Matrix jak żywy

Komputerowe sterowanie umysłem.

Człowiek programuje komputer, ale i ludzki umysł można zaprogramować za pomocą komputera. Na razie tego typu działania prowadzi się w celach terapeutycznych, lecz możliwości wykorzystania tych technologii są szerokie – także niebezpieczne i nieetyczne.

Okazuje się, że operacje przeprowadzane na maszynie cyfrowej można z dobrym przybliżeniem powtórzyć na żywym mózgu. Umysł, podobnie jak komputer, jest środowiskiem uruchomieniowym wprowadzonych programów i nie umie rozróżnić, które zostały sztucznie, z zewnątrz zaimplementowane, a które pochodzą z jego własnego wnętrza, dane od natury. Na szczęście mamy mechanizm obronny: w zdrowej psychice nowe programy nie są od razu bezkrytycznie uruchamiane, lecz starannie analizowane przez świadomość i dopiero później przyjmowane do wykonania lub nie.

Muzyka kontrolowana przez komputer indukuje rytm pracy mózgu.

Nie od dziś wiadomo, że jeśli ową barierę obronną mózgu udałoby się sforsować, to otwierałaby się możliwość praktycznie nieograniczonego sterowania człowiekiem. Śnią o tym od wieków różni psychopaci, ale jest to i szansa na skuteczne leczenie chorób psychicznych. Kluczem do ominięcia barier obronnych mózgu okazały się odmienne stany świadomości, wyłączające obronny krytycyzm. Można je wytworzyć nie tylko metodami znanymi od stuleci (medytacja, środki halucynogenne), ale i zaprogramowanym za pomocą peceta oddziaływaniem na narządy zmysłów lub na rytmy wewnętrzne mózgu. W dodatku oddziaływanie cyfrowe może być dokładniejsze. W celu komputerowego programowania umysłu wykorzystuje się najczęściej specjalnie spreparowaną muzykę. Zawiera ona dźwięki niesłyszalne na poziomie świadomym, lecz wychwytywane przez podświadomość. Stosuje się też wyłączający krytyczną świadomość psychodeliczny, przeważnie animowany obraz, którego małe, nieraz kilkupikselowe zaledwie fragmenty adresowane do podświadomości pokazywane są w jej rytmie, różnym od rytmu postrzegania świadomego.

Komputerowa kontrola umysłu szybko wydostaje się z fazy laboratoryjnej. Mamy więc z jednej strony technologie opracowane przez R. A. Monroe’a (

www.monroeinstitute.org

), służące wzrostowi intuicji i rozwojowi duchowemu, aplikację autora niniejszego tekstu, służącą treningowi afirmacji (program Afirmator), czy też opracowaną przez wybitnego rosyjskiego psychologa prof. Smirnowa metodę leczenia narkomanów. A z drugiej strony, tej ciemniejszej, jest udoskonalana dzięki komputerom metoda sugestii podprogowej, pozwalająca niezauważalnie podawać przekazy ukryte nawet w szumie towarzyszącym rozmowie telefonicznej! Nie ma wprawdzie powszechnie znanych dowodów na skuteczność takich sugestii, ale… brak dowodu nie jest dowodem braku.

Z technicznego punktu widzenia manipulowanie mózgiem nie jest trudne i tylko patrzeć, jak w Internecie pokażą się gotowe programy realizujące takie zadanie, podobnie jak są już generatory wirusów. Jednak komputerowe sterowanie mózgiem w rękach osób o szlachetniejszym sercu i rozumie stwarza wspaniałe perspektywy dla psychologii, medycyny i socjologii. Technika jest powieleniem i wzmacniaczem ludzi posługujących się nią, nowe możliwości zaś to nowa odpowiedzialność.

Reklama

Czy zatem czeka nas komputer skutecznie wspomagający psychoterapeutę… czy nowe wydanie Matriksa, tym razem na żywo?

Info
Na CHIP-CD w dziale Magazyn | Sterowanie umysłem znajduje się Afirmator v. Mini.