Gdy opadają ręce

Porady sprzętowe

Ano, nie rwać włosów z głowy, tylko przejrzeć dokumentację do opornych urządzeń

i systemu operacyjnego. Wiele kłopotów wynika z używania podstarzałych sterowników

(np. karty graficznej), inne są rezultatem nie do końca przemyślanych zmian w

konfiguracji komponentów komputera (np. zworek napędów czy karty sieciowej). Prawie

zawsze na kłopoty znajdzie się jakaś rada – i niekoniecznie jest nią ponowna

instalacja systemu operacyjnego i wszystkich aplikacji.

     Doskonałym źródłem informacji jest – jak zwykle –

Internet. W przypadku problemów warto zajrzeć na stronę producenta kłopotliwego urządzenia,

popytać na grupach dyskusyjnych, odnaleźć w Sieci specjalistyczne serwisy dotyczące

tej czy innej kategorii sprzętu. Niejednokrotnie w Internecie uzyskamy odpowiedzi na

pytania, z którymi nie poradzi sobie autoryzowana pomoc techniczna tej czy innej firmy.

     Próbą ułatwienia życia użytkownikom pecetów jest również

niniejszy artykuł. Z oczywistych przyczyn nie dorównuje on obszernością zasobom, które

można odnaleźć w Internecie. Prezentuje jednak sposoby ominięcia niektórych pułapek,

z jakimi styka się wielu użytkowników pecetów. Pewne porady dotyczą również

usprawnienia działania urządzeń. Artykuł podzielono na grupy ze względu na typ urządzeń,

których dotyczą wskazówki. Mamy nadzieję, że dzięki temu okażą się one pomocne w

codziennej pracy.