…i wszystko jasne

Test programu Kameleon Raport.

Często musimy tworzyć raporty na podstawie różnorakich baz danych. Nie zawsze dysponujemy właściwymi narzędziami o odpowiednich możliwościach. Najlepszy byłby zapewne dość drogi Crystal Reports, prezentowany już na łamach CHIP-a (12/2000, 2170). Okazuje się, że istnieje dla niego „krajowa” alternatywa – Kameleon Raport.

W zamyśle program ten powstał na potrzeby Kameleona, czyli zintegrowanej aplikacji do obsługi firm. Kameleon Raport pozwala tworzyć przeróżne raporty z tabel w formatach DBF, DB, TXT lub innych dowolnych baz danych, dostępnych poprzez ODBC. Podczas układania raportów można wykorzystywać zapytania SQL.

Po wywołaniu programu automatycznie uruchamia się kreator raportów, który pozwala na utworzenie kilku ich rodzajów. Może to być raport oparty na jednym źródle danych lub wielu (np. Detail/Master).

W raporcie, poza informacjami z baz danych, mogą się znaleźć również wyrażenia. Umożliwia to prezentację zestawień zawierających np. średnią arytmetyczną.

W kolejnych krokach kreatora określamy źródło danych, wybieramy pola, które mają znaleźć się w raporcie, i sprawozdanie dla szefa już jest gotowe! Oczywiście należy jeszcze zmodyfikować wygląd dokumentu, czyli porozmieszczać pola według własnego uznania, zmienić czcionkę czy też dodać żądane elementy graficzne.

Nie zawsze wynik działania kreatora jest zgodny z naszymi życzeniami. Jeżeli z bazy zostanie wybranych zbyt wiele pól, to mogą one nie być uwidocznione na utworzonym raporcie. Zguba znika gdzieś poza prawym marginesem. Dopiero zwiększenie szerokości raportu pozwala ją odnaleźć.

Gotowe raporty można nie tylko wydrukować, ale też wyeksportować do plików w formatach: TXT, HTML, RTF, XLS, WMF. Niestety, jeżeli przygotowany raport zawiera elementy graficzne przechowywane np. w bazach danych, to w utworzonym podczas eksportu zbiorze obrazki te się nie znajdą. Wyjątkiem jest zapis do formatu WMF (Windows Meta File).

Wbrew zapowiedziom producenta, nie jest to program w pełni porównywalny z Crystal Reports. Aczkolwiek po poprawieniu błędów występujących w nim (także wielu irytujących literówek) może trafić do szerszego grona użytkowników.

Wymagania: Windows 9x/Me/NT/2000, ok. 2 MB na dysku
+ niewygórowana cena
– uboga dokumentacja
– błędy w działaniu kreatora raportów
Producent:Wilksoft, Częstochowa
tel: (34) 368 19 80
http://www.wilksoft.com.pl
Cena: 732 zł