Utajniona prywatność

Szyfrowanie poczty elektronicznej.

Wiele osób korzystających na co dzień z poczty elektronicznej, prywatnie lub służbowo, nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak niebezpieczne może być przesyłanie poufnych danych przez Internet.

Cała nasza korespondencja wędruje przez Sieć w jawnej postaci i nic nie stoi na przeszkodzie, aby ją przechwycić, przeczytać, a nawet zmienić jej treść. Co więcej, hasła używane do odbierania poczty także są wysyłane do serwera pocztowego otwartym tekstem i prosty program monitorujący zawartość pakietów w sieci (tzw. sniffer) pozwala je poznać w ciągu kilku sekund. Dlatego właśnie powinniśmy pomyśleć o jakimś sposobie zabezpieczenia naszych wiadomości.

Aby móc szyfrować pocztę, nie trzeba instalować osobnej aplikacji. Można w tym celu skorzystać z funkcji systemu Windows. Okienka mają wbudowaną obsługę tzw. certyfikatów cyfrowych (S/MIME Digital ID), których połączenie z klientem poczty elektronicznej (np. Outlook 2000 lub Outlook Express) zapewni poufność i wiarygodność naszej korespondencji.

Info
Centrum Certyfikacji Certum
http://www.certum.pl
Ośrodek Certyfikacji PolCert
http://www.polcert.pl
Strona Microsoft poświęcona
identyfikatorom cyfrowym
http://www.microsoft.com/windows/
oe/certpage.asp

Na CHIP-CD 9/2001 w dziale Porady | Szyfrowanie poczty znajdują się wymienione w tekście archiwalne artykuły.