Wykresy w telewizji

Inżynierskie kalkulatory programowalne z wyświetlaczem graficznym coraz częściej goszczą na biurkach uczniów i studentów.

Kalkulatory zwane „inżynierskimi” rozpowszechnione są najbardziej wśród uczniów i studentów. Dużym uznaniem cieszą się modele wyposażone w wyświetlacz graficzny, umożliwiający kreślenie wykresów funkcji. Wybór tego typu urządzeń jest duży i wydawałoby się, że w tej dziedzinie trudno wymyślić coś istotnie nowego. Tak jednak nie jest, czego dowiodła firma Casio.

Casio VI-9850GB Plus to prawdopodobnie pierwszy na świecie kalkulator wyposażony w… wyjście telewizyjne. Jest ono aktywowane przełącznikiem umieszczonym w górnej części obudowy, a do jego poprawnego działania konieczne jest podłączenie zasilacza sieciowego. Dołączony do zestawu kabel koncentryczny zakończono wtyczkami typu chinch. Jego długość (ponad 5 metrów) umożliwia wystarczające oddalenie się od odbiornika TV. Obraz wyświetlany na telewizorze jest dokładną kopią zawartości trójkolorowego wyświetlacza. Kalkulator jest dość nieporęczny, ale mieści się w niewielkiej, składanej teczce, którą nabywca znajdzie w pudełku. Godna podkreślenia jest dobrze przetłumaczona polska instrukcja obsługi.

Kolorowy wyświetlacz podnosi komfort pracy z kalkulatorem

Duży, trójbarwny (RGB) ekran o rozdzielczości 130×66 pikseli jest wyraźny, choć przy niezbyt silnym oświetleniu mało czytelny. Umożliwia wyświetlanie dwuwymiarowych wykresów w kartezjańskim lub biegunowym układzie współrzędnych oraz graficzne rozwiązywanie równań i nierówności (możliwe jest podzielenie ekranu na dwie części, z których każda przedstawia inny wykres). W trybie znakowym mieści 8 wierszy i 21 kolumn tekstu, co przydaje się np. przy edycji macierzy.

Warto zadać pytanie, komu może przydać się tego typu urządzenie. Jest rzeczą oczywistą, iż użyteczne będzie wszędzie tam, gdzie konieczne jest zaprezentowanie wykresów lub serii danych szerszemu audytorium – opisywanym kalkulatorem mogą się więc zainteresować nauczyciele, wykładowcy i osoby udzielające korepetycji. Możliwości kalkulatora pozwalają na ilustrowanie lekcji fizyki i matematyki w szkole średniej, a nawet wykładów z podstaw matematyki na uczelniach wyższych.

Nie sposób wymienić tu wszystkich oferowanych funkcji, skoncentruję się więc na najciekawszych. Casio potrafi rozwiązywać układy równań liniowych, wyznaczać pierwiastki równań drugiego i trzeciego stopnia. Możliwe jest także przeprowadzanie obliczeń w arytmetyce zespolonej. Wśród operacji na macierzach nie zabrakło m.in. dodawania, mnożenia (także przez skalar), odwracania, transponowania i znajdywania wyznacznika macierzy. Kalkulator oblicza wartości kolejnych wyrazów szeregów rekurencyjnych (rekurencja jedno- lub dwuwyrazowa), ale nie potrafi wyznaczyć zwartej postaci takiego szeregu. Możliwe jest obliczanie skończonych sum uogólnionych (notacja?). Wśród operacji na funkcjach warto wspomnieć o wyznaczaniu ekstremów lokalnych, wartości pochodnej i drugiej pochodnej w punkcie, obliczaniu całek oznaczonych i dość prostej aproksymacji. Dostępne są także funkcje statystyczne (przedziały ufności, rozkład prawdopodobieństwa) i finansowe (kumulowane odsetki, amortyzacja).

W Casio wbudowano prosty język programowania, jednak najwygodniejszą metodą tworzenia programów jest pisanie ich na klawiaturze komputera i transmisja przez znajdujący się w zestawie kabel szeregowy. Co ciekawe, w Internecie znaleźć można wybór kilkuset gier i programów przeznaczonych dla kalkulatorów Casio z rodziny 9×50, jednak w tej dziedzinie zdecydowanie przodują kalkulatory Hewlett-Packarda. Bibliotekę kilkunastu gotowych aplikacji wbudowano w pamięć ROM.

Jedną z ciekawszych opcji jest także tworzenie wykresów animowanych, obrazujących wpływ parametrów na postać funkcji. Prostym przykładem jest sterowanie rozchyleniem ramion paraboli poprzez modyfikację odpowiedniej zmiennej w dwumianie kwadratowym. Jest rzeczą pewną, iż animacja taka jest bardziej kształcąca, niż wykład oparty na szeregu statycznych ilustracji.

Jedyne niedogodności to niewielka pamięć i dość wysoka cena urządzenia. Przy aktualnej kondycji finansowej polskiego szkolnictwa trudno oczekiwać, aby Casio VI-9850GB Plus stał się standardowym wyposażeniem pracowni matematycznej. Nie zmienia to faktu, iż opisany kalkulator może znacząco podnieść atrakcyjność lekcji i pomóc uczniom w zrozumieniu podstaw geometrii.

Casio VI-9850GB Plus
Pamięć RAM: 28 KB
Wyświetlacz: 8 linii x 21 znaków (130×66 punktów)
Złącze: szeregowe, TV-out
Zasilanie: 4xAAA, zasilacz sieciowy
Gwarancja: 24 miesiące
Cena: 1095 zł
+ kabel kalkulator-PC w zestawie
+ wyjście TV
– nieergonomiczny kształt