Kopia lepsza od oryginału?

Skanowanie nie jest trudne - wystarczy tylko poznać kilka tajemnic programów graficznych. Nawet dysponując niedrogim skanerem możemy zdziałać cuda.

Nawet na niedrogim skanerze uzyskać można reprodukcje nie odbiegające znacząco kolorystyką i wyrazistością od materiałów źródłowych. Efekt digitalizacji obrazu zależy bowiem w niemal takim samym stopniu od właściwości samego urządzenia, jak i od wiedzy jego użytkownika.

Pomimo że współczesne skanery przeznaczone do użytku domowego cechuje niezwykła łatwość obsługi, pierwsze próby przygotowania cyfrowej wersji rodzinnego albumu lub przeniesienia na Pulpit reprodukcji obrazu ulubionego malarza mogą się stać przyczyną sporej frustracji. Zazwyczaj otrzymane pliki graficzne różnią się od oryginałów pod względem kolorystycznym, są mniej kontrastowe lub zawierają dostrzegalny gołym okiem raster, charakterystyczny dla materiałów drukowanych. W takim przypadku zrzucamy przeważnie całą winę na niską jakość skanera i żałujemy, że nie zdecydowaliśmy się na zakup droższego modelu. Najczęściej jednak przyczyną niezadowalających rezultatów nie jest wcale sprzęt czy oprogramowanie, lecz nieodpowiednie przygotowanie zestawu do pracy i niewłaściwy dobór parametrów skanowania. Zapominamy też o tym, że o ostatecznym wyglądzie obrazu zdecydować możemy, korzystając z narzędzi retuszerskich, oferowanych przez programy skanujące i zaawansowane pakiety przezna- czone do obróbki grafiki rastrowej.

Klucz do sukcesu – prawidłowa konfiguracja

W zależności od rodzaju i modelu każde urządzenie w odmienny sposób przetwarza informacje o barwach. W praktyce trudno jest więc uniknąć różnic kolorystycznych występujących między oryginałem a zeskanowanym, wyświetlanym lub wydrukowanym obrazem. Można je jednak znacznie zminimalizować, stosując systemy zarządzania kolorami. Ich działanie opiera się na odczytywaniu informacji znajdujących się w specjalnych plikach (profilach ICC), które zawierają dokładny opis charakterystyki przestrzeni barwnej konkretnego modelu skanera, monitora bądź drukarki. Dane te wykorzystywane są następnie przez specjalne moduły – Image Color Management (ICM) w Windows 98 i 2000 lub ColorSync na platformie Mac OS – do właściwego konwertowania barw, dzięki czemu możliwe jest wierne odwzorowanie kolorów na każdym urządzeniu.

Specjalistyczne zakłady świadczące usługi z zakresu prepress realizują proces tworzenia profilów czyli kalibracji sprzętu za pomocą różnych specjalistycznych narzędzi (wzorników kolorów IT8, spektrofotometrów i densytometrów) oraz aplikacji analizujących uzyskane dzięki nim dane. Indywidualna kalibracja urządzeń – niezbędna ze względu na różnice w odwzorowywaniu barw występujące nawet pomiędzy kolejnymi egzemplarzami tego samego modelu skanera czy monitora – jest jednak stosunkowo droga, w związku z czym prywatni użytkownicy muszą się zadowolić profilami dostarczonymi przez producenta. W zastosowaniach domowych okazują się one jednakże całkowicie wystarczające.

Zarządzanie kolorami: dzięki plikom ICC możliwe jest prawidłowe odwzorowanie barw na każdym urządzeniu – pod warunkiem, że dysponujemy stosownym profilem.

Profile ICC umieszczane są na dysku komputera automatycznie podczas instalacji sterowników danego urządzenia. Niestety, nie wszyscy producenci wyposażają w nie swoje produkty. Aby przekonać się o tym, czy sprzęt, jakim dysponujemy, pozwoli nam na korzystanie z mechanizmu zarządzania kolorem, powinniśmy zajrzeć do okna właściwości danego urządzenia i wybrać w nim kartę Zarządzanie kolorami. Jeżeli zawiera ona informacje właściwie identyfikujące model i profil konkretnego modelu monitora, skanera lub drukarki, możemy spodziewać się zadowalającego odwzorowywania kolorów. W przeciwnym razie należy ponownie zainstalować sterownik urządzenia lub, korzystając z przycisku Dodaj, poszukać właściwego profilu w katalogach WindowsSystemColor (w systemie Windows 98) bądź WINNT System32SpoolDriversColor (Windows 2000), w których są one domyślnie instalowane. Cóż jednak zrobić, gdy odpowiednich profili nie uda nam się odnaleźć ani na płycie ze sterownikami, ani na dysku komputera? Wówczas nie pozostaje nam ni c innego, jak samodzielnie przeprowadzić nieco żmudny proces kalibracji.

Info

ICC Home Page
http://www.color.org/
Introduction to Color Management in Windows
http://www.microsoft.com/ hwdev/devdes/ icmwp.htm
The Scanning FAQ
http://www.infomedia.net/ scan/

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.