Kablowanie uczniów

Projekt "Internet w szkole"

Placówki edukacyjne chcące uzyskać dostęp do Internetu nie są już zdane na łaskę TP SA. W ramach projektu „Internet w szkole” operatorzy telewizji kablowych zrzeszeni w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Komunikacji Kablowej i Związek Telewizji Kablowych (choć udział mogą wziąć także sieci niezależne) oferują szkołom podstawowym i średnim szerokopasmowe podłączenie do ogólnoświatowej Pajęczyny za zryczałtowaną opłatę. Dostawcy będą udostępniali tzw. ostatnią milę oraz dbali o podłączenie do sieci miejskich i szkieletowych.

Nożyce w ruch: uroczyste otwarcie pierwszej „kablowej” pracowni internetowej przez ministra Szyszkę i posła Niesiołowskiego

Większość szkół podłączana jest za symboliczną złotówkę, a abonament jest niższy niż za SDI. Oferowana przepustowość waha się pomiędzy 512 kbps a 2 Mbps. Szkoły działające na tym samym terenie zostaną połączone w wirtualną sieć prywatną. Warunkami, jakie muszą spełnić podstawówka, liceum czy gimnazjum, są posiadanie przynajmniej jednego terminalu komputerowego, zlokalizowanie na obszarze działania operatora kablowego oraz zobowiązanie, że instalacja będzie wykorzystywana do celów edukacyjnych.

Współrealizatorem projektu mają być instytucje centralne – odpowiednie porozumienie sygnował 13 czerwca minister łączności.

Docelowo inicjatywa „Internet w szkole” ma się stać bazą do stworzenia serwisów edukacyjnych, wymiany informacji między szkołami i kadrą oraz ułatwić kontakt nauczycieli z rodzicami („wirtualne klasówki”). Ze względu na infrastrukturę telewizji kablowych oferta skierowana jest niestety, tylko do placówek oświatowych w średnich i dużych miastach na terenie całego kraju.