Cyfrostrada

Technologia ISDN oraz jej zastosowanie w dostępie do Internetu.

Dla internautów największe znaczenie ma uzyskanie możliwie najszybszego połączenia z Siecią za możliwie najniższą cenę. Technologia ISDN pozwala pokonać barierę prędkości modemów analogowych tam, gdzie innego rodzaju łącza są niedostępne.

Nie wiemy, czy analogowe modemy osiągnęły już kres swoich możliwości. Ale jeżeli ktoś chce uzyskać szybszy od oferowanego obecnie przez te urządzenia transfer danych, musi zdecydować się na inny sposób komunikacji z Internetem. Jednakże niezbyt łatwo jest podjąć decyzję o zmianie dostępu np. na kablowy, satelitarny lub SDI (HiS). We wszystkich przypadkach łączy się to z wielokrotnym zwiększeniem opłat. Nawet jeżeli dla kogoś ponoszenie większych kosztów w zamian za nielimitowany dostęp jest opłacalne, to nie wszędzie dostępne są szerokopasmowe łącza. Czy zatem modem nadal pozostaje najtańszym i najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem? W ofercie polskich operatorów telekomunikacyjnych od dawna znajdują się, wciąż mało popularne wśród prywatnych użytkowników Internetu, cyfrowe linie ISDN. Usługa ta, przez wiele osób wciąż niesłusznie uważana za drogą, pozwala za cenę zwykłego abonamentu telefonicznego (lub niewiele drożej) uzyskać dwa razy szybsze niż w przypadku modemu połączenie z Siecią oraz skorzystać z wielu dodatkowych usług telefonicznych.

Jak to możliwe?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest bardzo prosta. Oprócz tradycyjnego abonamentu telefonicznego w ofercie zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich operatorów od dawna znajdują się linie ISDN. Ten tajemniczy dla niektórych osób skrót oznacza sieć cyfrową z integracją usług (Integrated Services Digital Network). Jest to nowoczesna publiczna sieć telefoniczna, w której przekaz, na całej drodze pomiędzy abonentami, jest całkowicie cyfrowy. Co najważniejsze, łącza ISDN nie wymagają od operatora wymiany infrastruktury, gdyż do transmisji wykorzystywane są te same kable miedziane co w zwykłej telefonii. Ponadto do działania ISDN wymagane są centrale cyfrowe, które obecnie są powszechnie spotykane w naszym kraju. Dlatego aby móc korzystać z ISDN, zwykle wystarczy złożyć u swojego operatora stosowny wniosek. Jedyną przeszkodą może być konieczność zachowania odległości między centralą a siedzibą abonenta, nie przekraczającej 5 km.

Łatwa w instalacji i utrzymaniu sieć ISDN znalazła większość odbiorców w Europie (ponad 62% w skali świata). Natomiast największe tryumfy święci ona w Niemczech, gdzie używa się ponad 65% wszystkich europejskich łączy ISDN (z danych Dataquest z kwietnia 1999 roku).

Analogi do lamusa

Dzięki wyeliminowaniu odcinków analogowych w sieci ISDN zredukowano wszelkie szumy, zniekształcenia oraz zakłócenia, a prędkość przesyłania danych znacznie zwiększono. Do podstawowych cech linii ISDN należą zatem: lepsza jakość połączeń, stała prędkość transmisji na całym odcinku pomiędzy komunikującymi się stronami oraz bogactwo usług dodatkowych, takich jak identyfikacja numeru abonenta, informacja o opłacie, przeniesienia wywołań i wiele innych. ISDN zdecydowanie wyróżnia się na tle technologii dostępowych, takich jak HiS czy xDSL, przede wszytkim z powodu stałej i niezależnej od dystansu prędkości przesyłania. Ponadto ISDN umożliwia przesyłanie danych dowolnego typu: sygnału akustycznego (telefon, faks), dźwięku i obrazu (wideokonferencje) czy plików komputerowych, a dzięki wykorzystaniu tzw. kanałów możliwe jest przesyłanie różnych typów danych jednocześnie. Dlatego korzystając z Internetu, można w tym samym czasie bez przeszkód rozmawiać przez telefon. ISDN może również działać w połączeniu z technologią ADSL (o czym w dalszej części artykułu).

W sieci ISDN odpowiednikiem analogowego gniazdka telefonicznego, znajdującego się u abonenta, jest zakończenie sieciowe NT (Network Termination), do którego jednocześnie można dołączyć wiele różnych urządzeń. Może to być telefon ISDN, telefaks, komputerowa karta ISDN, wideotelefon, a nawet centrala PABX.

Info

Asterix – dystrybutor sprzętu ISDN
http://www.asterix.pl
Katalog usług i urządzeń ISDN TP SA
http://www.katalog-isdn.tpteltech.pl
Przewodnik ISDN
http://www.ralphb.net/ISDN/