Rozmowna sieć

Na rynku komunikatorów internetowych już dawno zrobiło się ciasno. Istnieją jednak rozwiązania, które są atrakcyjne dzięki temu, że nie skazują użytkowników na korzystanie z serwerów internetowych i mogą pracować w sieci lokalnej.

Windows Communicator jest programem umożliwiającym komunikację w sieci lokalnej, a także za pośrednictwem Internetu. Zastosowane w nim rozwiązania sprawiają, że wygląda on jak połączenie usługi IRC z programem ICQ. Wyróżnia go jednak pewna cecha. Jak wiadomo, zarówno popularny mIRC, jak i ICQ są klientami usługi, która wymaga serwera. Jeśli klient nie ma dostępu do serwera, staje się bezużytecznym oprogramowaniem, które zajmuje nie tylko cenną pamięć, ale także miejsce na dysku. Windows Communicator różni się od tych programów tym, że sam potrafi pełnić funkcję serwera. Działanie tej technologii, zwanej „dynamicznym serwerem”, polega na tym, że jeśli klient programu Windows Communicator nie skomunikuje się z określonym w konfiguracji serwerem statycznym (którym może być dowolny komputer w naszej sieci lokalnej, a także dowolna maszyna w Internecie), sam uruchamia odpowiednią usługę. Rozwiązanie to przydaje się szczególnie w małych sieciach peer-to-peer, w których nie ma dedykowanego serwera. W takiej sieci każdy z komputerów, na którym pracuje Windows Communicator, może dynamicznie stać się serwerem i nadzorować komunikację pomiędzy aktualnie uruchomionymi maszynami. Serwer przechowuje takie informacje, jak lista użytkowników czy zaplanowane wiadomości.

W Internecie program pozwala wyszukiwać innych użytkowników.

Omawiany program wizualnie przypomina klienta czata – główną część okna stanowi obszar na przeprowadzane rozmowy, a po lewej stronie znajduje się lista użytkowników sieci. Podstawową funkcją programu jest możliwość prowadzenia rozmowy publicznej, która jest widoczna dla wszystkich aktywnych użytkowników. Oprócz tego obsługiwane są również rozmowy prywatne oraz pojedyncze wiadomości. Program ma także charakterystyczną dla sieciowych pogaduszek możliwość tworzenia własnych kanałów tematycznych.

Windows Communicator wyglądem przypomina klienta czata, ale jego możliwości są o wiele większe.

Funkcjonalność programu nie ogranicza się tylko do przesyłania wiadomości czy prowadzenia rozmów. W przerwach między dyskusjami możemy wysyłać pliki, zdalnie pobierać zawartość ekranu dowolnego komputera z sieci, uzyskać listę uruchomionych aplikacji, a także zdalnie wywołać programy na komputerze „ofiary”. Na tym lista funkcji się nie kończy. Możemy również monitorować naciskane klawisze, a także zdalnie wyłączyć, uśpić czy zresetować komputer. Aby jednak lokalna sieć nie stała się polem bitwy, wszystkie funkcje każdy użytkownik może zablokować lub umożliwić ich wykonywanie tylko przez określone osoby. Podaje się tu nie tylko nazwę użytkownika, który może wykonywać daną czynność, ale także adres IP czy adres MAC (niepowtarzalny identyfikator karty sieciowej), co pozwala na skuteczne wyeliminowanie możliwości podszycia się.

Dodatkowo program ma ukrytą funkcję filtrowania przychodzących wiadomości i rozmów, polegającą na przeszukiwaniu tekstu pod względem określonych przez nas słów (na przykład wulgaryzmów). Jeśli tekst takie słowa zawiera, nie jest w ogóle wyświetlany.

Mimo iż w chwili pisania artykułu dostępna była jedynie wersja beta wspomnianego programu i niedostępne były niektóre funkcje (na przykład zdalna eksploracja dysku twardego), stanowi on poważną konkurencję w dziedzinie programów komunikacyjnych dla sieci LAN (i nie tylko).

Wymagania: PC Pentium, Windows 9x/NT 4.0/2000/Me/XP, ok. 6 MB na dysku
+ nie wymaga stałej obecności serwera
+ praca w sieci LAN/Internet
+ wysyłanie wiadomości do użytkowników nieaktywnych
– funkcjonalne niedociągnięcia
Producent: Radek Tiny Software, Żory
http://radek.storm.com.pl/
Rejestracja: darmowa dla użytku domowego, firmy i użytkownicy komercyjni – 20 USD

Na CD-ROM-ie

Program Nokia WML Studio był na CHIP- -CD 6/2001 w dziale Internet | Dodatki do Dreamweavera.

Program Windows Communicator zamieściliśmy na krążku CHIP-CD 10/2001 w dziale Wersje pełne.

Na płycie dołączonej do bieżącego numeru w dziale Internet | Testy są programy spIE 1.42 oraz Pomocnik PHP 1.2.

CHIP Online Omawiane programy są także dostępne w dziale Internet sekcji Download serwisu CHIP Online pod adresem http://download.chip.pl/.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.