBR, a w sektorze startowym pozostał stary wpis i wartość ta różni się od tej, którą podaje MBR. Edytowana linia zostanie podświetlona na czerwono. Należy wówczas ręcznie poprawić wpisy w sektorze startowym. Aby to zrobić, przechodzimy do kolumny opisującej partycję. Po naciśnięciu klawisza [Enter] znajdziemy się w oknie modyfikacji sektora startowego, gdzie zmieniamy „czerwoną” liczbę w polu Partition Size na zgodną z wpisem w polu MBR. Możemy też automatycznie dostosować wpis – wystarczy nacisnąć klawisz [X]. To już wszystko – uzyskany obszar, oznaczony jako Unused jest gotowy do zagospodarowania.

Zmiana rozmiaru partycji z wykorzystaniem OS Selectora

Tym razem będzie dużo łatwiej – mamy do dyspozycji interfejs graficzny. Wszystkie zmiany wprowadzamy, używając suwaka. Na wyświetlanym na ekranie pasku znajduje się informacja o ilości wolnego miejsca na dysku. Możemy także ręcznie wpisać nową liczbę w polu Rozmiar. Program wyświetla informację o tym, jaka ilość miejsca może być przeznaczona na partycję.

OS Selector pozwala nam na dokonanie zmian wielkości klastra. Wystarczy tylko wybrać zakładkę

Rozmiar klastra/bloku

– pojawi się wtedy lista, z której wybierzemy najlepszy naszym zdaniem rozmiar dyskowego klastra. Nie musimy zresztą decydować sami. Program może to zrobić za nas. Jeśli tego chcemy, zaznaczamy pole Auto .

Kiedy zmieniamy system plików za pomocą OS Selectora, wybieramy z menu Partycja pozycję Konwertuj i zaznaczamy na wyświetlonej liście nowy system plików.
Zmiana rozmiaru partycji w OS Selectorze – tym razem skorzystamy z suwaka albo w polu Rozmiar wpiszemy wymagany rozmiar partycji.
Możemy też zmienić rozmiar dyskowego klastra. Wybieramy zakładkę Rozmiar klastra/ bloku, a następnie zaznaczamy na liście, jak duże mają być klastry. Jeśli nie umiemy się zdecydować na żadną wartość, zaznaczmy pole Auto.

Łączenie partycji

Czasem zdarza się, że założyliśmy kilka partycji, jednak wkrótce okazało się, że wszystkie są za małe. Trzeba zatem połączyć kilka osobnych obszarów dysku. Operacja jest bardzo prosta, a i przepis na nią również. Uruchamiamy PartitionMagica, wskazujemy dwie partycje tego samego typu znajdujące się na dysku „po sąsiedzku” i wybieramy z menu Operations opcje Merge. Zaznaczamy też w polu Merge options, czy foldery z partycji numer 1 mają wejść w skład partycji numer 2, czy też powinno być odwrotnie. Klikamy przycisk [OK] i czekamy, aż program skończy pracę.

Teraz łączymy partycje. Potrafi to zrobić tylko PartitionMagic. Wystarczy wybrać z menu Operations funkcję Merge, wypełnić pole Merge options i nacisnąć klawisz [OK].
Konwersja systemu plików w PartitionMagicu: rozwijamy menu Operations, zaznaczamy pozycję Convert, wybieramy system plików i naciskamy przycisk [OK].

Zakładanie i zmiana systemu plików

Co zrobić, gdy mamy na dysku tylko system Windows, a chcemy np. zasmakować Linuksa? Wiemy już, jak wygospodarować sobie miejsce, zmniejszając istniejące partycje. Musimy teraz tylko założyć partycje typu Linux Swap i Linux Native.

Możemy też potrzebować miejsca wymiany danych między różnymi systemami. Niewykluczone, że najbardziej uniwersalny okaże się np. FAT16, ale czasami musimy zamienić istniejący system plików na inny. Kiedy używamy OS Selectora, system plików konwertujemy, wybierając z menu Partycja pozycję Konwertuj. Następnie należy wskazać „docelowy” system plików.

Równie łatwo takiej operacji dokonuje się za pomocą PartitionMagica. Z menu Operations wybieramy pozycję Convert…, a następnie w wyświetlonym okienku zaznaczamy, jaki system plików chcemy mieć na wybranej partycji.

Niezbędna jest tu pewna uwaga. Kiedy dokonujemy konwersji systemu plików, musimy pamiętać, że systemy operacyjne mają pewne wymagania co do umiejscowienia ich na dysku. DOS, Windows 3.1x/9x/Me muszą uruchamiać się z aktywnej partycji pierwszego dysku. Bardziej profesjonalne Okienka, czyli Windows NT i 2000, mogą być uruchamiane z dysku logicznego, ale ich program startowy musi być umieszczony na aktywnej partycji podstawowej pierwszego dysku. Linux wystartuje z partycji logicznej. Równie mało wymagający jest BeOS. Natomiast OS/2 wystartuje z dysku logicznego, lecz partycja rozszerzona zawierająca ten dysk musi mieścić się w obszarze początkowych 2 GB dysku twardego. Nie wolno nam o tym wszystkim zapomnieć, jeśli na „przekonwertowanej” partycji chcemy umieścić system operacyjny.

Info

Grupy dyskusyjne
Uwagi i komentarze do artykułu:
#
Pytania techniczne:
#

Na CHIP-CD w dziale Software | Programy do zarządzania partycjami znajduje się pełna wersja aplikacji Ranish Partition Manager 2.40 oraz wersja testowa programu OS Selector 5.0 Deluxe