Zawsze pod ręką

Eksportowanie Ulubionych z Internet Explorera.

Internet Explorer może i jest najpopularniejszą obecnie przeglądarką WWW, ale nie oferuje funkcji, w którą wyposażony był od zawsze Netscape Navigator.

Ulubione w pigułce. Wystarczy kilka kliknięć, aby wyeksportować do pliku HTML zestaw najczęściej wykorzystywanych internetowych odsyłaczy.

Mam na myśli możliwość eksportowania zgromadzonego zestawu Ulubionych do jakiegoś rozsądnego formatu. Przeglądarka firmy Netscape zachowuje je po prostu w postaci zbioru HTML. Natomiast browser Microsoftu zazwyczaj zapisuje Ulubione w jednym z podfolderów katalogu roboczego Windows. I – co gorsza – zgromadzone odsyłacze są przechowywane w postaci osobnych plików URL. W takiej sytuacji trudno jest czasami „zsynchronizować” ze sobą ustawienia Internet Explorera zainstalowanego na dwóch różnych komputerach – na przykład w pracy i w domu. Oczywiście można po prostu kopiować cały folder Ulubione i przenosić go z jednego peceta na drugi. Jednak istnieje prostsza metoda eksportowania zestawu plików URL. Wystarczy użyć darmowego narzędzia Favorites Anywhere 1.0. Można je pobrać z Internetu albo skopiować z CHIP-CD.

Krok 1:

instalujemy aplikację. Uruchamiamy program SETUP.EXE, a następnie – naciskając kolejno przyciski Next i Yes – potwierdzamy chęć przeprowadzenia instalacji. Później zostaje tylko wybranie katalogu roboczego i oczekiwanie na zakończenie setupu.

Krok 2:

zakładamy katalog, w którym będą przechowywane pliki z zapisanym zestawem „nowych” Ulubionych.

Krok 3:

uruchamiamy Favorites Anywhere, klikając dwukrotnie ikonę programu. Po starcie aplikacji wskazujemy folder, w którym przechowywane są „oryginalne” Ulubione (zazwyczaj jest to katalog WINDOWSULUBIONE). Naciskamy klawisz Next. W wyświetlonym oknie zobaczymy listę wszystkich zgromadzonych odnośników. Wybieramy spośród nich te, które chcemy wyeksportować. W tym celu zaznaczamy znakiem „ptaszka” pola wyboru przy wybranych odnośnikach. Możemy też automatycznie zaznaczyć wszystkie odsyłacze – wystarczy tylko kliknąć w polu Select All Checkboxes. Naciskamy przycisk Next.

Krok 4:

wskazujemy wcześniej utworzony folder (patrz: krok 2). Zostaną w nim zapisane przeznaczone do wyeksportowania pliki opisujące Ulubione. Naciskamy przycisk Next.

Krok 5:

określamy, jaki wygląd mają mieć „nowe” Ulubione. Możemy wybrać kolor tła (Background Color), krój i rozmiar czcionki (Text Color, Document Font, Size) itp. Naciskamy przyciski Next i Finished. W katalogu docelowym zostaną utworzone zbiory typu HTML (MAIN, INDEX, EXPLORER) i GIF (FOLDER, OFOLDER, HTMLPAGE i NEWWINDW), opisujące odnośniki.

Krok 6:

dwukrotnie klikamy ikonę pliku INDEX.HTM. Otworzy się okno Internet Explorera, w którym po lewej stronie zobaczymy wybrane przez nas wcześniej Ulubione.

Info
Na CHIP-CD w dziale Porady | Porada miesiąca znajduje się program Favorites Anywhere 1.0.