Monopol z powodu… głupoty

Konferencja "Uwolnić Internet"

Przedstawiciele kilku partii politycznych podpisali Pakt na rzecz taniego Internetu w Polsce. Oznacza to, że wreszcie powstało w naszym kraju polityczne lobby, rozumiejące, jak ważny dla rozwoju gospodarki jest dostęp do Sieci.

W konferencji „Uwolnić Internet” udział wzięli znani politycy (kolejno od lewej) – Radosław Gawlik (Unia Wolności), Krzysztof Kilian (Platforma Obywatelska) oraz Andrzej Smirnow (AWS).

Z inicjatywy naszej redakcji, „Gazety Wyborczej”, tygodnika „Wprost” oraz Magazynu internetowego „WWW” 20 września br. w Warszawie odbyła się konferencja pod hasłem „Uwolnić Internet”. W jej trakcie podpisano m.in. Pakt na rzecz taniego Internetu, który obecnie wszyscy zainteresowani mogą przeczytać i podpisać na stronach internetowych tygodnika „Wprost”. Jego pierwszymi sygnatariuszami byli uczestniczący w spotkaniu politycy – Andrzej Smirnow (AWS), Krzysztof Kilian (Platforma Obywatelska) i Radosław Gawlik (Unia Wolności), ponadto deklarację podpisu złożył również Wiesław Kaczmarek (SLD), który nie był jednak obecny na konferencji.

Uczestniczący w spotkaniu wiceprezes TP SA – Bertrand Le Guern – podkreślał, że przez ostatnich 10 lat jego firma poczyniła ogromne inwestycje. Szkoda tylko, że naszym kosztem.

Termin spotkania (na trzy dni przed wyborami parlamentarnymi) był nieprzypadkowy. Celem konferencji było bowiem zwrócenie uwagi społeczeństwa i polityków na zbyt wysokie ceny dostępu do Internetu, nabierającego dla polskiej gospodarki coraz większego znaczenia. Horrendalnie wysokie – w porównaniu z innymi krajami europejskimi – opłaty za korzystanie z Sieci są rezultatem nieprzemyślanej polityki telekomunikacyjnej władz w poprzednich latach. Wykazał to zaraz po rozpoczęciu spotkania pierwszy prelegent – Andrzej J. Piotrowski (dyr. departamentu eGospodarki w Centrum im. Adama Smitha), który dokonał analizy cen usług internetowych w kraju i za granicą. W kolejnych wystąpieniach Anna Streżyńska (b. doradca ministra łączności) oraz Andrzej Płachecki (Urząd Regulacji Telekomunikacji) ujawnili bardzo dużą liczbę braków w obecnie obowiązującym ustawodawstwie telekomunikacyjnym.

„Monopol był w Polsce utrzymywany przez głupotę” – powiedział Krzysztof Kilian (minister łączności w rządzie Hanny Suchockiej 1992-93), zapytany o przyczyny tak długotrwałego obowiązywania monopolu na usługi teleinformatyczne w naszym kraju. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że w Polsce od lat praktycznie nie istnieje polityczne lobby, które w pełni doceniałoby znaczenie Internetu dla rozwoju gospodarki kraju. Konferencja „Uwolnić Internet” oraz takie imprezy, jak I Kongres e-gospodarki, który odbył się na początku września br., wskazują, że sytuacja powoli ulega zmianie i oto pojawiła się spora grupa polityków, rozumiejących i doceniających potrzebę przyspieszenia rozwoju rodzimej e-gospodarki.

Info

Pakt na rzecz taniego Internetu
http://pakt.wprost.pl/

Na dołączonym CD-ROM-ie w dziale Aktualności znajduje się tekst Paktu na rzecz taniego Internetu.