SBS – co to jest?

Small Business Server 2000.

Już kilka lat temu trudno było sobie wyobrazić dobrze działającą firmę bez sieci komputerowej. A obecnie praca grupowa, sprawny obieg dokumentów, łatwy i szybki dostęp do Internetu są po prostu koniecznością.

Kilka tygodni temu doszło do premiery kolejnej już edycji pakietu wspomagającego pracę małych firm – Small Business Server 2000 w wersji polskiej. W trzeciej generacji tego dobrze znanego produktu Microsoft oferuje pakiet zawierający najnowocześniejsze produkty serwerowe z serii.NET Enterprise Servers (patrz: CHIP 2/2001, 2128). Są one zintegrowane w taki sposób, aby maksymalnie skrócić proces wdrożenia, uprościć i scentralizować administrację oraz zminimalizować koszty eksploatacji.

W skład pakietu wchodzi między innymi sieciowy system operacyjny Windows 2000 Server, serwer poczty e-mail i pracy grupowej Exchange 2000 Server oraz serwer zarządzający relacyjnymi bazami danych SQL Server 2000. Pakiet został wzbogacony wieloma funkcjami, przydatnymi zarówno użytkownikom, jak i administratorom. Liczne kreatory umożliwiają poprawną instalację i wdrożenie aplikacji w firmie osobom o niewielkim doświadczeniu – Small Business Server 2000 ma bogaty system pomocy, wspierający użytkownika podczas procesu instalacji i administrowania systemem.

Każdemu wedle potrzeb

Small Business Server 2000 to zintegrowany pakiet dla firm, które mają sieć komputerową składającą się maksymalnie z 50 stanowisk. Również w mniejszych firmach SBS 2000 dobrze spełnia swoje podstawowe zadania. Jego fundament – system operacyjny Windows 2000 Server – wykorzystywany jest głównie do współdzielenia drukarek w sieci firmowej oraz udostępniania plików i aplikacji uruchamianych na serwerze.

Kolejny moduł to Exchange 2000 Server, służący do wymiany poczty. Gdy przedsiębiorstwo ma dostęp do stałego łącza internetowego, aplikacja ta funkcjonuje jako serwer poczty zewnętrznej. W przeciwnym przypadku Exchange 2000 Server pozwala na połączenie wielu stanowisk z Internetem za pomocą jednego modemu analogowego lub cyfrowego (ISDN). Znacznie ulepszono również rozwiązanie polegające na współdzieleniu modemu służącego do obsługiwania faksu (Shared Fax Services). Funkcja ta umożliwia wysyłanie i przyjmowanie faksów wprost z komputera przez modem zainstalowany w serwerze.

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 to komponent, który oferuje między innymi możliwość zabezpieczenia sieci firmowej przed atakami z zewnątrz, przyśpieszenie pobierania stron WWW (dzięki mechanizmowi Web cache) oraz daje bogate możliwości konfiguracji połączeń dla różnych użytkowników – na przykład przez skonfigurowanie wirtualnej sieci prywatnej (patrz: CHIP 1/2001, 2180).

Serwer zarządzający relacyjnymi bazami danych Microsoft SQL Server 2000 w porównaniu z poprzednią wersją charakteryzuje się między innymi znacznie szybszym czasem odpowiedzi na zapytania użytkowników do bazy, wydajniejszym tworzeniem kopii zapasowych, a także zaimplementowanym wsparciem dla dokumentów XML.

Oprócz wymienionych serwerów i aplikacji po zakupie Small Business Servera otrzymujemy pięć licencji dla użytkowników programu Microsoft Outlook 2000 oraz narzędzie do intuicyjnego, obiektowego tworzenia stron i serwisów intra- i internetowych – Microsoft FrontPage 2000. Dzięki niemu możemy w łatwy sposób – podobnie jak w Wordzie – zaprojektować firmową stronę WWW lub serwis intranetowy, będący źródłem „wewnętrznych” informacji dla pracowników firmy.

Korzyści dla firmy

Podstawowe pytania, jakie powinniśmy sobie zadać przed zakupem każdego oprogramowania, brzmią: czy planowana inwestycja przyniesie oszczędności i czy wdrożenie nowego rozwiązania lub uaktualnienie dotychczasowego da wymierne korzyści w postaci podniesienia wydajności pracy, usprawnienia przepływu informacji, zmniejszenia kosztów dostępu do Internetu przy jednoczesnej poprawie jakości i niezawodności połączenia. W przypadku SBS można się spodziewać, że na wszystkie powyższe pytania udzielimy odpowiedzi twierdzącej.

Praca w firmie i w terenie: za pomocą Mobile Managera zadecydujemy, co zrobić z nadchodzącą do nas pocztą.

Podniesienie wydajności pracy w firmie nastąpi poprzez uporządkowanie dokumentacji i posortowanie jej w odpowiednie działy lub utworzenie grup zadaniowych, które będą pracowały nad poszczególnymi projektami. Dzięki scentralizowanej bazie kontaktów klienci pozostaną pod stałą kontrolą, a szybką reakcję na ich zmieniające się potrzeby zapewni poczta e-mail.

Zarządzanie informacją osobistą i kontaktami: do tego celu służy Microsoft Outlook 2000, będący integralną częścią Small Business Servera.

Zorganizowanie sprawnego przepływu informacji w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie jest zazwyczaj bardzo istotnym zagadnieniem. Microsoft Exchange 2000 Server wraz z programami klienckimi MS Outlook 2000 stanowi narzędzie niezbędne w niejednej firmie. Aplikacja pozwala bowiem z jednego miejsca zarządzać kontaktami własnymi i wspólnymi dla całej firmy bądź grupy roboczej, daje możliwość korzystania z poczty elektronicznej czy wysyłania faksów bezpośrednio z komputera, umożliwia planowanie spotkań, a nawet bezpośrednie wybieranie numeru telefonów z książki adresowej zupełnie bez dotykania klawiatury telefonu.

Info

Dokładny opis licencjonowania produktów Microsoftu
http://www.microsoft.com/ poland/licencje/
Serwery i stacje robocze dla firm wraz z oprogramowaniem Microsoftu
http://www.compaq.pl/
Sprzedaż aplikacji przez dzierżawę
http://www.microsoft.com/ poland/press/info/ fund_l.htm
Porównanie całkowitych kosztów korzystania z Lotus Notes, Microsoft Exchange, Netscape Messaging Servera i Sun Internet Mail Servera
http://www.microsoft.com/ technet/ittasks/evaluate/ radicati.asp