W księgarniach

Adobe GoLive 5.0 w lekcjach

, Translator, 400 s. + CD-ROM, 51,00 zł

Edward Honour:

Oracle w zadaniach

, Robomatic, 686 s., 94,00 zł

Bogdan Kamiński:

Cyfrowy Prepress, drukowanie i procesy wykończeniowe

, Translator, wyd. II, 454 s., 70,50 zł

Erik T. Ray:

Nauka języka XML

, RM, 354 s., 43,00 zł

Robert L. Ziegler:

Linux – Firewalls

, Robomatic, 448 s., 58,00 zł

Mirosław J. Kubiak:

Programuję w językach Turbo Pascal i C/C++

, Mikom, 216 s., 22,30 zł

Sue Plumley:

Sieci komputerowe w domu i w biurze

, Helion, 616 s., 64,00 zł

Al Williams:

Programowanie Windows 2000

, Helion, 576 s. + CD-ROM, 68,00 zł

Russell Sinclair:

Access -> SQL Server. Przenoszenie aplikacji

, Mikom, 356 s., 35,10 zł

Hans-Georg Schumann:

Komputer dla dzieci od 8 do 88 lat

, Mikom, 272 s., 32,60 zł

Vivek Kale:

SAP R/3

, Helion, 492 s., 58,00 zł

Ivan Van Laningham:

Poznaj Python w 24 godziny

, Infoland, 402 s., 49,00 zł

Bogdan Zieliński,

MS Project 2000 PL

, Mikom, 304 s., 31,20 zł

Bogdan Krzymowski:

Linux po polsku – pierwsza pomoc

, Help, 276 s., 25,00 zł

Joel Sklar:

Zasady tworzenia stron WWW

, RM, 310 s., 39,00 zł

Bryan Pfaffenberger, Bill Karow:

HTML – biblia

, Helion, 732 s. + CD-ROM, 78,00 zł

* Lista książek wraz z cenami została przygotowana przez księgarnię internetową LIDERIA – www.lideria.pl – bezpośrednio przed wydaniem bieżącego numeru CHIP-a.